*
Lưu Bá Ôn Phần 9: bí mật Rồng nam giới Vu Lý (2006) - THVL1 (89/89)Đạo diễn: Đang cập nhật.Diễn viên: Huỳnh thiếu thốn Kỳ, Dương Hoài Dân, từ bỏ Quý Anh, Lý YếnNhà sản xuất: Đang cập nhật.Quốc gia: Trung QuốcThời lượng: 89 tậpThể loại: Phim cỗ Đài LoanNăm sản xuất: 2006Giới thiệu :Sau khi quyết chiến với thiên ma, lưu Bá Ôn bị trọng thương, mất hết võ thuật và phép thuật, rơi xuống nam Vu Lý quốc ( phái nam Vu Lý quốc trước đó không lâu đã trở nên Đại Minh chiếm, đổi mới châu nam giới Vu Lý, chuyên về phép thuật, trẻ em từ nhỏ tuổi đã được vào trường học làm phép, tín đồ dân sống yên ổn bình vào Vô Ảnh Cốc), được Cống cát Châu Vũ – người mẹ sinh song của Châu Linh cứu vãn và đến làm tín đồ giúp việc trong quán trọ của bà.Tại đây, lưu lại Bá Ôn giả vờ bị mất trí nhớ, rước tên là Thiên Vong, và đưa ra quyết định vào học tập trong trường phép màu Ma Ha Lý để đưa lại phép thuật đã mất với cũng để ngăn cản việc phục quốc của các trưởng lão tại đây.Tứ hoàng tử Chu Đệ được giao trách nhiệm đi tiếp cai quản châu nam giới Vu nguyên nhân quan phụ chủng loại tại đây tham ô bị bí quyết chức, Như tuy nhiên và Cao Bân vì ao ước tìm tăm dạng của lưu Bá Ôn yêu cầu đã theo Chu Đệ, Sa La đàn bà vương cũng theo vì không muốn xa Cao Bân.
*

thamsannhapkhau.com*=M0$NlwWb0hmL4AjMxAjM5EzL3Y3cvYDMwITL5xWL1ZXLtFmbtcmbvJXL0FWbtkmYv0WaoBXLtVGevcmcv5yZuFmdtlGaw9yLBNTJwRHdoJ0MlwGb1Z0Q3UCbtRHaugDMyEDMykTMvYjdz9iNwAjMtkHbtUndt0WYu1yZu9mctQXYt1Sai9SbphGct0WZ49yZy9mLn5WY21WaoB3LvE0MlAHd0hmQzUCbsVnRDdTJs1Gdo5COwITMwITOx8SN2N3L2ADMy0Ses1Sd21Sbh5WLn52by1Cdh1WLpJ2LtlGaw1Sblh3LnJ3bucmbhZXbphGcv8SQzUCc0RHaCNTJsxWdGN0Nl8GTLFnd0ETVnhlaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJzhmQxNXSPVle4RERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3USUo9kbsZjd1gVdmR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNxM0NlAzTm1mSql3b2JXaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJzN2bUpUbnt2d4FERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3UybIlWLtNFM5oHOBR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0NlUkYtkTQYdGVhZGbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJ0QUSz0mQTlmM1kERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlQjc2d1ctIlNh9WSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3USSM1mTM9kb61iaiR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJRx0doZlVBplbTNDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlE0VrNFWHl0VYpHUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3USUQd3cplULlhmVzQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJjJGMlFjew0ycilGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlsWQid1UycnUTBVZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3USQIVVcaREa2BVbIR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM