*

Bạn đang xem: Mạng giáo dục tây ninh

*

*

Thông báo: tuyển dụng viên chức các trường trung học ít nhiều và Trường khuyết tật tỉnh năm học tập 2021-2022*

tóm lại của bạn hữu Nguyễn Thanh Ngọc, PCT.UBND tỉnh giấc Phó Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống dịch bệnh của tỉnh


*

bỏ ra bộ trường thpt Nguyễn Chí Thanh tổ chức triển khai kết nạp mang lại 2 học sinh ưu tú vào Đảng trong năm 2021.


Xem thêm: Đình Tây - Sự Tích Ông Năm Chèo Miền Tây

*

đưa ra bộ Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn đã tổ chức lễ thu nạp đảng viên học sinh


*

triển khai ứng dụng đăng ký khuyến mãi ngay và nhận máy tính xách tay đã qua sử dụng hỗ trợ học sinh nghèo học tập, trở nên tân tiến xã hội số


Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác Bến cầu Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra Châu Thành Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra Dương Minh Châu Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất Gò Dầu Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất Hòa Thành Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo Tân Biên Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra Tân Châu Phòng giáo dục và Đào tạo TP. Tây Ninh Phòng giáo dục và Đào sinh sản Trảng Bàng
*
*
Đoàn trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh tổ chức “Ngày Đoàn viên” với chủ đề “Thanh niên với công tác làm việc Đoàn”
*
Trường thpt Nguyễn Chí Thanh tổ chức triển khai kết nạp sum họp mới – hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành...