Toán tè học: công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng giúp những em học viên tham khảo, hệ thống hóa kiến thức về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích các hình cơ bản

Nhờ đó, đã biết cách vận dụng vào bài xích tập tốt hơn, để càng ngày học tốt môn Toán. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới trên đây của thamsannhapkhau.com:


Tổng hợp công thức tính diện tích, chu vi, thể tích các hình toán tè học

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta mang chiều dài cùng chiều rộng nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.


Công thức tính diện tích s Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta đem chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết DT tra cứu cạnh bằng cách lấy DT phân tách cạnh đang biết.


2. Tính chu vi, diện tích Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân cùng với 4.

Mở rộng: ví như biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông vắn ta mang chu vi hình vuông vắn chia 4.


Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta mang độ lâu năm một cạnh nhân với chính nó.

Mở rộng: nếu như biết diện tích s hình vuông, ta có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta đem tổng nhị cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh vẫn biết.


Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích s hình bình hành, ta đem độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích s hình bình hành, ta rất có thể tính:

Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy độ dài cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: nếu biết chu vi hình thoi, nhằm tìm cạnh hình thoi ta mang chu vi phân tách 4.


Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thoi, ta rước tích độ nhiều năm hai đường chéo cánh chia mang lại 2 (cùng một đơn vị đo).


5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta rước độ dài 3 cạnh tam giác cùng lại với nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu biết chu vi hình tam giác cùng 2 cạnh, ta tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Xem thêm: Mẫu Tờ Trình Xin Mua Sắm Máy Vi Tính, Vật Tư Văn Phòng, Mẫu Tờ Trình Xin Cấp Trang Thiết Bị


Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình tam giác, ta rước độ lâu năm đáy nhân với độ cao rồi chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: nếu như ta biết diện tích hình tam giác, ta có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta đem độ dài các cạnh hình thang cộng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình thang và độ nhiều năm 3 cạnh, ta hoàn toàn có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng độ lâu năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thang, ta lấy tổng độ lâu năm hai lòng nhân với độ cao rồi đem phân chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu biết diện tích hình thang, ta có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình tròn, ta có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích s hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích s hình tròn, ta lấy phân phối kinh nhân với nửa đường kính rồi nhân cùng với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích s 1 khía cạnh của hình lập phương nhân cùng với 4.


Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 mặt của hình lập phương nhân cùng với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta mang cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhậtTính diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = phường x c

Muốn tính diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta rước chu vi mặt dưới nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị đo).


Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta mang chiều rài nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Diện tích bao bọc hình nón được xác định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với bán kính đáy hình nón (r) nhân với đường sinh hình nón (l). Đường sinh rất có thể là một mặt đường thẳng hoặc 1 con đường cong phẳng. Cùng với hình nón thì con đường sinh bao gồm chiều nhiều năm từ mép của vòng tròn cho đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký hiệu diện tích s xung xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có giá trị giao động là 3,14r: bán kính dưới mặt đáy hình nón cùng bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích s xung quanh hình nón cộng với diện tích dưới đáy hình nón. Bởi vì diện tích dưới mặt đáy là hình trụ nên vận dụng công thức tính diện tích hình tròn là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta vận dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: phân phối kính hình trụ đáy.h: là mặt đường cao hạ trường đoản cú đỉnh xuống tâm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: bán kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích s xung xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích s của hai đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

Công thức tính diện tích s mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích s mặt cầuV là thể tích hình cầur là nửa đường kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính mặt cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tè Ngọc
thamsannhapkhau.com
502
Lượt tải: 12.291 Lượt xem: 472.553 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết sở hữu về

Link thamsannhapkhau.com chính thức:

Toán tiểu học: phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản thamsannhapkhau.com Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA