Các thì trong giờ anh tất cả 12 thì cơ bản, được phân tách theo 3 mốc thời gian: hiện nay tại, quá khứ và Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa để giúp bạn tổng quan công thức, phương pháp dùng cùng dấu hiệu phân biệt các thì trong tiếng Anh. Bên cạnh ra, các bạn sẽ được học thêm cấu trúc về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai sát có ý định nữa nhé. Nào họ hãy cùng ban đầu tìm đọc ngay thôi!


*

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Công thức thì bây giờ đơn

Công thức thì lúc này đơn so với động từ bỏ thườngThể khẳng định trong thì bây giờ đơn

S + V_S/ES + O

Thể phủ định

S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Thể Nghi vấn

DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O?

 Công thức thì lúc này đơn đối với động từ bỏ TobeThể khẳng định

S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj

Thể che định

S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj

Thể nghi vấn:

 AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Biện pháp sử dụng

Diễn tả một thực sự hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East and sets in the West.).Diễn tả 1 thói quen, một hành động thường xảy ra ở hiện nay tại. (E.g:I get up early every morning.).Nói lên khả năng của một fan (E.g : He plays tennis very well.).

Bạn đang xem: Các thì trong tieng anh

3. Dấu hiệu phân biệt thì bây giờ đơn

Trong câu có xuất hiện thêm từ sau: every (every day, every week, every month,...).Các trạng từ bỏ tần suất xuất hiện trong thì lúc này đơn: Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Ví dụ:

- I use the internet just about every day.

- I always miss you.

Bài học về những thì hết sức quan trọng trong TOEIC

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + is/ am/ are + V_ing + O

E.g: They are studying English.

Thể lấp định

S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O

E.g: I’m not cooking now.

Thể nghi vấn

Is/ am/ are + S+ V_ing + O

E.g: Is she watching T.V at the moment?

2. Cách sử dụng

Diễn tả hành vi đang ra mắt tại thời gian nói.

E.g: The children are playing football now.

Diễn tả hành vi đang diễn ra tuy nhiên không độc nhất vô nhị thiết xẩy ra tại thời điểm nói.

E.g: I am looking for a job.

Diễn tả 1 sự than thở với hành động lặp đi tái diễn nhiều gây cạnh tranh chịu, bực mình. Vào trường thích hợp này, câu thông thường có trạng từ gia tốc "always".

E.g: He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.

Dùng để biểu đạt một hành động sắp xảy ra sau này theo chiến lược đã định trước.

E.g: I am flying to xứ sở của những nụ cười thân thiện thái lan tomorrow.

Lưu ý đặc biệt cần biết

Không dùng thì hiện tại tiếp nối với các động trường đoản cú chỉ tri giác, nhận thức như: be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

- I am tired now.

- He wants to go for a cinema at the moment.

- vì chưng you remember me?

3. Tín hiệu nhận biết

Trong câu bao gồm từ: Now, right now, at present, at the moment,Trong những câu trước đó là 1 trong những câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Thể khẳng định

S + have/ has + Past participle (V3) + O

E.g: She has studied English for 2 years.

Thể lấp định

S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O

E.g: I haven’t seen my close friend for a month.

Thể nghi vấn:

Have/ has +S+ Past participle (V3) + O?

E.g: Have you eaten dinner yet?

2. Cách sử dụng thì hiện tại ngừng trong tiếng Anh

Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng lại không nói rõ thời điểm, có công dụng liên quan mang đến hiện tại

E.g: : My car has been stolen.-> cái xe của mình đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

E.g: They’ve been married for nearly fifty years.-> Họ đã kết hôn được 50 năm rồi.

3. Vệt hiệu phân biệt thì hiện tại hoàn thành

Trong thì hiện tại chấm dứt thường bao gồm từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

just, recently, lately: sát đây, vừa mới.ever: đã từng.already: rồi.for + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …).since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …).yet: chưa (dùng vào câu tủ định và câu hỏi).so far = until now = up khổng lồ now = up khổng lồ the present: cho đến bây giờ.

