Câu chẻ (Cleft sentences) tốt còn được nghe biết là câu nhận mạnh, thường thì gồm gồm 2 vế, 1 vế thiết yếu và 1 vế phụ. Cấu trúc câu chẻ cụ nào? kỹ năng và một số trong những bài tập vận dụng dành cho các học tập sinh chúng ta hãy đón xem ngay.

Bạn đang xem: Câu chẻ tiếng anh 11

*


I. Câu chẻ là gì? cách dùng câu chẻ lớp 11

-Câu chẻ tên gọi khác của câu nhấn mạnh, gồm tất cả 2 mệnh đề, trong những số ấy mệnh đề thứ nhất là mệnh đề áp dụng với mục đích cần dấn mạnh, mệnh đề trang bị hai là mệnh đề phụ có chức năng bổ ngữ mang đến mệnh đề sản phẩm công nghệ nhất.

– Câu chẻ dùng để làm nhấn to gan lớn mật một yếu tố nào đó của câu.

II. Cấu trúc câu chẻ lớp 11

1.Câu chẻ nhấn mạnh tay vào chủ ngữ.

It + (be) + S + who/that + V…

Ex: Lan is the best dancer. (Lan là bạn nhảy giỏi nhất).

➔ It is Lan who is the best dancer. (Đây là Lan fan mà nhảy xuất sắc nhất).

2. Câu chẻ nhấn rất mạnh vào động từ.

S + Auxilliar + Vinf…

➔ Câu chẻ nhấn mạnh động tự ta dùng trợ đụng từ tương tự với thời hễ từ chính của câu và động từ bao gồm ở dạng nguyên thể.

Ex:

I finished all my work yesterday.

(Tôi đã hoàn thành tất cả các bước của tôi ngày mai).

➔ I did finish all my work yesterday.

(Tôi đã xong xuôi tất cả quá trình của tôi ngày mai).


3. Câu chẻ nhấn mạnh tay vào tân ngữ.

It + be + (tân ngữ) + that/whom + S + V.

Ex:

I gave her a pen last night. (Tôi đã bộ quà tặng kèm theo cô ấy một cái bút buổi tối qua).

Xem thêm: Miễn Phí Download Mẫu Catalogue Giới Thiệu Sản Phẩm Đẹp File Psd, Corel

➔ It was her whom I gave a pen last night.

(Cô ấy tín đồ mà tôi đã khuyến mãi một loại bút về tối qua).

4. Câu chẻ nhấn mạnh vào những thành phần không giống của câu.

It + be + (thành phần câu rất cần được nhấn mạnh) + that + S + V.

Ex: She lives in a small house. (Cô ấy sống trong một căn nhà nhỏ).

➔ It is a small house that she lives in.

(Nó là một trong những ngôi nhà nhỏ tuổi nơi mà lại cô ấy sống).

III. Câu chẻ trong câu bị động.

Câu công ty động: It + be + (tân ngữ) + that/whom + S + V.

Câu bị động: It + be + N + that/whom + tobe + Ved/PII + … + by O(S).

Ex:

Jim gave her boyfriend a lot of gifts.

(Cô gái này đã tặng cho bạn trai cô ấy không hề ít quà).

➔ It was Jim’s boyfriend whom was given a lot of gifts.

(Bạn trai của Jim người mà vẫn được tặng ngay rất các quà bởi vì cô ấy).

IV. Bài tập về câu chẻ.

Câu chẻ là dạng cấu trúc khá phổ biến trong các bài tập tiếng anh lớp 11. Chúng ta cần nắm vững lý thuyết trên và làm những bài tập ngay dưới đây để củng cố. Dưới đấy là một vài bài bác tập nhỏ chúng tôi đang tổng hợp dành riêng cho các bạn: