từ là từ bỏ phu tướng tá Báu kiếm nhan sắc phán lên lối Vào ra luống trông tin nhạnNăm canh hay mộng đè Em luống trông tin nam nhi Ôi gan đá quý quặn nhức í a Đường dầu xa bướm ong Xin kia đừng phụ nghĩa tào khang Ðêm luống trông tin bạn Ngày mỏi mòn như đá vọng phu Vọng phu vọng luống vào tin quý ông Lòng xin chớ phụ phàng. Chàng là chàng tất cả hay Đêm thiếp nằm luống đều sầu tây Bao thuở đó trên đây sum vầy?Duyên sắc ráng đừng lợt phai í aLà nguyện cho đấng mày râu Hai chữ bình yên anTrở lại gia đàng cho én nhạn hiệp đôi í a

Bạn đang xem: Dạ cổ hoài lang


Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hướng Dẫn Nạp Tiền Vào Ví Shopee Archives, Trung Tâm Trợ Giúp

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.