Chú ý: Động từ bỏ trong câu hỏi và câu trả lời cần phải bao gồm sự thống nhất: nếu thắc mắc dùng “go” thì câu vấn đáp cũng đề xuất dùng “go”, nếu câu hỏi dùng “travel” thì câu trả lời cũng dùng “travel”.Bạn đang xem: bí quyết hỏi đi bằng phương tiện đi lại gì trong tiếng anh

Ví dụ: 

- Câu hỏi: How vì chưng they go lớn school?

Câu trả lời: They go to school by bus.Bạn vẫn xem: bí quyết hỏi đi bằng phương tiện đi lại gì trong giờ đồng hồ anh

- Câu hỏi: How vị you travel khổng lồ Ha Noi?

Câu trả lời: I travel khổng lồ Ha Noi by car.

2, Với chủ ngữ là “he/ she/ it” hoặc danh từ bỏ số ít Câu hỏi: 

 

 
 

 

 

Ví dụ:

- Câu hỏi: How does she go to school?

Câu trả lời: She goes lớn school by bus.

- Câu hỏi: How does Peter travel lớn Ha Long?

Câu trả lời: Peter travels khổng lồ Ha Long by train Chú ý: tự “walk” có nghĩa là “đi bộ” khi nói không cần sử dụng “by”. “Walk” = “go on foot”

Ví dụ: - Câu hỏi: How does she go lớn school?

Câu trả lời: She walks lớn school/ She goes on foot.

3, bài tập

A,by B, for C, with D, in

2. She ... Khổng lồ the thể hình by bike.

A, go B,went C, traveled D, goes.

A, walk B, foot C, bus D, traffic

4, ... Does your mother travel to Hong Kong?

A, Why B, How C, What D, Which

5, How ... Mrs Linh come to lớn Korea?

A, does B, do C, is D, are.

Đáp án:

1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

nội dung bài viết gợi ý: 1. CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ SỐ LƯỢNG. 2. Unit 8 giờ đồng hồ anh 6 3. Unit 7 giờ đồng hồ anh 6 4. Unit 6 giờ đồng hồ anh 6 5. Unit 5 giờ đồng hồ anh 6 6. Unit 4 giờ anh 6 7. Unit 2 giờ anh 6 từ khóa: / phương tiện đi lại đi lại phản hồi thamsannhapkhau.com 0 phản hồi Cách tính điểm xuất sắc nghiệp THPT non sông 2020 tiên tiến nhất : 99% Đỗ giỏi Nghiệp 8 tháng trước

Bạn đang xem: Cách hỏi đi bằng phương tiện gì trong tiếng anh

*

bao gồm thức chào làng đề Minh Họa Toán năm học tập 2020 1 năm ngoái
*

Xem thêm: Cách Tải Nhạc Zing Mp3 Về Điện Thoại, Máy Tính Cực Kỳ Đơn Giản

chuyên đề Câu so sánh trong tiếng Anh 1 thời gian trước
*

chuyên đề: Tính từ cùng Trạng tự ( Adjectives & Adverbs) 1 thời gian trước Chuyên đề: Sự kết hợp giữa công ty ngữ và rượu cồn từ - từ bỏ hạn định (Subject - verb agreement - Determiners) 1 năm ngoái Cách tính điểm xuất sắc nghiệp THPT non sông 2019 mới nhất : 99% Đỗ xuất sắc Nghiệp 588636 lượt xem MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI p;q 500913 lượt xem chủ yếu thức công bố đề Minh Họa Toán lần hai năm học 2019 383557 lượt xem phương pháp xác định trọng tâm đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác 356868 lượt xem ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai 295493 lượt xem tài liệu Đề thi nội dung bài viết thamsannhapkhau.com Team