Ngữ pháp rất đặc biệt quan trọng trong vấn đề tạo căn cơ để có thể phát triển trọn vẹn các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Bài trước tiên khi nhắc tới ngữ pháp tiếng Anh chắc hẳn rằng sẽ là về các thì trong giờ Anh cùng bài tập về 12 thì cơ bản trong giờ Anh. Bởi vì vậy trong bài viết này thamsannhapkhau.com đã tổng hợp cho các bạn bài tập về các thì trong tiếng Anh cùng kèm lời giải hướng dẫn chi tiết.

Bạn đang xem: Bài tập thì tổng hợp


1. Bài tập về thì thừa khứ đơn

Chúng ta hay tập trung không hề ít vào triết lý mà quên đi việc thực hành trong những bài tập.

Xem thêm: Iphone Không Tải Được Ứng Dụng Trên Appstore Và Cách Tải Ứng Dụng Cho Iphone 6

Bởi vì thế, trong bài bác học từ bây giờ không chỉ nhắc lại các kiến thức liên quan đến thì vượt khứ đối kháng mà các dạng bài tập trọng tâm liên quan cho thì này được đào sâu hơn.

*
*
*
Cách sử dụng của thì vượt khứ tiếp diễn

Bài tập 1

Tìm lỗi sai trong các câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she vị while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren’t sleep during the meeting last Monday.He got up early & have breakfast with his family yesterday morning.She didn’t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend và I go to lớn the beach on the bus.While I am listening lớn music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập 2

Cho dạng đúng của động từ vào ngoặc làm việc thì thừa khứ tiếp diễn.

At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­(build) this house.I (drive) my oto very fast when you called me.I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.My father (watch) TV when I got home.At this time yesterday, I (prepare) for my son’s birthday party.What you (do) at 8 pm yesterday?Where you (go) when I saw you last weekend?They (not go) khổng lồ school when I met them yesterday.My mother (not do) the housework when my father came home.My sister (read) books while my brother (play) football yesterday afternoon.