Giải bài bác tập trang 8, 9 bài 1 xấp xỉ điều hòa SGK đồ dùng lí 12. Câu 1: phạt biểu có mang của xấp xỉ điều hòa...

Bạn đang xem: Giải bài tập lý lớp 12


Bài 1 trang 8 SGK thiết bị lí 12

Phát biểu quan niệm của giao động điều hòa.

Giải

Dao động ổn định là dao động trong số đó li độ của vật là 1 trong hàm côsin (hay sin) của thời gian

Bài 2 trang 8 SGK đồ dùng lí 12

Viết phương trình của giao động điều hòa và giải thích các đại lượng vào phương trình.

GiảiPhương tridnh xê dịch điều hòa là x = Acos(ωt+ Ø), trong đó:

- x là li độ của dao động

- A là biên độ dao động

- ω là tần số góc của đơn vị, có đơn vị chức năng là rad/s

- (ωt+ Ø) là trộn của xấp xỉ tại thời khắc t, có đơn vị là rad,

- Ø là pha lúc đầu của dao động

Bài 3 trang 8 SGK đồ vật lí 12

Mối liên hệ giữa dao động điều hòa và vận động tròn thể hiện ở chỗ nào?

Giải

Một điểm xê dịch điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn luôn có thể được xem là hình chiếu của một điểm tương ứng vận động tròn phần đông lên 2 lần bán kính là đoạn thằng đó.

Bài 4 trang 8 SGK thiết bị lí 12

Nêu quan niệm chu kì và tần số của dao động điều hòa.

Giải

Chu kì T của giao động điều hòa là khoảng thời gian để thực hiện được một xê dịch toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s)

Tần số f của xấp xỉ điều hòa là số giao động toàn phần triển khai được trong một giây. Đơn vị của tần số là héc (Hz)

 

Bài 5 trang 8 SGK đồ lí 12

Giữa chu kì, tần số cùng tần số góc có mối contact như gắng nào?

GiảiTần số góc ω của xê dịch điều hòa là 1 đại lượng tương tác với chu kì T xuất xắc với tần số f bằng các hệ thức sau đây:

(omega = 2pi over T = 2pi f)

Bài 6 trang 8 SGK vật dụng lí 12

Một vật xê dịch điều hòa theo phương trình: x=Acos(ωt + Ø)

a. Lập công thức tính gia tốc và gia tốc của vật.

b. Ở địa chỉ nào thì tốc độ bằng 0. Tại địa chỉ nào thì vận tốc bằng 0?

c. Ở địa chỉ nào thì gia tốc có độ phệ cực đại. Ở địa chỉ nào thì gia tốc có độ phệ cực đại?

Giải

a. Lập công thức tính gia tốc và tốc độ của vật

v = x’ = -ωAsin(ωt + Ø)

a = v’ = -ω2Acos(ωt + Ø) = -ω2x

b. 

Ở địa điểm biên thì tốc độ bằng 0. Tại vị trí cân bằng thì gia tốc bằng 0.

c.

Ở vị trí thăng bằng thì tốc độ có độ bự cực đại. Còn ở vị trí biên thì vận tốc có độ mập cực đại.

Bài 7 trang 9 sgk thiết bị lí 12

Một con lắc dao động điều hòa có quỹ đạo là một trong đoạn thẳng lâu năm 12 cm. Biên độ dao động của trang bị lí là bao nhiêu?

A. 12 cm. B. - 12 cm.

C. 6 cm. D. - 6 cm.

Giải

C. 

Quỹ đạo giao động có độ dài bởi hai lần biên độ.

Bài 8 trang 9 sgk đồ vật lí 12

Một vật hoạt động tròn hầu hết với tốc độ góc là π rad/s. Hình chiếu của trang bị trên một đường kính dao động cân bằng với tần số góc, chu kì với tần số bởi bao nhiêu?

A. π rad/s; 2 s; 0,5 Hz.

B. 2π rad/s; 0,5 s; 2 Hz.

C. 2π rad/s; 1 s; 1 Hz.

Xem thêm: Tuyển Tập Nhạc Country Hay Nhất Mọi Thời Đại, Nhạc Đồng Quê Nước Ngoài Tuyển Chọn Hay Nhất P1

D. (fracpi 2) rad/s; 4 s; 0,25 Hz.

Giải

A. 

Tần số góc bằng vận tốc góc: ω = π (rad/s).

Chu kì: T = (frac2pi omega ) = 2 s; Tần số: f = (frac1 T ) = 0,5 Hz.

Bài 9 trang 9 sgk vật dụng lí 12

Cho phương trình của giao động điều hòa x = - 5cos(4πt) (cm). Biên độ với pha ban sơ của xê dịch là bao nhiêu?

A. 5 cm; 0 rad. B. 5 cm; 4π rad.

C. 5 cm; (4πt) rad. D. 5 cm; π rad.

Giải

D.

Phương trình dao động: x = - 5cos(4πt) = 5cos(4πt + π) (cm).

Biên độ A = 5 cm, trộn ban đầu (varphi) = π rad.

Bài 10 trang 9 sgk vật lí 12

Phương trình của dao động điều hòa là x = 2cos(5t - (fracpi 6)) (cm). Hãy cho biết biên độ, pha ban đầu, với pha nghỉ ngơi thời điểm t của dao động.

Giải

Biên độ: A = 2 cm; trộn ban đầu: (varphi =fracpi 6); pha tạo thời điểm t: (5t - (fracpi 6)).

Bài 11 trang 9 sgk vật dụng lí 12

Một vật vận động điều hòa bắt buộc mất 0,25 s nhằm đi tự điểm có gia tốc bằng 0 tới điểm tiếp theo cũng có thể có vận tốc bằng 0. Khoảng cách giữa nhì điểm là 36 cm. Tính:

a) Chu kì. B) Tần số. C) Biên độ.

Giải

a) T = 0,5 s; 

b) f = 2 Hz; A = 18 cm.

Hai vị trí biến biện pháp nhau 36 cm, buộc phải biên độ A = 18 cm.

Thời gian đi từ vị trí nầy mang lại vị trí vị trí kia là (frac1 2T) nên chu kì T = 0,5 s với tần số f = (frac1 T) = 2 Hz.