Bài học phát âm tiếng Trung trong bảng phiên âm tiếng Trung Pinyin được chia làm hai phần là:

Học phân phát âm Vận mẫu (nguyên âm)Học phát music mẫu (phụ âm)

Trong trang web này thực tế đã gồm hai bài chi tiết về Thanh mẫu mã và Vận mẫu gồm kèm cả học phát âm tuy nhiên trong bài viết này thamsannhapkhau.com xin tổng hợp toàn thể cách phạt âm trong bảng phiên âm giờ đồng hồ Trung để các bạn có ánh nhìn tổng quan tiền hơn.

Bạn đang xem: Cách đọc phiên âm tiếng trung

Bảng phiên âm không thiếu thốn (full) trong giờ Trung:

*
*
Nhấp vào Bảng phiên âm trên nhằm xem ảnh lớn hơn hoặc sở hữu file Pdf 

Dưới đấy là cách vạc âm cụ thể trong bảng chữ cái (phiên âm) của khối hệ thống ngữ âm Trung Quốc. Trong khi còn tất cả bảng phiên âm như hình trên bao gồm audio để nhấp vào gọi (Pinyin Chart with Audio) – liên kết ở cuối bài

Cách vạc âm của Nguyên âm (Vận mẫu)

Hệ thống ngữ âm tiếng trung hoa có 36 nguyên âm gồm:

6 nguyên âm đơn13 nguyên âm kép16 nguyên âm mũi1 nguyên âm uốn nắn lưỡi

Các nguyên âm này được phạt âm như sau:

Nguyên âm Đơn

Đầu tiên Là nguyên âm đơn, thuộc học phân phát âm tiếng Trung các nguyên âm này nhé –

a – biện pháp phát âm – mồm há to, lưỡi xuống thấp. Là nguyên âm dài, không tròn môi. Bí quyết phát âm gần giống “a” trong giờ Việt.o – bí quyết phát âm – lưỡi rút về phía sau, gốc lưỡi cải thiện ở địa chỉ giữa, nhị môi tròn với nhô ra một tí. Là nguyên âm dài, tròn môi. Cách phát âm hơi kiểu như “ô” trong giờ đồng hồ Việt.e – cách phát âm – lưỡi rút về phía sau, cội lưỡi nâng cao ở địa điểm giữa, mồm há vừa. Là nguyên âm dài, không tròn môi. Giải pháp phát âm hơi kiểu như “ơ” và “ưa” trong giờ Việt.

i – bí quyết phát âm – vị giác dính với răng dưới, phía trước mặt lưỡi nâng giáp ngạc cứng, hai môi giẹp, bành ra. Là nguyên âm dài, không tròn môi. Bí quyết phát âm hơi tương tự “i” trong tiếng Việt.

u– phương pháp phát âm – nơi bắt đầu lưỡi nâng cao, lưỡi rút về phía sau, hai môi tròn, nhô ra trước. Là nguyên âm dài, tròn môi. Bí quyết phát âm hơi tương đương “u” trong giờ Việt.

ü – biện pháp phát âm – vị giác dính cùng với răng dưới, phía trước mặt lưỡi nâng cạnh bên ngạc cứng, nhị môi tròn, nhô ra trước. Là nguyên âm dài, tròn môi. Cách phát âm hơi tương đương “uy” trong giờ đồng hồ Việt.

Nguyên âm Kép

ai – giải pháp phát âm – phạt nguyên âm “a” trước, sau đó dần dần chuyển sang phát nguyên âm “i”. Giải pháp phát âm tương tự âm “ai” trong giờ đồng hồ Việt.ei – bí quyết phát âm – vạc nguyên âm “e” trước, kế tiếp lập tức chuyển sang phát nguyên âm “i”. Giải pháp phát âm gần giống âm “ây” trong tiếng Việt.ao – bí quyết phát âm – phát nguyên âm “a” trước, sau đó từ từ chuyển sang phân phát nguyên âm “o”. Cách phát âm tương tự âm “ao” trong tiếng Việt.ou– bí quyết phát âm – phân phát nguyên âm “o” trước, tiếp nối lập tức đưa sang phân phát nguyên âm “u”. Phương pháp phát âm gần giống âm “âu” trong giờ đồng hồ Việt.ia– bí quyết phát âm – phạt nguyên âm “i” trước, tiếp nối lập tức đưa sang phát nguyên âm “a”. Trong giờ đồng hồ Việt không tồn tại âm tương tự như nhưng phát âm hơi hao hao âm iaie– cách phát âm – phân phát nguyên âm “i” trước, tiếp nối lập tức gửi sang phân phát nguyên âm “e”. Biện pháp phát âm tương tự âm “ia” trong tiếng Việt.ua – giải pháp phát âm – phân phát nguyên âm “u” trước, sau đó lập tức đưa sang phát nguyên âm “a”. Biện pháp phát âm tương tự âm “oa” trong tiếng Việt.uo– biện pháp phát âm – phát nguyên âm “u” trước, sau đó dần dần chuyển sang phạt nguyên âm “o”. Bí quyết phát âm tương tự âm “ua” trong giờ Việt.üe– bí quyết phát âm – phát nguyên âm “ü” trước, sau đó từ từ chuyển sang phạt nguyên âm “e”. Giải pháp phát âm tương tự âm “uê” trong giờ đồng hồ Việt.iao – giải pháp phát âm – phân phát nguyên âm “i” trước, tiếp đến lập tức chuyển sang vạc nguyên âm kép “ao”. Cách phát âm gần giống âm “eo” trong tiếng Việt.iou– phương pháp phát âm – phát nguyên âm “i” trước, sau đó lập tức gửi sang vạc nguyên âm kép “ou”. Biện pháp phát âm hao hao âm “yêu” trong tiếng Việt.uai– bí quyết phát âm – phân phát nguyên âm “u” trước, sau đó lập tức chuyển sang phạt nguyên âm kép “ai”. Giải pháp phát âm tương tự âm “oai” trong tiếng Việt.uei– bí quyết phát âm – vạc nguyên âm “u” trước, tiếp nối lập tức chuyển sang phát nguyên âm kép “ei”. Giải pháp phát âm cũng như âm “uây” trong giờ đồng hồ Việt.

Nguyên âm Er

er – vạc nguyên âm “e” trước, sau đó, lưỡi dần dần cuốn lên. “er” là 1 nguyên âm quánh biệt. “er” là một âm huyết riêng, cần yếu ghép với bất cứ nguyên âm cùng phụ âm nào.

Chữ này tương tự với chữ ai trong giờ Việt, thuộc học phân phát âm giờ đồng hồ Trung nào.

Nguyên âm Mũi

an – phát nguyên âm a trước, sau đó, đưa sang phát phụ âm n. Phương pháp phát âm gần giống “an” trong giờ Việt.en – phân phát nguyên âm “e” trước, sau đó chuyển sang phân phát phụ âm “n”. Bí quyết phát âm tương tự âm “ân” trong giờ Việt.in – phân phát nguyên âm “i” trước, sau đó chuyển sang phạt phụ âm “n”. Phương pháp phát âm tương tự âm “in” trong tiếng Việtün – phân phát nguyên âm “ü” trước, tiếp nối chuyển sang vạc phụ âm “n”. Phương pháp phát âm giống như âm “uyn” trong giờ đồng hồ Việt.ian – phân phát nguyên âm “i” trước, tiếp đến chuyển sang phát nguyên âm mũi “an”. Giải pháp phát âm tương tự âm “iên” trong tiếng Việt.uan – phân phát nguyên âm “u” trước, tiếp đến chuyển sang phân phát nguyên âm mũi “an”. Cách phát âm tương tự âm “oan” trong giờ Việt.üan – phân phát nguyên âm “ü” trước, sau đó chuyển sang phát nguyên âm mũi “an”. Biện pháp phát âm tương tự âm “oen” trong giờ đồng hồ Việt.uen (un) – phát nguyên âm “u” trước, kế tiếp chuyển sang vạc phụ âm “en”. Cách phát âm tương tự âm “uân” trong giờ đồng hồ Việt.ang – phạt nguyên âm “a” trước, sau đó, chuyển sang vạc âm “ng”. Phương pháp phát âm gần giống “ang” trong giờ Việt.eng – phát nguyên âm “e” trước, sau đó, gửi sang phát âm “ng”. Giải pháp phát âm gần giống “âng” trong tiếng Việt.ing – phạt nguyên âm “i” trước, sau đó, đưa sang phạt âm “ng”. Phương pháp phát âm tương tự “inh” trong giờ đồng hồ Việt.ong – vạc nguyên âm o trước, sau đó, chuyển sang vạc âm “ng”. Biện pháp phát âm gần giống “ung” trong giờ đồng hồ Việt.iong – phân phát nguyên âm “i” trước, sau đó, chuyển sang phạt nguyên âm mũi “ung”. Cách phát âm như là với âm “ung” trong giờ đồng hồ Việting – phát nguyên âm “i” trước, sau đó, chuyển sang phát nguyên âm mũi “ang”. Bí quyết phát âm gần giống “eng” trong tiếng Việt.uang – phạt nguyên âm “u” trước, sau đó, đưa sang phát nguyên âm mũi “ang”. Bí quyết phát âm gần giống “oang” trong giờ Việt.ueng – phân phát nguyên âm “u” trước, sau đó, đưa sang phạt nguyên âm mũi “eng”. Phương pháp phát âm na ná “uâng” trong tiếng Việt.

Nguyên âm Ng

Cách đọc như sau – gốc lưỡi nâng cao, dính kỹ vào ngạc mềm, lưỡi bé rủ xuống, không khí từ hang mũi toát ra. Phương pháp phát âm gần giống “ng” trong giờ đồng hồ Việt. “ng” chỉ có thể đứng sau nguyên âm mà cần thiết đứng trước nguyên âm như giờ đồng hồ Việt.

Xem thêm: Download Nhạc Online Rap Miền Tây, Download Nhạc Online Rapper Miền Tây Rap Gì

Cách phạt âm của Phụ âm (Thanh mẫu)

Hệ thống ngữ âm tiếng china có 21 phụ âm trong đó:

3 Phụ âm kép18 Phụ âm đơn1 phụ âm uốn lưỡi – trong phụ âm đơn

b – Là âm môi môi. Giải pháp phát âm – nhì môi bám tự nhiên, sau đó bóc tách ra, luồng bầu không khí từ hang mồm bay ra. Là 1 trong những âm tắc, vô thanh, không nhảy hơi. Biện pháp phát âm gần giống “p” trong giờ đồng hồ Việt.p – Là âm môi môi. Biện pháp phát âm – nhì môi bám tự nhiên, sau đó tách ra, luồng bầu không khí từ hang mồm thoát ra. Là một trong những âm tắc, vô thanh, bao gồm bật hơi. Trong giờ Việt không tồn tại âm tương tự. Biện pháp phát âm nhẹ nhàng hơn âm phường nhưng nặng hơn âm b của tiếng Việt.m – Là âm môi môi. Giải pháp phát âm – nhì môi bám tự nhiên, luồng bầu không khí từ hang mồm bay ra. La một âm mũi, hữu thanh. Giải pháp phát âm gần giống “m” trong tiếng Việt.

f – Là âm môi răng. Bí quyết phát âm – môi dưới dính nhẹ cùng với răng trên, luồng không gian từ khe thân răng với môi bay ra. Là một trong những âm sát, vô thanh. Phương pháp phát âm tương tự “ph” trong giờ Việt.

d – Là âm vị giác giữa. Bí quyết phát âm – đầu lưỡi kết dính lợi trên, hình thành trở ngại, sao đó hốt nhiên hạ thấp, luồng không khí từ hang mồm bay ra. Là một trong âm tắc, vô thanh, không nhảy hơi. Biện pháp phát âm tương tự “t” trong tiếng Việt.

t – Là âm vị giác giữa. Cách phát âm – đầu lưỡi dính vào lợi trên, ra đời trở ngại, sao đó bỗng nhiên hạ thấp, luồng bầu không khí từ hang mồm thoát ra. Là một âm tắc, vô thanh, có bật hơi. Cách phát âm tương tự “th” trong giờ Việt.

n – Là âm vị giác giữa. Phương pháp phát âm – đầu lưỡi bám dính lợi trên, hình thành trở ngại, luồng không gian từ hang mũi thoát ra. Là 1 âm mũi, hữu thanh. Phương pháp phát âm gần giống “n” trong giờ đồng hồ Việt.

l – Là âm đầu lưỡi giữa. Bí quyết phát âm – đầu lưỡi bám dính lợi trên, luồng không gian từ hai mép lưỡi bay ra. Là một âm biên, hữu thanh. Bí quyết phát âm gần giống “l” trong giờ Việt.

g – Là âm gốc lưỡi. Giải pháp phát âm – cội lưỡi áp vào ngạc mềm, có mặt trở ngại, kế tiếp bỗng bóc tách ra, luồng bầu không khí từ hang mồm thoát ra. Là 1 trong những âm tắc, vô thanh, không bật hơi. Cách phát âm tương tự “c”, “k” trong giờ Việt.

k – Là âm cội lưỡi. Bí quyết phát âm – nơi bắt đầu lưỡi áp vào ngạc mềm, có mặt trở ngại, kế tiếp bỗng tách bóc ra, luồng không khí từ hang mồm thoát ra. Là 1 trong những âm tắc, vô thanh, bao gồm bật hơi. Giải pháp phát âm tương tự “kh” trong tiếng Việt.

