Này tín đồ tình bé dại nếu em là chim thì tôi đem quăng quật chim nuôi vào lồng. Này fan tình bé dại ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Đ.K.:Này tín đồ tình ơi! tôi gọi tín đồ tình ơi! chỉ còn đôi ta trên cố kỉnh gian không thể ai, Này fan tình ơi! tôi gọi bạn tình ơi! Trọn đời yêu thương em cánh hoa xinh giỏi vời. Này bạn tình nhỏ nếu em là cây thì tôi xin nhổ cây đem lại trồng. Này tín đồ tình nhỏ dại ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Này người tình nhỏ dại nếu em là tranh thì tôi xin nhằm tranh trên đầu giường. Này bạn tình bé dại ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Này fan tình nhỏ tuổi nếu em là mây thì tôi không nhằm mây cất cánh lạnh lùng. Này người tình nhỏ tuổi ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Này bạn tình nhỏ dại nếu em là hoa thì tôi xin ngủ bên hoa bên cạnh đồng. Này fan tình nhỏ tuổi ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không?

Bạn đang xem: Này người tình nhỏ nếu em là hoa


Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 10 Game Online Pc Hay, Miễn Phí Đáng Chơi Nhất 2021 Mới Nhất

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.