Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm2018 – 2019tạm tính quý theo TT 78/2014/TT-BTC

A/ Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý năm2018 – 2019:

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ta có công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính năm 2017 như sau:

*

Xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Thu nhập tinh thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

(

Thu nhập được miễn thuế

+

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

)

2. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế

=

Doanh thu

Chi phí được trừ

+

Các khoản thu nhập khác

Các khoản thu nhập khác là gì xem tại đây:Các khoản thu nhập khác

Chú ý: Doanh nghiệp có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân với thuế suất tương ứnga, Doanh thu

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.- Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.- Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

Đang xem: Mức thuế thu nhập doanh nghiệp 2018

b, Chi phí được trừ

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là những Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.Mặc dù vậy nhưng có có rất nhiều các khoản chi thực tế và có chứng từ nhưng cũng không được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.

3. Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định:Các bạn tham khảo tại đây:Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế TNDN

4. Thu nhập Miễn thuế: những loại thu nhập này ít gặp và dành cho 1 vài doanh nghiệp khá đặc thù

Trên đây, chúng tôi đã hướng dẫn xong các bạn cách tínhthuế thu nhập doanh nghiệptạm tính theo lý thuyết.

Còn trong thực tế khi làm kế toán Thuế, hàng quý các bạn tạm tính thuế TNDN như sau:

Nguồn số liệu để tổng hợp doanh thu và chi phí sẽ được lấy từ sổ sách sách kế toán, trên các TK mà các bạn đã hạch toán ở các Bút toán kết chuyển cuối quý.

Xem thêm: Tieu Thuyet Tinh Yeu Hay Nhat Trung Quoc, Tiểu Thuyết Tình Yêu Trung Quốc Hiện Đại

Gồm có:

a) doanh thu: (đầu 5 và đầu 7)

1. Kết chuyển doanh thu: Nợ 511 – Có 911

2. Kết chuyển doanh thu tài chính: Nợ 515 – Có 911

3. Kết chuyển thu nhập khác: Nợ 711 – có 911

b) Chi phí: (đầu 6 và đầu 8)

1. Kết chuyển chi phí giá vốn: Nợ 911 – Có 632

2. Kết chuyển chi phí tài chính: Nợ 911 – có 635

3. Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp: Nợ 911 – có 642

4. Kết chuyển chi phí bán hàng: Nợ 911 – Có 6421 (Thông tư 200 là 641)

5. Kết chuyển chi phí khác: Nợ 911 – Có 811.

(Lưu ý: Theo luật thuế TNDN thì chỉ có chi phí được trừ mới được đưa vào khi tính thuế TNDN nên các bạn sẽ phải loại các chi phí không được trừ ra nhé)

Tổng hợp số liệu xong, các bạn lấy: (TK đầu 5 + TK đầu 7) – (TK đầu 6 + TK đầu 8)

+ Nếu kết quả nhỏ hơn 0 => quý tạm tính này các bạn không phải nộp thuế.

+ Nếu kết quả lớn hơn 0 => tức là trong kỳ lãi chúng ta sẽ xem xét thêm kỳ trước có khoản lỗ còn được chuyển kỳ này hay không. Nếu có thì bạn chuyển để giảm hoặc không phải nộp thuế.

Xem thêm: Mua Máy Tính Bảng Giá Rẻ Giải Trí Chơi Game Và Công Việc Tốt Nhất

(Ví dụ tạm tính quý 1 năm 2016 thì chúng ta sẽ xem chỉ tiêu C4 trên tờ khai quyết toán năm 2015, Nếu C4 có giá trị âm là năm 2015 có lỗ, chúng ta chuyển vào quý 1 năm 2016)

Chú ý: bắt đầu từ quý 4 năm 2014 Doanh nghiệp không phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữamà chỉ phải tính ra số thuế TNDN tạm nộp quý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *