Chúng ta thường thấy các từ như a, an, the đứng trước danh từ trong Tiếng Anh. Vậy chúng là gì và có chức năng gì trong câu?

Chúng được gọi là mạo từ trong Tiếng Anh. Trong bài viết này, Hack Não sẽ giải thích chi tiết và tường tận về mạo từ trong Tiếng Anh cho bạn đọc. Cùng bắt đầu nào!

I. Định nghĩa mạo từ trong Tiếng Anh

Mạo từ trong Tiếng Anh (article) là một loại chỉ từ (determiner). Mạo từ thường đi trước danh từ và đứng đầu cụm danh từ.

Đang xem: Các mạo từ trong tiếng anh

Trong Tiếng Anh, chúng ta có 3 mạo từ: a, anthe. Trong đó:

Mạo từ the là mạo từ xác địnhMạo từ a, an là mạo từ không khác địnhĐôi khi trong đề thi, chúng ta có biểu tượng ∅ – no article, nghĩa là không dùng mạo từ

Bạn đọc hãy cùng Hack Não tìm hiểu chi tiết về hai loai mạo từ này trong phần sau

II. Mạo từ xác định trong Tiếng Anh

Mạo từ the trong Tiếng Anh, hay còn gọi là mạo từ xác định, có thể đứng trước danh từ số ít, danh từ số nhiều và danh từ không đếm được.

Ví dụ

The first person to set foot on the Moon is Neil Armstrong.Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng tên là Neil Amstrong.The weather is nice today. It means that the god is favoring us.Thời tiết hôm nay đẹp đó. Vậy là ông trời thương chúng ta rồi.

Mạo từ the đứng trước những danh từ đã được xác định – tức là chúng đã được nhắc đến, hoặc những thứ mà cả người nghe và người nói đều biết.

Từ đó, chúng ta có các trường hợp cần sử dụng mạo từ xác định the là:

1. Mạo từ the đứng trước các danh từ đã được nhắc đến

Khi chúng ta đã nhắc đến một danh từ ở câu nói trước, chúng ta sẽ thêm mạo từ the trước danh từ đó ở câu sau. Việc làm này để thể hiện rằng danh từ đó đã được xác định và cả người nói và người nghe đều đang cùng nói về một sự vật, hiện tượng.

Ví dụ

A: Do you know that Blackpink’s latest album is called The Album?B: What? The album is named like that?

A: Cậu có biết album mới nhất của Blackpink tên là The Album không?B: Hả? Album tên như thế á?

2. Mạo từ the đứng trước các danh từ được bổ nghĩa bởi mệnh đề quan hệ

Khi một danh từ được bổ nghĩa bởi mệnh đề quan hệ, thì danh từ đó đã được xác định. Chính vì vậy, chúng ta cần thêm mạo từ the phía trước danh từ này.

the + N + that/which/where/when/who ….

Ví dụ

Do you remember the ice-cream shop that we used to visit when we were young? It’s been closed.Cậu có nhớ quán kem mà chúng ta thường ghé qua lúc chúng ta còn nhỏ không? Nó đóng cửa rồi.The person (that) you bumped into today was actually my sister.Người mà cậu va phải sáng nay thực ra là chị gái tớ.

Xem thêm: Cách Dùng Cấu Trúc So Sánh Càng Càng Trong Tiếng Anh, Cách Dùng Cấu Trúc So Sánh Càng Càng (The More

Ngoài ra, khi danh từ được bổ nghĩa bởi các giới từ, thì chúng ta cũng thêm mạo từ the.

The + N + in/ on/ at/ of/ next/ under …

Ví dụ

The coffee shop next to my house is recruiting. Maybe I should apply.Quán cà phê cạnh nhà tồi đang tuyển nhân viên. Có lẽ tôi nên ứng tuyển.Please do not touch the cupcake in the fridge. It’s mine.Làm ơn đừng có động vào cái bánh nướng trong tủ lanh. Cái đó tớ xí rồi nha.

*
*

V. Bài tập về mạo từ trong Tiếng Anh

Exercise: Choose the correct answer (A, B or C) 1. 1. Shall we sit outside? ______ sun is really warm.

A The ∅

2. Mary’s not at ______ office. I think she’s gone ______ home.

∅ – an the – ∅ ∅ – the

3. Where’s ______ dog? I want to go out for .______ walk.

the – a ∅ – a ∅ – the

4. I like ______ tea with ______ milk in it.

∅ – a the – ∅ ∅ – ∅

5. I think ______ piano is one of the easiest instruments to play.

the a ∅

6. Would you like ______ cup of coffee?

an a the

7. I’m studying ______ French and ______ Italian.

a – a the – the ∅ – ∅

8. Would you mind waiting for ______ couple of minutes?

a This ∅

Score =

Đáp án

Dưới đây là đáp án của bài tập phía trên.

Xem thêm: Top 4 Mẫu Dây Chuyền Nữ Ý – Dây Chuyền Nữ Sợi To Thời Trang Đẹp

Hãy hãy quay lại nếu như chưa muốn xem đáp án vội nhé!

B – TheB – the – ∅A – the – aC – ∅ – ∅A – theB – aC – ∅ – ∅A – ∅

VI. Kết bài

Trong bài viết này, Hack Não đã cùng bạn tìm hiểu về cấu trúc ngữ pháp của mạo từ trong Tiếng Anh. Theo đó, chúng ta có 3 mạo từ trong Tiếng Anh là a, anthe. Mạo từ xác định the đứng trước danh từ đã được nhắc đến trước đó. Mạo từ không xác định a, an đứng trước danh từ số ít xuất hiện lần đầu tiên trong câu. Bạn đọc lưu ý các trường hợp không sử dụng mạo từ trong câu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *