Kì thi thpt quốc gia sắp tới gần nhưng các em học viên vẫn sẽ loay hoay tìm bí quyết nào nhằm giải bài xích tập hóa nhanh và tác dụng nhất. Mong giải nhanh những bài tập trắc nghiệm hóa học, bọn họ cần sử dụng một số thủ thuật trong những số ấy có cách làm tính cấp tốc để tiếp cận được đáp án trong thời gian sớm nhất. Dưới đây trung trung tâm gia sư - dạy kèm tận nhà NTIC reviews với các bạn một số bí quyết tính nhanh đặc biệt để giải bài tập hóa hữu cơ.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh hóa hữu cơ


*

1. Tính hiệu suất phản ứng hiđro hoá anken

Tiến hành bội phản ứng hiđro hóa anken CnH2ntừ các thành phần hỗn hợp X tất cả anken CnH2nvà H2(tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp Y thì công suất hiđro hoá là:

H% = 2 – 2Mx/My

2. Tính năng suất phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no

Tiến hành làm phản ứng hiđro hóa anđehit đối kháng chức no CnH2nO từ các thành phần hỗn hợp hơi X tất cả anđehit CnH2nO cùng H2(tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp hơi Y thì năng suất hiđro hoá là:

H% = 2 – 2Mx/My

3. Tính % ankan A gia nhập phản ứng bóc (bao gồm phản ứng đề hiđro hoá ankan với phản ứng cracking ankan)

Tiến hành bội nghịch ứng tách bóc ankan A, phương pháp C2H2n+2được tất cả hổn hợp X bao gồm H2và những hiđrocacbon thì % ankan A vẫn phản ứng là:

A% = MA/MX– 1

4. Xác định công thức phân tử ankan A phụ thuộc phản ứng tách bóc của A:

Tiến hành bội phản ứng tách V(l) khá ankan A, công thức C2H2n+2được V’hơi hỗn hợp X tất cả H2và những hiđrocacbon thì ta có:

MA= V"/V MX

5. Tính số đồng phân ancol đơn chức no:

Số đồng phân ancol CnH2n+2O = 2n-2 (1

6. Tính số đồng phânanđehit solo chức no:

Số đồng phân anđehit CnH2nO = 2n-3 (2

7. Tính số đồng phân axit cacboxylic đối kháng chức no:

Số đồng phân axit CnH2nO2= 2n-3 (2

8. Tính số đồng phân este 1-1 chức no:

Số đồng phân este CnH2nO2= 2n-2 (1

9. Tính số ete 1-1 chức no:

Số đồng phân ete CnH2n+2O =(n – 1)( n – 2)/2

(2

10. Tính số đồng phân xeton đơn chức no:

Số đồng phân xeton CnH2nO =(n – 2)( n – 3)/2

(2

11. Tính số đồng phân amin đối kháng chức no:

Số đồng phân amin CnH2n +3N =2n -1 (n

Số đồng phân amin bậc 1 CnH2n +3N =2n -2

(n

12. Tính số C của ancol no hoặc ankan nhờ vào phản ứng cháy:

số C của ancol no hoặc ankan = nCO2/(nH2O - nCO2)

13.Tìm công thức phân tử ancol no, mạch hở nhờ vào tỉ lệ mol giữa ancol và O2trong bội phản ứng cháy:

Giả sử đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A, công thức CnH2n+2Oxcần k mol thì ta có:

n = (2k - 1 + x)/3( x =n )

14. Tính trọng lượng ancol đối kháng chức no (hoặc các thành phần hỗn hợp ancol đơn chức no) theo khối lượng CO2và trọng lượng H2O:

mancol= mH2O–mCO2/11

*Lưu ý: trọng lượng ancol đối kháng chức (hoặc tất cả hổn hợp ancol 1-1 chức no ) còn được tính:

mancol= 18nH2O – 4nCO2

15. Tính số đi, tri,tetra …, n peptit tối đa tạo bởi vì hỗn hợp tất cả x amino axit không giống nhau:

Số n peptitmax= xn

16. Tính số trigilxerit tạo bởi vì gilxerol với các axit cacboxylic béo:

Số trieste =n2.(n+1)/2

17. Tính số ete tạo vị hỗn đúng theo n ancol đối kháng chức:

Số ete = n.(n + 1)/2

18. Tính khối luợng amino axit A (chứa n team -NH2và m đội -COOH) khi đến amino axit này vào dung dịch đựng a mol HCl, sau đó cho dung dịch sau làm phản ứng tính năng vừa đủ với b mol NaOH:

mA=MA.(b -a)/m

(NH2)nR(COOH)m

*Lưu ý: (A): Amino axit (NH2)nR(COOH)m.

+ HCl (1:n) muối tất cả M = MA+ 36,5x.

+ NaOH (1:m) muối có M = MA+ 22x.

Xem thêm: Phần Mềm Tắt Mở Nguồn Cho Android, Tự Động Tắt Mở Màn Hình, Những Cách Mở Điện Thoại Không Cần Nút Nguồn

19. Tính khối luợng amino axit A ( chứa n team -NH2và m team -COOH) khi mang lại amino axit này vào dung dịch đựng a mol NaOH, tiếp nối cho dung dịch sau làm phản ứng chức năng vứa đầy đủ với b mol HCl:

mA=MA.(b -a)/n

(NH2)nR(COOH)m

*Lưu ý: Lysin: NH2(CH2)4CH(NH2)COOH.

Axitglutamic: H2NC3H5(COOH)2.

20. Tính số links π của hợp chất hữu cơ mạch hở A, bí quyết CxHyhoặc CxHyOzdựa vào mối tương quan giữa số mol CO2; H2O thu được lúc đốt cháy A:

A là CxHyhoặc CxHyOzmạch hở,cháy đến nCO2– nH2O= k.nAthì A gồm số π = k +1

*Lưu ý: Hợp hóa học CxHyOzNtClucó số

πmax= (2x - y - u + t + 2)/2

21. Xác định công thức phân tử của một anken nhờ vào phân tử khối của tất cả hổn hợp anken với H2trước và sau khoản thời gian dẫn qua bột Ni nung nóng:

n =(M2 -2)M1/14(M2 - M1)

(Phản ứng hiđro hoá.)

*Lưu ý: + M1là phân tử khối láo hợpanken và H2ban đầu.

+ M2là phân tử khối các thành phần hỗn hợp sau làm phản ứng, không làm mất màu dd Br2.

+ công thức của ankin dựa vào phản ứng hiđro hoá là:

n = (M2 -2)M1/7(M2 - M1)

Trung tâm gia sư NTIC

(nguồn từ bỏ internet)


LIÊN HỆ ngay lập tức VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC