Câu 3.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra lớp 4

Một hình bình hành gồm độ dài đáy bằng 16m; chiều cao bằng (dfrac34) độ lâu năm đáy. Diện tích hình bình hành đó là:

A. 12m2 B. 192m2

C. 96m2 D. 384m2

Câu 4. Giá trị biểu thức m - n × 4 cùng với m = 180, n = 25 là

A. 80 B. 100

C. 800 D. 1000

Câu 5. Trong một khu vườn, bạn ta để (dfrac13) diện tích s trồng hoa, (dfrac25) diện tích s trồng cây nạp năng lượng quả. Diện tích s còn lại ươm cây giống. Tìm phân số chỉ diện tích ươm cây giống. 

A. (dfrac215) B. (dfrac1115)

C. (dfrac23) D. (dfrac415)

Câu 6. Một hình chữ nhật có chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 12m và chiều rộng bởi (dfrac25) chiều dài. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 28m B. 54m

C. 56m D. 160m

Phần 2. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

*

a) AB vuông góc với DC.

b) AH vuông góc cùng với DC.

c) Chu vi hình bình hành ABCD là 18cm.

d) diện tích s hình bình hành ABCD là 18cm2.

Bài 2. Tìm (x) , biết:

(a); dfrac45 imes x = dfrac12).

(b) ; x:dfrac58 = dfrac215)

Bài 3. một căn phòng hình chữ nhật gồm tỉ số giữa chiều dài với chiều rộng lớn là (dfrac43). Chiều dài hơn chiều rộng 2m. Tín đồ ta lát nền hộ gia đình đó bởi loại gạch ốp vuông cạnh 2dm. Hỏi căn nhà đó lát hết bao nhiêu viên gạch? (Diện tích phần mạch xi măng không xứng đáng kể)

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện

(a),,dfrac2213 + dfrac79 + dfrac29 + dfrac413) (b),,dfrac2021 imes dfrac1715 - dfrac215 imes dfrac2021)

Lời giải chi tiết

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 

Phương pháp: 

Xác định hàng của chữ số , trường đoản cú đó tìm kiếm được giá trị của chữ số đó.

Cách giải:

Chữ số 8 trong những 583624 thuộc hàng trăm ngàn nên có mức giá trị là 80 000.

Chọn C.

Câu 2.

Phương pháp:

Áp dụng đặc thù cơ phiên bản của phân số: nếu như nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số với cùng một trong những tự nhiên không giống 0 ta được một phân số bằng phân số đang cho.

Cách giải:

Ta có: (dfrac23 = dfrac2 imes 53 imes 5 = dfrac1015)

Chọn D.

Câu 3.

Phương pháp:

 - Tìm độ cao ta rước độ dài đáy nhân với (dfrac34).

- Tính diện tích hình bình hành = độ dài đáy × chiều cao.

Cách giải:

Chiều cao hình bình hành là:

16 × (dfrac34) = 12 (m)

Diện tích hình bình hành đó là:

16 × 12 = 192 (m2)

Đáp số: 192m2.

Chọn B.

Câu 4.

Phương pháp:

Thay quý giá của m và n vào biểu thức đã đến rồi tính giá trị.

Xem thêm: Chùa Tòa Thánh Tây Ninh ) - Cao Dai Temple (Toa Thanh Tay Ninh)

Biểu thức có phép trừ với phép nhân thì tiến hành phép nhân trước, thực hiện phép trừ sau.

Cách giải:

Thay m = 180, n = 25 vào biểu thức m –  n × 4 ta có:

180 – 25 × 4 = 180 – 100 = 80

Chọn A. 

Câu 5.

Phương pháp:

- Coi diện tích s cả vườn là (1) đơn vị.

- Phân số chỉ diện tích ươm cây xanh = (1-) phân số chỉ diện tích s trồng hoa (-) phân số chỉ diện tích trồng cây nạp năng lượng quả.

Cách giải:

Coi diện tích của cả khu vườn là (1) đối kháng vị.

Phân số chỉ diện tích s ươm cây cối là:

(1 - dfrac13 - dfrac25 = dfrac415) (khu vườn)

Đáp số: (dfrac415) khu vực vườn.

Chọn D.

Câu 6.

Phương pháp:

- search chiều dài, chiều rộng theo hình thức toán tìm nhì số khi biết hiệu và tỉ số của nhị số đó.

- Tính chu vi = (chiều lâu năm + chiều rộng) ( imes , 2).


Cách giải:

Ta bao gồm sơ đồ: 

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần cân nhau là:

5 - 2 = 3 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

12 : 3 × 2 = 8 (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

12 + 8 = 20 (m)

Chu vi hình chữ nhật là:

(20 + 8) × 2 = 56 (m)

Chọn C. 56m

Phần 2. Từ bỏ luận 

Bài 1. 

Phương pháp:

- muốn tính chu vi hình bình hành ta mang tổng độ nhiều năm 2 cạnh tức khắc nhau nhân cùng với 2.

- Tính diện tích s hình bình hành ta lấy đọ dài đáy nhân cùng với chiều cao

Cách giải:

Ta có:

Chu vi hình bình hành ABCD là:

(6 + 4) × 2 = đôi mươi (cm)

Diện tích hình bình hành ABCD là:

6 × 3 =18 (cm2)

Vậy ta có kết quả như sau:

a) AB vuông góc với DC (S)

b) AH vuông góc với DC (Đ)

c) Chu vi hình bình hành ABCD là 18cm (S)

d) diện tích hình bình hành ABCD là 18cm2 (Đ).

Bài 2.

Phương pháp:

- ao ước tìm thừa số chưa chắc chắn ta rước tích chia cho quá số sẽ biết.


- ước ao tìm số bị phân chia ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải:

a)

 (eginarrayldfrac45 imes x = dfrac12\,,,,,,,,,,,,,x = dfrac12:dfrac45\,,,,,,,,,,,,,x = dfrac1 imes 52 imes 4\,,,,,,,,,,,,,x = dfrac58endarray).

b)

(eginarraylx:dfrac58 = dfrac215\x,,,,,,,,,,, = dfrac215 imes dfrac58\x,,,,,,,,,,, = dfrac2 imes 515 imes 8\x,,,,,,,,,,, = dfrac10120 = dfrac112endarray)

Câu 7.

Phương pháp:

- kiếm tìm chiều dài và chiều rộng lớn căn phòng theo mô hình toán tìm hai số khi biết hiệu cùng tỉ số của nhì số đó.

- diện tích s căn phòng = chiều nhiều năm ( imes) chiều rộng.

- diện tích s viên gạch = cạnh ( imes) cạnh.

- Số viên gạch bắt buộc dùng = diện tích căn phòng : diện tích viên gạch (chú ý hai diện tích phải cùng đơn vị chức năng đo).


Cách giải:

Ta gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

4 - 3 = 1 (phần)

Chiều dài ngôi nhà là:

2 : 1 × 4 = 8 (m)

Chiều rộng căn nhà là:

8 - 2 = 6 (m)

Diện tích hộ gia đình là:

8 × 6 = 48 (m2)

48m2 = 4800dm2

Diện tích viên gạch ốp là:

2 × 2 = 4 (dm2) 

Số viên gạch bắt buộc lát là:

4800 : 4 = 1200 (viên gạch)

Đáp số: 1200 viên gạch.

Bài 4.

a) Áp dụng tính chất giao hoán và phối hợp của phép cùng để nhóm hai phân số tất cả cùng mẫu số lại cùng với nhau.

b) Áp dụng công thức: a × b – a × c = a × (b – c).

Cách giải: 

(eginarray*20la)mkern 1mu mkern 1mu dfrac2213 + dfrac79 + dfrac29 + dfrac413\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = left( dfrac2213 + dfrac413 ight) + left( dfrac79 + dfrac29 ight)\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2613 + dfrac99\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = 2 + 1 = 3endarray)

(eginarray*20lb)mkern 1mu mkern 1mu dfrac2021 imes dfrac1715 - dfrac215 imes dfrac2021\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2021 imes dfrac1715 - dfrac2021 imes dfrac215\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2021 imes left( dfrac1715 - dfrac215 ight)\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2021 imes dfrac1515\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2021 imes 1 = dfrac2021endarray)