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức

Thể khẳng định

S has/have + been + V_ing + O

E.g: I have been looking you all day.

Thể lấp định

 S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O

E.g: She has not been studying English for 5 years.

Thể nghi vấn

 Has/have+ S+ been+ V-ing + O?

E.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?

2. Phương pháp dùng

Diễn tả một hành động bắt đầu trong vượt khứ diễn ra liên tục và kéo dãn đến hiện tại. Nhấn mạnh vào đặc thù “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours.-> Anh ấy sẽ đứng dưới trời tuyết rộng 3 tiếng rồi.

Phân biệt cùng với thì bây giờ hoàn thành

Thì hiện tại tại xong nhấn mạnh khỏe vào kết quả còn thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn nhấn rất mạnh tay vào quá trình.

3. Cách nhận biết thì hiện nay tại xong tiếp diễn

- Từ dấn biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, và so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với đụng từ thườngThể khẳng định

 S + V(past)+ O

E.g: He worked as a policeman.

Thể bao phủ định

S + DID+ NOT + V (infinitive) + O

E.g: She didn’t eat bread for the breakfast.

Thể nghi vấn

DID + S+ V (infinitive)+ O?

E.g: Did you điện thoại tư vấn Zoey yesterday?

Với đụng từ TobeThể khẳng định

S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj

Thể phủ định

S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj

Thể nghi vấn

WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Cách dùng thì quá khứ đơn

Diễn tả một hành động đã xảy ra và ngừng trong vượt khứ. 

Ví dụ:

- I went to the concert last week.

- A few weeks ago, a woman called lớn report a robbery.

3. Tín hiệu nhận biết

Các tự thường xuất hiện thêm trong thì vượt khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + was/were + V_ing + O

E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.

Thể tủ định

S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O

E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.

Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?)

2. Bí quyết dùng

Dùng để diễn tả một hành vi đang xảy ra tại một thời điểm khẳng định trong thừa khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. -> vào lúc 12h ngày hôm qua, cửa hàng chúng tôi đang nạp năng lượng trưa.

Dùng để diễn tả một hành vi đang xảy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành vi đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành vi xen vào chia thì vượt khứ đơn.

E.g: He was chatting with his friend when his mother came into the room. -> Cậu ta đang tán gẫu với các bạn khi bà mẹ cậu ta vào phòng.

3. Tín hiệu nhận biết

Trong câu bao hàm từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

- It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.

- He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.

Ngoài các kiến thức về các thì trong tiếng anh thì có các kiến thức nền tảng gốc rễ khác mà các bạn không thể bỏ lỡ trong quy trình ôn luyện ngữ pháp giờ anh như:

7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT)

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + had + V3/ED + O

E.g: They had gone lớn school before they went home.

Thể bao phủ định

S + had+ not + V3/ED + O

E.g: They hadn’t eaten breakfast before they went lớn school.

Thể nghi vấn

Had +S + V3/ED + O?

E.g: Had they eaten breakfast before they went to school?)

2. Cách dùng

Diễn tả một hành động đã xảy ra, chấm dứt trước một hành động khác trong quá khứ.

+ khi hai hành động cùng xẩy ra trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ trả thành cho hành động xảy ra trước với quá khứ 1-1 cho hành động xảy ra sau.

+ lúc thì vượt khứ ngừng thường được dùng kết hợp với thì vượt khứ đơn, ta hay sử dụng kèm với những giới từ cùng liên trường đoản cú như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than

E.g: Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi dạo sau lúc tôi đã làm xong bài tập.)

3. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiện phân biệt thì thừa khứ hoàn thànhTừ nhấn biết: until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, ...Trong câu thường có các từ: before, after, when by, by the time, by the kết thúc of + time in the past.

Ví dụ:

- The old tenant had vacated the property by the time we lookd at it. There was no furniture left inside

- When I got up this morning, my father had already left.

