Excel mang lại thamsannhapkhau.com 365 Excel đến web Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 xem thêm...Ít hơn

Bạn bao gồm thể cần sử dụng công thức dễ dàng để tính tổng những số trong một phạm vi (một nhóm các ô), tuy vậy hàm SUM dễ sử dụng hơn khi chúng ta làm việc với khá nhiều con số hơn. Lấy một ví dụ =SUM(A2:A6) ít có tác dụng bị lỗi nhập keyboard hơn đối với =A2+A3+A4+A5+A6.

Bạn đang xem: Cách tính sum trong excel 2007

*

Đây là công thức dùng nhị dải ô: =SUM(A2:A4,C2:C3) tính tổng những số trong những dải ô A2:A4 cùng C2:C3. Chúng ta nhấn Enter và để được tổng 39787.

Để sản xuất công thức:

Nhập =SUM vào một ô, tiếp theo sau là vết ngoặc tròn mở (.

Để nhập phạm vi thứ nhất của công thức, được gọi là 1 trong những đối số (một mẩu dữ liệu mà công thức phải để chạy), hãy gõ A2:A4 (hoặc chọn ô A2 với kéo cho ô A6)

Gõ vệt phẩy (,) để phân làn đối số thứ nhất với đối số tiếp theo.

Nhập tham đối vật dụng hai, C2:C3 (hoặc kéo nhằm chọn các ô).

Gõ lốt đóng ngoặc ), rồi dấn Enter

Mỗi đối số rất có thể là một phạm vi, một số, một tham chiếu ô đơn, tất cả đều được chia cách bởi vệt phẩy.

=SUM(A2:A4,2429,10482)

=SUM(4823,A3:A4,C2:C3)

=SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

=SUM(A2,A3,A4,2429,10482)


Mẹo:  nếu như khách hàng cần tính tổng cột hoặc hàng của các số sát nhau, dùng công dụng Tự Tính tổng nhằm tính tổng các số.

Xem thêm: Những Bông Hoa Những Bài Ca, Những Bông Hoa, Những Bài Ca


Bạn hãy thử xem

Nếu bạn muốn thực hành với tài liệu mẫu của bọn chúng tôi, đó là một vài ba dữ liệu rất có thể dùng.

Bạn có thể thấy hàm SUM hoạt động như cụ nào bằng cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào ô A1.

Dữ liệu

-5

15

30

"5

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm giá trị trong các ô từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị vào các ô từ A2 đến A4 rồi thêm 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị vào các ô A5 và A6, rồi thêm 2 vào kết quả đó. Vì giá trị không thuộc dạng số vào tham chiếu ko diễn dịch được — giá trị vào ô A5 ("5) và giá trị vào ô A6 (TRUE) đều được xử lý như văn bản — giá trị vào các ô đó sẽ bị bỏ qua.

2

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.