Nghĩ về Ngài , số đông mọi Phật tử đa số cảm nhận được tình yêu thương thương, lòng tự bi tin vui xả của Đức Phật Quan cố kỉnh Âm người yêu Tát giành riêng cho chúng sanh.

Bạn đang xem: Bộ Ảnh Phật Quán Thế Âm Bồ Tát

Đức Phật Quan nỗ lực Âm nhân tình Tát có hạnh nguyện cứu vãn độ toàn bộ chúng sinh đang gặp gỡ khổ đau khỏi tai qua nàn khỏi, thoát được bể khổ trầm ai.

Hầu hết tại những ngôi miếu và tại gia đình của khôn xiết nhiêu Phật tử đều có thờ Đức Phật Bà Quan gắng Âm bồ Tát với ước muốn gia đạo được Ngài che chở.Tượng Phật Bà Quan rứa Âm bồ Tát...

Xem thêm:


Đọc tiếp
*

Tượng Phật Bà Quan rứa Âm ý trung nhân tát...
Đọc tiếp
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tượng quan liêu Âm Tự tại cao 150cm dát vàng.

Trả lời Hủy

Bạn buộc phải đăng nhập để gửi bội phản hồi.


Kết nối qua Facebook


Cơ sở điêu khắc Trần Gia
gmail.com
Về chúng tôi
Bản đồ
Tư vấn thỉnh tượng Phật
Thư viện kiến thức
gọi lại đến tôi
Tượng Phật Bổn Sư đam mê Ca Mâu NiTƯỢNG quan liêu THẾ ÂM BỒ TÁTTƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁTTƯỢNG VĂN THÙ PHỔ HIỀN BỒ TÁTTƯỢNG PHẬT ĐẸP KHÁC

Đăng nhập

Tên tài khoản hoặc địa chỉ cửa hàng email*