8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PAST PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức

Thể khẳng định

She+ had + been + V_ing + O

E.g: I had been buying

Thể lấp định

S+ hadn’t+ been+ V-ing + O

E.g: I hadn"t been buying

Thể nghi vấn

Had+S+been+V-ing + O?

E.g: Had I been buying)

2. Biện pháp dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 Diễn đạt một hành vi xảy ra kéo dãn trước một hành vi khác trong quá khứ (nhấn mạnh mẽ tính tiếp diễn).

Ví dụ: I had been thinking about that before you mentioned it

Diễn đạt một hành vi kéo dài tiếp tục trước 1 thời điểm xác minh trong vượt khứ.

Ví dụ: We had been making chicken soup 2 hours before 10:00 last night, so when I came, the room was still hot & steamy.

3. Tín hiệu nhận biết

Dấu hiệu thừa nhận biết: until then, by the time, prior lớn that time, before, after. 

E.g: Had you been waiting long before the xe taxi arrived?

9. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + V(infinitive) + O

E.g: We’ ll enjoy it.

Thể đậy định: 

S + shall/will + not + V(infinitive) + O

E.g: He won’t go to lớn school.

Thể nghi vấn

Shall/will+S + V(infinitive) + O?

E.g: Will they have dinner together?

2. Cách dùng

Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói.

E.g: Are you going to lớn the beach? I will go with you. –> bạn muốn đi biển không? Mình sẽ đi thuộc bạn.

Nói về một dự kiến dựa trên kinh nghiệm có được trong vượt khứ.

Xem thêm: 12 Cung Hoàng Đạo: Ngày Sinh Và Ý Nghĩa 12 Cung Hoàng Đạo ? Ý Nghĩa 12 Cung Hoàng Đạo Và Tính Cách Thú Vị

E.g: I think it’ll be extremely hot there. –> Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất nóng đó.

Khi giới thiệu ý kiến, đề nghị.

E.g: Don’t worry, I’ll let everyone know. -> Đừng lo lắng, tôi sẽ cho tất cả mọi fan biết.

Lưu ý:

Thì sau này đơn rất có thể sử dụng để miêu tả cả hành vi có ý định và không có dự định từ trước. Tuy vậy để riêng biệt với thì sau này gần có dự định, thì tương lai đối chọi thường được sử dụng cho các hành động mang tính bộc phát ngay tại thời khắc nói chứ không có dự định như thì sau này gần. Ví dụ:

- Mother: There is no sugar left. (Hết đường mất rồi.)

- Son: Ok, I will go lớn market & buy it for you. (Con đang ra chợ download cho mẹ.)

3. Tín hiệu nhận biết

Trong câu thường xuyên có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian, probably, perhaps, ...

10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + be + V-ing+ O

Thể che định

S + shall/will + not + be + V-ing + O

Thể nghi vấn

Shall/Will+S + be + V-ing + O?

2. Giải pháp dùng

Dùng để nói về một hành động xảy ra về sau tại thời gian xác định.

E.g: At 10 o’clock tomorrow, my friends and I will be going to lớn the museum.

Dùng nói về một hành động đang xảy ra về sau thì có hành động khác xen vào.

E.g: When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.

3. Dấu hiệu

Trong câu có các trạng trường đoản cú chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời gian xác định:

at this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm này ….at + giờ ví dụ + thời gian trong tương lai: vào lúc …..

Ví dụ:

- At this time tomorrow I will be watching my favorite TV show. -> Vào thời đặc điểm này ngày mai, tôi đã xem chương trình TV yếu ham mê của mình.

- At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. -> Vào 6h sáng mai, tôi đang chạy bộ vào công viên.

11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + have + V3/ED

Thể đậy định

S + shall/will + not + have + V3/ED

Thể nghi vấn

Shall/Will+ S + have + V3/ED?

2. Bí quyết dùng

Dùng để mô tả một hành động hay sự việc dứt trước 1 thời điểm vào tương lai.

Ví dụ: I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. -> cho tới trước 10h tối nay tôi sẽ xong xong bài xích tập về nhà rồi.

Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc dứt trước một hành động hay sự việc khác vào tương lai.

Ví dụ: I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã sẵn sàng bữa ăn chuẩn bị trước khi chúng ta đến ngày mai.)

3. Vết hiệu nhận thấy thì tương lai trả thành

By + thời hạn tương lai,By the end of + thời hạn trong tương lai,Before + thời gian tương laiBy the time …

Ví dụ:

- By the end of this month I will have taken an English course. -> tính đến cuối mon này thì tôi vẫn tham gia một khóa học Tiếng Anh rồi.)

- Ngan will have served on the Board of West Coast College for đôi mươi years by the time she retires.

12. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + have been + V-ing + O

Thể đậy định

S + shall/will + not + have + been + V-ing

Thể nghi vấn

Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

2. Giải pháp dùng

Các cần sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn: để miêu tả một hành vi xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tiếp đến 1 thời điểm mang lại trước vào tương lai:

Ví dụ:

will have been studying English for 10 years by the over of next month.By 2001, I will have been living in London for sixteen years.

3. Dấu hiệu

For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai

Ví dụ:

- for 10 years by the kết thúc of this year (được 10 năm tính đến cuối năm nay)

- for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 cách nay đã lâu lúc bố mẹ tôi quay về vào ngày mai).

THÌ NGOẠI LỆ - THÌ TƯƠNG LAI GẦN (NEAR FUTURE)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + is/ am/ are + going khổng lồ + V(nguyên thể)

E.g: We’re going khổng lồ visit Ha Long cất cánh next week.

Thể tủ định

S + is/ am/ are + not + going khổng lồ + V(nguyên thể)

E.g: He’s not going to visit Ha Long bay next week.

Thể nghi vấn

Is/ Am/ Are + S + going to + V(nguyên thể)?

E.g: Are they going khổng lồ visit Ha Long bay next week?

2. Biện pháp sử dụng

Dùng để biểu đạt một dự định, chiến lược trong tương lai.

Ví dụ: Join is going khổng lồ get married this year. (Join dự tính sẽ kết hôn trong thời điểm nay.)

Dùng để miêu tả một dự kiến có căn cứ, có vật chứng cụ thể.

Ví dụ: Wel, we’re certainly goinhg lớn have a varied trip.

3. Dấu hiệu nhận biết

Xuất hiện những từ: next (month, year,..), 2 weeks later, ..., 

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÌ vào TIẾNG ANH

Với bảng tổng hợp các thì cơ bản dưới đây bạn sẽ dễ nhớ cùng vận dụng kiến thức hơn. Đồng thời bảng tổng hợp các thì cơ bạn dạng này sẽ cho bạn mẹo chia thì trong giờ đồng hồ anh dễ dàng dàng, để nhanh lẹ vận dụng vào trong những bài thi nhé.

Các thì giờ đồng hồ Anh

Công thức

Cách dùng

Thì hiện tại đơn

- (+) S + V(s/ es).

- (-) S + vị not/ does not + V.

- (?) Do/ does/ lớn be + S + V?

Lưu ý: “To be” chia là am/ is/ are

- Diễn tả kinh nghiệm ở hiện tại.

- diễn đạt sở thích, năng lực của bạn dạng thân.

- miêu tả sự thật, chân lý thiết yếu phủ nhận.

- diễn đạt hành động xẩy ra theo kế hoạch trình, thời gian đã định sẵn.

Thì lúc này tiếp diễn

- (+) S + is/ am/ are + Ving.

- (-) S + is/ am/ are not + Ving.

- (?) Is/ Am/ Are + S + Ving ?

- miêu tả hành cồn đang xẩy ra tại thời điểm nói.

- mô tả hành rượu cồn xảy ra liên tiếp làm người khác cạnh tranh chịu.

- mô tả kế hoạch trong tương lai, có dự định từ trước cùng được chuẩn bị, lên planer rõ ràng.

Thì bây giờ hoàn thành

- (+) S + have/ has + PII (cột lắp thêm 3 vào bảng hễ từ bất quy tắc).

- (-) S + haven’t/ hasn’t + PII.

- (?) Have/ Has + S + PII…?

Yes, I/ we/ they have.No, I/ we/ they haven’t.

- nhấn mạnh đến trải nghiệm phiên bản thân, đó là mọi trải nghiệm lần đầu với có tác dụng đáng nhớ.

- biểu đạt 1 sự việc vừa new xảy ra.

- mô tả 1 sự việc đã xảy ra trong vượt khứ nhưng còn vệt hiệu, hiệu quả ở hiện tại.

Thì tương lai đơn

- (+) S + will/ shall + V.

- (-) S + will/ shall not + V.

- (?)Will / Shall + S + V?

- mô tả hành cồn sắp xẩy ra trong tương lai không có dự định trước.

- Dùng trong những câu yêu cầu, kiến nghị và dự đoán.

Thì sau này tiếp diễn

- (+) S + will / shall + be + Ving.

- (-) S + will / shall not + be + Ving.

- (?) Will / Shall + S + be + Ving?

- diễn đạt hành đụng đang xảy ra tại thời điểm xác định trong tương lai.

- miêu tả nhiều hành vi xảy ra bên cạnh đó trong tương lai.

Thì tương lai hoàn thành

- (+) S + will / shall + have + PII.

- (-) S will/ shall not + have + PII.

- (?) Will / Shall + S + have + PII?

- diễn đạt hành động xẩy ra trước 1 hành động khác vào tương lai.

- miêu tả hành động xẩy ra trước 1 thời điểm khẳng định trong tương lai

Thì thừa khứ đơn

- (+) S + V-ed +…

- (-) S + did + not + V.

- (?) Did + S + V?

Lưu ý: “To be” phân tách là was/ were.

- diễn đạt hành rượu cồn đã xảy ra và kết thúc hoàn toàn trong thừa khứ.

- miêu tả một chuỗi các hành động liên tiếp xảy ra trong vượt khứ.

 

Thì quá khứ tiếp diễn

- (+) S + was/ were + V-ing.

- (-) S + was/ were not + Ving.

- (?) Was/ Were + S + Ving…?

- diễn đạt hành cồn đã đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

- miêu tả nhiều hành vi xảy ra đồng thời trong vượt khứ (đi cùng với while).

- sử dụng để mô tả hành động xẩy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành vi đang xảy ra dùng QKTD và hành vi xen vào dùng QKĐ.

- cần sử dụng để mô tả hành đụng đang xẩy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành vi đang xẩy ra dùng QKTD và hành vi xen vào sử dụng QKĐ.

Thì thừa khứ trả thành

- (+) S + had + PII.

- (-) S + had not + PII.

- (?) Had + S + PII?

- diễn đạt hành động xẩy ra trước 1 hành động khác trong quá khứ.

- hành động xảy ra trước một thời điểm khẳng định trong quá khứ.

 

 

*

*

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC THÌ trong TIẾNG ANH

- Để củng cố kỹ năng về thi giờ Anh, sau thời điểm học về lý thuyết chúng ta nên làm bài xích tập nhằm rèn luyện thật vững chắc. Bạn download bài tập về những thì trong giờ đồng hồ anh (có đáp án): TẠI ĐÂY

Trên đó là tất cả các thì trong giờ Anh - ngữ pháp giờ Anh căn phiên bản mà anh ngữ Ms Hoa chia sẻ cho các bạn. Hy vọng qua share này sẽ giúp các bạn nắm và nắm rõ về toàn bộ các thì trong tiếng anh nhé!

Nếu có bất kể thắc mắc chúng ta hãy để lại comment để được đáp án nhé! Chúc chúng ta học giỏi và chinh phục được giờ Anh như ý nhé!