h – Là âm nơi bắt đầu lưỡi. Giải pháp phát âm – cội lưỡi nâng cao, dẫu vậy không áp vào ngạc mềm, sinh ra trở ngại, luồng không khí từ giữa thoát ra. Là 1 trong những âm xát, vô thanh. Biện pháp phát âm tương tự “h” trong tiếng Việt.

j – Là âm khía cạnh lưỡi. Giải pháp phát âm – khía cạnh lưỡi áp dịu vào ngạc cứng, sau đó tách ra, luồng không khí từ giữa thoát ra. Là một âm bán tắc, vô thanh, không nhảy hơi. Giải pháp phát âm tương tự “ch” trong giờ Việt.q – Là âm khía cạnh lưỡi. Biện pháp phát âm – khía cạnh lưỡi áp nhẹ vào ngạc cứng, sau đó tách ra, luồng ko khí từ giữa thoát ra. Là một trong âm buôn bán tắc, vô thanh, bao gồm bật hơi. Bí quyết phát âm khá tương đương với âm sch trong tiếng Đức hoặc phát âm như “sờ chờ” trong giờ đồng hồ Việtx – Là âm phương diện lưỡi. Cách phát âm – mặt lưỡi cải thiện sát ngạc cứng, luồng ko khí từ nửa thoát ra. Là một trong những âm xát, vô thanh. Giải pháp phát âm tương tự “x” trong giờ Việt.z – Là âm đầu lưỡi trước. Phương pháp phát âm – đầu lưỡi áp vào lợi trên, sau đó bóc ra một tí, luồng ko khí từ giữa thoát ra. Là một trong những âm chào bán tắc, vô thanh, không nhảy hơi. Cách phát âm rưa rứa “ch” trong giờ đồng hồ Việt.c – Là âm đầu lưỡi trước. Bí quyết phát âm – vị giác áp vào lợi trên, sau đó tách ra một tí, luồng không khí từ nửa thoát ra. Là 1 trong những âm chào bán tắc, vô thanh, tất cả bật hơi. Bí quyết đọc như chữ x ở một vài vùng miềns– Là âm vị giác trước. Giải pháp phát âm – đầu lưỡi nâng gần cạnh lợi trên, luồng không khí từ giữa thoát ra. Là 1 trong âm xát, vô thanh. Cách phát âm hơi kiểu như “x” trong giờ Việt.r – Là âm vị giác sau. Bí quyết phát âm – đầu lưỡi nâng tiếp giáp ngạc cứng trước, luồng không khí thoát ra mồm thoe một đường nhỏ và hẹp. Là một trong âm xát, hữu thanh, lúc phát âm phải uốn lưỡi. Biện pháp phát âm hơi tương đương “r” trong giờ đồng hồ Việt.zh – Là phụ âm kép. Là âm vị giác sau. Giải pháp phát âm – vị giác áp vào ngạc cứng trước, sau đó bóc tách ra một tí, luồng không khí thoát ra hang mồm. Là một trong những âm chào bán tắc, vô thanh, không nhảy hơi, thời gian phát âm yêu cầu uốn lưỡi. Phương pháp phát âm hơi như là “tr” trong giờ Việt.ch – Là phụ âm kép. Là âm đầu lưỡi sau. Cách phát âm – vị giác áp vào ngạc cứng trước, sau đó bóc ra một tí, luồng bầu không khí thoát ra hang mồm. Là một âm chào bán tắc, vô thanh, bao gồm bật hơi, thời gian phát âm phải uốn lưỡi. Biện pháp phát âm như âm “xờ chờ”sh – Là phụ âm kép. Là âm vị giác sau. Biện pháp phát âm – vị giác áp vào ngạc cứng trước, luồng không khí thoát ra mồm theo một đường nhỏ dại và hẹp. Là 1 trong những âm xát, vô thanh, thời điểm phát âm nên uốn lưỡi. Cách phát âm hơi tương tự “s” trong giờ đồng hồ Việt.

→ Xem giải pháp đọc bảng phân phát âm Pinyin Chart with Audio

Nội dung bài bác cách vạc âm tiếng Trung xin tạm dừng ở đây. Các khái niệm, phân tích và lý giải về bảng vần âm tiếng Trung, phiên âm giờ Trung, Pinyin là gì? chúng ta xem ở nội dung bài viết dưới đây: