thamsannhapkhau.com ra mắt đến những em học viên lớp 11 nội dung bài viết Chứng minh hai tuyến đường thẳng vuông góc trong ko gian, nhằm mục tiêu giúp những em học tốt chương trình Toán 11.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong không gian:Chứng minh hai tuyến phố thẳng vuông góc trong không gian.

Bạn đang xem: Chứng minh hai đường thẳng vuông góc

Phương pháp. Phương pháp 1: dùng định nghĩa. Biện pháp 2: sử dụng định lí. Phương pháp 3: áp dụng tích vô hướng. Các ví dụ tập luyện kĩ năng. Ví dụ như 1. đến hình chóp S.ABC tất cả SA = SB = SC với ASB = BSC = CSA. Lấy một ví dụ 2. đến tứ diện ABCD đều. Hotline G là trọng tâm của tam giác BCD. A) minh chứng AG LCD b) điện thoại tư vấn M là trung điểm của CD. Tính góc thân AC và BM. Trả lời a) Đặt AB = b; AC = c; AD = d.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Góc giữa hai đường thẳng a với b bằng góc giữa hai tuyến phố thẳng a cùng c lúc b tuy nhiên song với c (hoặc b trùng với c).

Xem thêm: Cách Về Biểu Đồ Hoa Gió Hà Nội Mới Nhất 2022, Top 18 Hoa Gió Hà Nội Mới Nhất 2022

B. Góc giữa hai đường thẳng a và b bởi góc giữa hai tuyến đường thẳng a cùng c thì b tuy nhiên song cùng với c. C. Góc giữa hai tuyến đường thẳng là góc nhọn. D. Góc giữa hai tuyến đường thẳng bởi góc giữa hai véctơ chỉ phương của hai tuyến phố thẳng đó. Câu 2: trường hợp góc thân hai vectơ chỉ phương là a cùng với a Câu 12: cho tứ diện ABCD tất cả AB = AC = AD với BAC = BAD = 60°. Hãy xác minh góc thân cặp vecto AB với CD? Ta gồm ABCD = AB (AD – AC = AB.AD – AB.AC. Nhưng AC = AD = AB.CD = 0 = (AB,CD) = 90°. Câu 13: mang đến hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và ASB = BSC = CSA. Hãy xác minh góc giữa cặpvectơ SC với AB? Ta tất cả SC.AB = SC (SB – SA) = SCSB. Câu 14: mang đến hình chóp S.ABC có SA = SB với CA = CB. Tính số đo của góc giữa hai tuyến phố thẳng chéo nhau SC với AB. Câu 15: cho hình chóp S.ABC có AB = AC với SAC = SAB. Tính số đo của góc giữa hai tuyến phố thẳng chéo nhau SA và BC.