Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 522.10.41.21.04.001. Kích thước mặt, Size: 41mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8900. Hóa học liệu: thép không gỉ. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Kháng nước: 150m. Dự trữ: 60h.

Bạn đang xem: Đồng hồ cơ omega chính hãng


*
*

*
*

Tình trạng: đã qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2018. Form size mặt, Size: 41mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 431.50.41.22.02.001. Movement: automatic, Cal 8611. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, tháng. Chất liệu: quà đỏ 18k. Dự trữ: 56h. Phòng nước: 100m.
*
*

*
*

Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: không. Kích thước mặt, Size: 34mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 425.65.34.20.55.003. Movement: automatic, cal 8521. Chất liệu: kim cương đỏ 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Dự trữ: 50h.
*

Tình trạng: đã qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 11/2020. Size mặt, Size: 42mm. Ref: 210.22.42.20.01.004. Xuất sứ: thụy Sĩ. Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chất liệu: gốm ceramic, thép không gỉ.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 32,7mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.55.33.20.55.006. Movement: automatic, Cal 2500. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Hóa học liệu: xoàn đỏ 18k. Dự trữ: 48h. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 41mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 431.60.41.21.02.001. Movement: automatic, Cal 8501. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chất liệu: xoàn đỏ 18k. Dự trữ: 60h. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2014. Ref: 232.63.46.51.01.001. Kích thước mặt, Size: 45.5mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 9301. Hóa học liệu: đá quý đỏ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph. Phòng nước: 600m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 42mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 310.32.42.50.01.002. Movement: manual winding, Cal 3861. Chức năng: giờ, phút, giây, chronograph. Chất liệu: thép không gỉ. Dự trữ: 50h. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Form size mặt, Size: 41mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 431.60.41.22.13.001. Movement: automatic, Cal 8611. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, tháng. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k. Dự trữ: 56h. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 123.55.38.21.52.001. Form size mặt, Size: 38mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: từ động, Caliber 8501. Chất liệu: kim cương đỏ 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Kháng nước: 100m. Dự trữ: 60h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 232.63.46.51.01.001. Kích cỡ mặt, Size: 45.5mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 9301. Hóa học liệu: kim cương đỏ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph. Chống nước: 600m.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2015. Ref: 425.65.34.20.63.001. Kích thước mặt, Size: 34mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8521. Chất liệu: vàng hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Phòng nước: 100m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 1111.35.00. Size mặt, Size: 35mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 2005. Chất liệu: quà hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Dự trữ: 40h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 39.7mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 311.30.40.30.01.001. Movement: manual winding, Cal 321. Chức năng: giờ, phút, giây, chronograph.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 123.55.38.22.02.002. Kích cỡ mặt, Size: 38mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Omega 8612. Hóa học liệu: quà vàng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, thứ, ngày. Kháng nước: 100m. Dự trữ: 55h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 231.10.43.22.03.001. Form size mặt, Size: 43mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8605. Chất liệu: thép không gỉ. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây, chronometer, GMT. Kháng nước: 150m. Dự trữ: 60h.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích cỡ mặt, Size: 41mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 431.33.41.21.03.001. Movement: automatic, Cal 8500. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Hóa học liệu: thép không gỉ. Dự trữ: 60h. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 310.32.42.50.02.001. Kích thước mặt, Size: 42mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: manual winding, Cal 3861. Chất liệu: thép ko gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, chronometer, chronograph. Dự trữ: 50h. Kháng nước: 50m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 231.20.39.21.55.003. Form size mặt, Size: 38.5mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8500. Chất liệu: rubi hồng 18k với thép không gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Kháng nước: 150m. Dự trữ: 60h.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 41mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 431.50.41.22.13.001. Movement: automatic, Cal 8611. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, tháng, chronometer. Chất liệu: kim cương hồng 18k. Dự trữ: 55h. Chống nước: 100m.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 41mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 431.53.41.22.13.001. Movement: automatic, Cal 8611. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, chronometer. Hóa học liệu: đá quý hồng 18k. Dự trữ: 55h. Chống nước: 100m.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Size mặt, Size: 41mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 431.53.41.22.02.001. Movement: automatic, Cal 8611. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, tháng, chronometer. Hóa học liệu: vàng hồng 18k. Dự trữ: 55h. Chống nước: 100m.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích cỡ mặt, Size: 41mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 431.50.41.21.52.001. Movement: automatic, Cal 8501. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chất liệu: xoàn hồng 18k. Dự trữ: 60h. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 123.55.38.21.52.007. Kích thước mặt, Size: 38mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8501. Chất liệu: rubi hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 60h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 123.55.38.22.02.001. Form size mặt, Size: 38mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8612. Chất liệu: kim cương hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 55h.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nghe Đĩa Trên Máy Tính, Phần Mềm Đọc Đĩa Dvd Tốt Nhất


Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Nguồn gốc: Omega, Thụy Sĩ. Kích thước: 35mm. Ref: 123.55.35.20.52.003. Movement: automatic, Caliber Omega 2500. Chức năng: giờ, phút, giây, kế hoạch ngày. Chất liệu: vàng hồng 18k. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Omega, Thụy Sĩ. Kích thước: 27mm. Ref: 123.55.27.20.05.004. Movement: automatic, Caliber Omega 8521. Chức năng: giờ, phút, giây, kế hoạch ngày. Hóa học liệu: quà hồng 18k. Dự trữ: 50h. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 310.30.42.50.01.001. Size mặt, Size: 42mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: manual winding, Cal 3861. Chất liệu: thép ko gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, chronometer, chronograph. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Ref: 310.30.42.50.01.002. Form size mặt, Size: 42mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: manual winding, Cal 3861. Chất liệu: thép ko gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, chronometer, chronograph. Dự trữ: 50h. Phòng nước: 50m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 34mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 425.65.34.20.55.001. Movement: automatic, Cal 8521. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Hóa học liệu: vàng đỏ 18k với kim cương. Dự trữ: 50h. Kháng nước: 30m.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 425.65.34.20.63.001. Form size mặt, Size: 34mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8521. Hóa học liệu: xoàn hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 220.10.41.21.03.001. Kích cỡ mặt, Size: 41mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8900. Chất liệu: thép không gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Phòng nước: 150m. Dự trữ: 60h.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: không. Kích cỡ mặt, Size: 43mm. Nguồn gốc: Omega, Thụy Sĩ. Ref: 231.50.43.22.02.001. Movement: automatic, OMEGA Co-Axial cal.8615. Hóa học liệu: vàng hồng 18k nguyên khối. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, giờ GMT.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 310.60.42.50.01.001. Kích cỡ mặt, Size: 42mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: manual winding, Cal 3861. Hóa học liệu: Sedna Gold™. Chức năng: giờ, phút, giây, chronometer, chronograph. Kháng nước: 50m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 04/2017. Ref: 231.10.42.21.02.005. Kích thước mặt, Size: 41.5mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8500. Hóa học liệu: thép ko gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chống nước: 150m. Dự trữ: 60h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 130.30.39.21.03.001. Form size mặt, Size: 39mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8900. Chất liệu: thép ko gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 60h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 210.30.44.51.03.001. Kích thước mặt, Size: 44mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 9900. Chất liệu: thép không gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph, chronometer. Chống nước: 300m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Ref: 431.10.41.22.02.001. Size mặt, Size: 41mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8601. Hóa học liệu: thép không gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, tháng. Phòng nước: 100m. Dự trữ: 55h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 311.92.44.30.01.002. Kích cỡ mặt, Size: 44.25mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 1865. Hóa học liệu: ceramic Đen. Chức năng: giờ, phút, giây, chronometer, chronograph. Chống nước: 50m. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Ref: 210.62.42.20.01.001. Kích cỡ mặt, Size: 42mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8807. Chất liệu: tiến thưởng vàng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, chronometer. Kháng nước: 300m. Dự trữ: 55h.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: đã qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: không. Ref: 123.55.24.60.55.005. Kích thước mặt, Size: 24mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 1376. Hóa học liệu: rubi hồng 18k. Chức năng: giờ, phút. Kháng nước: 100m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: không. Form size mặt, Size: 36.5mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 4174.35.00. Movement: automatic, Cal 2500. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Hóa học liệu: vàng vàng 18k. Dự trữ: 48h. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Ref: 123.10.27.20.57.001. Size mặt, Size: 27mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 8520. Hóa học liệu: thép ko gỉ. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Phòng nước: 100m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Form size mặt, Size: 27.4mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.20.27.60.58.002. Movement: quartz, Cal 1376. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: thép ko gỉ và vàng kim cương 18k. Dự trữ: 48 tháng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích cỡ mặt, Size: 32.7mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.22.33.60.58.001. Movement: quartz, Cal 4061. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: thép không gỉ cùng vàng rubi 18k. Dự trữ: 48 tháng. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Form size mặt, Size: 24.4mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.25.24.60.58.001. Movement: quartz, Cal 1376. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: thép không gỉ cùng vàng tiến thưởng 18k. Dự trữ: 48 tháng. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Form size mặt, Size: 27.4mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.25.27.60.58.002. Movement: quartz, Cal 1376. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: thép ko gỉ cùng vàng quà 18k. Dự trữ: 48 tháng. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước mặt, Size: 34mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 425.30.34.20.57.001. Movement: automatic, Cal 8520. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Hóa học liệu: thép không gỉ. Dự trữ: 50h. Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích cỡ mặt, Size: 27.4mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.20.27.60.08.001. Movement: quartz, Cal 1376. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: thép không gỉ cùng vàng vàng 18k. Dự trữ: 48 tháng. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Form size mặt, Size: 27.4mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.20.27.60.53.002. Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: thép không gỉ cùng vàng xoàn 18k. Dự trữ: 48 tháng. Phòng nước: 30m.