Trong giao tiếp với công ty đối tác và nhân viên cấp dưới trong văn phòng, không ít trường vừa lòng sẽ tiến hành qua điện thoại thông minh do khoảng cách địa lý. Vậy chúng ta đã biết tiếp xúc tiếng Anh để ban đầu cuộc gọi, chất vấn thông tin, để lại lời nhắn…? Hãy xem ngay các trường hợp tiếng Anh mến mại tiếp xúc qua điện thoại cảm ứng sau trên đây nhé!

*

Tình huống giao tiếp qua smartphone – giờ Anh yêu quý mại

Dialogue 1: Beginning a call

A: I’d like to speak to lớn Max Reed, please. – sung sướng cho tôi thủ thỉ với Max Reed ạ.

Bạn đang xem: Giao tiếp qua điện thoại bằng tiếng anh

B: Just one moment. I’ll connect you… You’re through now. – chờ một lát ạ. Tôi sẽ nối máy cho anh… Anh đã được đưa xong.

C: Max Reed speaking. – Max Reed sẽ nghe ạ.

A: Hi, Max. Simon here. – chào Max. Simon đây.

C: Hi, Simon. How are you? – xin chào Simon. Anh khỏe không?

A: Fine. & you? – Khỏe. Còn anh?

Dialogue 2: Checking information

A: Hello. – Xin chào.

B: Hello, John. Sven here. Did you get my email? – Xin kính chào John. Sven đây. Anh đã nhận được thư điện tử chưa?

A: Yes, it’s right here in front of me. – Có, nó làm việc ngay trước phương diện tôi đây

B: Fine. I thought it would be quicker khổng lồ phone than send you another message. I wanted khổng lồ run through some of the arrangments for Tuesday… – giỏi quá. Tôi nghĩ sẽ nhanh hơn là gửi đến anh một tin nhắn khác. Tôi ước ao sắp xếp một trong những thứ vào mang lại thứ ba…

Dialogue 3: Asking the caller to lớn hold

A: Sorry khổng lồ keep you waiting so long. Could you hold on a litter longer? The network is very slow today. – Xin lỗi sẽ để anh yêu cầu đợi lâu. Anh có thể giữ mayd thêm một ít nữa không? từ bây giờ mạng chậm trễ quá.

B: How long bởi vì you think it is going to lớn take lớn find the information? – Cô nghĩ mất bao lâu nữa nhằm tìm thấy thông tin?

A: It won’t be long now. Right. Here we are. The figures you need are… – bây chừ sẽ không lâu đâu. Đúng vậy. Chúng đây rồi. Số lượng anh nên là…

Dialogue 4: Asking the caller khổng lồ leave a message

A: I’m trying to lớn get hold of someone in your sales department. Are you having problems with your phone system? I was cut of earlier and now there is no reply. – Tôi đang nỗ lực liên lạc với ai kia ở bộ phận kinh doanh của các cô. Những cô có vụ việc gì cùng với hệ thống điện thoại đúng không? Tôi đã trở nên cắt sớm rộng và đến giờ vẫn chưa tồn tại câu trả lời.

B: Just a moment, please. I’ll try the number for you. Yes, I’m afraid there’s no reply from department. They must be at lunch. Would you lượt thích to leave a mesage and I’ll get someone to điện thoại tư vấn you when they get back. – vui miệng đợi một thời gian ạ. Tôi đã thử số của anh. Vâng. Tôi e rằng không có phản hồi từ bộ phận. Họ đi ăn trưa rồi ạ. Anh rất có thể để lại lời nhắn với tôi vẫn chuyển đến ai đó hotline lại anh khi họ quay lại.

Xem thêm: Bản Chất Và Chức Năng Của Thị Trường Chứng Khoán Trong Kinh Tế

A: Thanks. My name’s Baz Mechot and the number is 453980. – Cảm ơn. Thương hiệu tôi là Baz Mechot cùng số là 453980 nhé.

Dialogue 5: Making sure you understand

A: Can I speak to Teresa Riller? I understand that she is looking after Sales while Marco Stam is on parental leave. – Tôi nói theo một cách khác chuyện cùng với Teresa Riller không ạ? Tôi biết cô ấy đang làm chủ bộ phận bán sản phẩm trong khi Marco Stam nghỉ ngơi phép thă gia đình.

B: That’s right, but I’m afraid she’s not here at the moment. Can I take a message? – Đúng vậy ạ, mà lại tôi e rằng cô ấy không ở chỗ này vào thời điểm này. Tôi hoàn toàn có thể nhận tin nhắn vướng lại không ạ?

A: Thanks. Could you say that Pieter Baumgartner called and ask her to call me back? – Cảm ơn cô. Cô nói theo cách khác rằng Pieter Baumgartner đã call và yêu mong cô ấy gọi lại chô tôi được chứ?

B: Can you spell your name, please? – Anh rất có thể đánh vần tên anh ko ạ?

A: Baumgartner is B-A-U-M-G-A-R-T-N-E-R. I’m at the Rainbow hotel in room 13. – Baumgartner là B-A-U-M-G-A-R-T-N-E-R. Tôi ở khách sạn Rainbow, phòng 13.

B: Is that 13, one three, or 30, three zero? – Đó là 13, một ba, xuất xắc 30, bố không ạ?

A: Thirteen, one three. – Mười ba, một cha nhé.

B: Thanks. I’ll pass on the mesage. – Cảm ơn anh ạ. Tôi sẽ chuyển lại tin nhắn.

Dialogue 6: Ending a call

A: …OK. Have we covered everything? – … Được. Họ đã đảm bảo an toàn mọi thứ rồi chứ?

B: I think so. You just need khổng lồ let me know when you can send the report. – Tôi nghĩ về vậy. Anh chỉ việc cho tôi biết lúc nào anh hoàn toàn có thể gửi báo cáo thôi.

A: That’s right. I’ll send you a mesage when I get back to lớn the office. Anyway, thanks for calling. – Được rồi. Tôi đang gửi cô tin nhắn khi tôi trở về văn phòng.

B: No problem. I’ll wait khổng lồ hear from you. – không vấn đề. Tôi sẽ ngóng anh.

Tình huống giao tiếp qua smartphone – giờ đồng hồ Anh thương mại dịch vụ mà aroma reviews trên đây sẽ tiến hành áp dụng rất nhiều vào công việc của bạn. Hãy học cùng ghi nhớ những mẫu câu giờ đồng hồ Anh dịch vụ thương mại quốc tế này nhé!