Bài 48*. Một bà sở hữu cam đi chợ bán. Gồm sáu người mua là A, B, c, D, E, F. Ông A download 0,5 số cam cùng 0,5 quả, ông B cài đặt 0,5 số cam còn lại cùng 0,5 quả, bà c cài đặt 0,5 sô” cam còn sót lại và .0,5 quả, v.v… Cứ như vậy bà F đã cài đặt hết số cam còn lại. Hỏi số trái cam bán được là từng nào ?

Bài 49*.

Bạn đang xem: Bài tập: các phép tính với số thập phân

Một người đến siêu thị mua 3,5kg đường. Nuối tiếc rằng cô bán hàng chỉ còn 17kg con đường đựng vào thùng và một mẫu cân nhì đĩa với quả cân 1kg. Cô bán hàng thông minh đã cân nặng hai lần để chào bán 3,5kg đường mang lại khách. Hỏi cô bán sản phẩm đã cân thế nào ?

Bài 50. Thay các chữ a, b, c, d bằng những chữ số phù hợp ở phép tính cùng cho sau đây :

*

Các chữ không giống nhau được thay vì chưng những chữ số khác nhau.

Bài 51. dân sinh của phường Hồng Phúc năm 2004 là 15 625 người. Năm 2005 số dân của phường đó là 15 875 người.

a) Hỏi từ năm 2004 mang đến năm 2005 số dân của phường đó tăng lên bao nhiêu phần trăm ?

b) Nếu từ năm 2005 đến 2006 số dân của phường kia cũng tạo thêm bây nhiêu phần trăm thì số dân của phường đó năm 2006 là bao nhiêu người ?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 42

*

Bài 43

a) (33,7 – 31,5) + (57,6 – 55,4) = 2,2 + 2,2 = 4,4.

b) (85,5 + 4,5) – (12,02 + 7,98) = 90 – đôi mươi = 70.

c) (15,25 + 3,75) X 4 + (20,71 + 5,29) x5 = 19 x4 + 26 x5

= 76 + 130 = 206.

d) (34,72 + 32,28) : 5 – (57,25 – 36,05) : 2 = 67 : 5 – 21,2 : 2

= 13,4 – 10,6 = 2,8.

Bài 44.

a) X + 3,12 = 14,6 – 8,5 b) X – 5,14 = (15,7 + 2,3) X 2

X +3,12 = 6,1 X – 5,14 =18 x 2

X = 6,1 – 3,12 X – 5,14 = 36

= 2,98; X = 36 + 5,14 = 41,14

.

c)31,5 -X = (18,6 – 12,3) : 3 d) X x 12,5 = (32,6 – 10,4) x 5

31,5 – X = 6,3 : 3 X x 12,5 = 22,2 x 5

31,5-x = 2,1 XX 12,5 =111

X = 31,5 – 2,1 = 29,4; X = 111 : 12,5 = 8,88;

Bài 45.

Xem thêm: Trung Tâm Bảo Hành Hkphone Hà Nội, Hkphone Revo, Trung Tâm Bảo Hành Điện Thoại

a)

*
;
*
 

*
 

Với nhị số’ đầu ta bao gồm :

– Tổng bằng 3,30303 + 0,0303 = 3,33333

– Hiệu bởi 3,30303 – 0,0303 = 3,26273

– Tích bởi 3,30303 X 0,0303 = 0,100081809

– Thương bằng 3,30303 : 0,0303

*
109.

b) Ta bao gồm

*
.Do đó nếu
*

Bài 47

a) Ta nhận ra rằng 3,6 X 2 = 7,2 và 1,8 X 4 = 7,2 bắt buộc :

M = 7,2 x 111 + 3,6 x 2 x 890 + 1,8 x 4 x 999 = 7,2 x 111 + 7,2 x 890 + 7,2 x 999

= 7,2 x (111 + 890 + 999) = 7,2 X 2000 = 14 400.

b) vị 1999 + 2001 = 4000 yêu cầu 1999,1999 + 2001,2001 = 4000,4.

BÀi 48. 

Ta giải vấn đề này từ dưới đi lên, bước đầu tính tự số cam còn lại sau khi bán ra cho người thiết lập E, tức cũng là số cam cuối cùng bán cho người download F.

Số cam còn lại sau khi xuất bán cho người cài đặt E :

0,5 X 2 = 1 (quả cam)

Số cam sót lại sau khi bán ra cho người tải D : (1 + 0,5) X 2 = 3 (quả cam)

Số cam còn sót lại sau khi bán cho người cài đặt c : (3 + 0,5) X 2 = 7 (quả cam)

Số cam sót lại sau khi bán ra cho người thiết lập B : (7 + 0,5) X 2 = 15 (quả cam)

Số cam còn lại sau khi bán ra cho người cài đặt A : (15 + 0,5) X 2 = 31 (quả cam)

Số cam đã cung cấp được toàn bộ là :

(31 + 0,5) X 2 = 63 (quả cam).

Bài 49. 

Lần cân thứ nhất : Đổ 17kg đường vào hai đĩa cân, một bên thêm một quả cân nặng 1kg làm sao để cho cân thăng bằng, số đường ở bên gồm quả cân nặng là :

(17 + 1) : 2 – 1 = 8 (kg)

Lần cân thứ nhị : Đổ 8kg đường vào hai đĩa cân, một bên thêm một quả cân 1kg làm thế nào để cho cân thăng bằng. Số mặt đường ở bên tất cả quả cân nặng là :

(8 + 1) : 2 – 1 = 3,5 (kg).

BÀi 50.

Ta thấy ở hàng trăm có 8 + c = d thì c chỉ hoàn toàn có thể bằng 1, vì vậy d = 9.

Ở hàng phần mười, ta có a + d tận cùng bởi c, biết d = 9, c = 1 thì suy ra a = 2.

Ớ hàng 1-1 vị, do nhớ 1 sang nên gồm b + 7 gồm tận thuộc hằng 2 (có lưu giữ 1), nên suy ra b = 5.

Ớ hàng trăm có a + 2 tất cả tận cùng bằng 5 (có lưu giữ 1), rnà theo bên trên a = 2 thì tổng bên trên là đúng, bởi vì do gồm nhớ 1 sang nên a + 3 bao gồm tận cùng bởi 5.

Vậy phép cùng đã cho rằng

 

*

Tham khảo: Dạng 3: những phép tính về số thập phân. Các bài toán điển hình(Phần 5)

Bài 51

Số dân của phường Hồng Phúc vẫn tăng từ năm 2004 mang đến năm 2005 là :

15 875 – 15 625 = 250 (người)

Số dân đã tăng đạt tỉ số phần trăm là :

250 : 15 625 = 1,6%

Nếu từ thời điểm năm 2005 cho 2006 dân số của phường Hồng Phúc cũng tăng thêm 1,6% thì số lượng dân sinh của phường năm 2006 là :