+ phiên bản dịch phi yêu mến mại, ĐÃ ĐƯỢC SỰ đến PHÉP của artist.+ sung sướng không mang thoát khỏi thamsannhapkhau.com và facebook của Trứng Ốp Đường.

Pass: Đặt pass đa số là vì sự việc thuần phong mỹ tục, pass siêu đơn giản, thương hiệu nguyên tác, không hoa, ko dấu, ko cách.