Để giúp quý khách dễ dàng trong câu hỏi xem ngày tốttháng 12 năm 2016 cũng như thuận luôn tiện trong việc so sánh các ngày vào tháng 12/2016 với nhau. Cửa hàng chúng tôi đã Tổng hợp tất một ngày dài đẹp trong tháng 122016 cũng giống như đưa ra các ngày chưa tốt trong tháng.

Trong trường hợp quý bạn không buộc phải xem ngày xuất sắc tháng 12 năm năm 2016 hay coi ngày đẹp mắt tháng 12 năm năm nhâm thìn bởi do đã có dự tính tiến hành quá trình vào một ngày rõ ràng trong mon 12, quý bạn vui mừng tìm mang đến ngày tương ứng và lựa chọn xem chi tiết hoặc chọn hiện tượng Xem ngày giỏi xấu giúp thấy một ngày chũm thể.


Bạn đang xem: Trạch nhật

Xem ngày giỏi tháng một năm 2017


Xem ngày tốt tháng hai năm 2017


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng chuẩn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 12 NĂM 2016


Lịch dương

1

Tháng 12


Lịch âm

3

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 12


Lịch âm

4

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 12


Lịch âm

5

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 12


Lịch âm

6

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 12


Lịch âm

7

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 12


Lịch âm

8

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 12


Lịch âm

9

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 12


Lịch âm

10

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày gần kề Tý, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 12


Lịch âm

11

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 12


Lịch âm

12

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 12


Lịch âm

13

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 12


Lịch âm

14

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 12


Lịch âm

15

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 12


Lịch âm

16

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 12


Lịch âm

17

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 12


Lịch âm

18

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 12


Lịch âm

19

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 12


Lịch âm

20

Tháng 11


Ngày Xấu


Xem thêm: Các Điểm Du Lịch Ở Vũng Tàu : 15 Địa Điểm Vui Chơi, Check In Cực Đẹp

Ngày cạnh bên Tuất, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 12


Lịch âm

21

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 12


Lịch âm

22

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 12


Lịch âm

23

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 12


Lịch âm

24

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 12


Lịch âm

25

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 12


Lịch âm

26

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 12


Lịch âm

27

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 12


Lịch âm

28

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 12


Lịch âm

29

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 12


Lịch âm

30

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày gần kề Thân, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 12


Lịch âm

1

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 12


Lịch âm

2

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

31

Tháng 12


Lịch âm

3

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đấy là Tổng hòa hợp ngày xuất sắc tháng 12 năm năm 2016 mà shop chúng tôi muốn gởi đến những bạn. Mặc dù nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi tương tự như các công việckhác nhau. Cố nên, khi thâu tóm được ngày giỏi xấu trong thời điểm tháng 12/2016 thì bạn cần tra cứu: xem ngày xuất sắc hợp tuổi để sở hữu kết quả cụ thể và đúng đắn nhất mang lại mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2021

♦Ngày tốt tháng 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2021

♦Ngày tốt tháng 2 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 8 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 10 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 11 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 12 năm 2021


Xem tử vi 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại cảm ứng có phải là thành công phong thủy?
Mỗi số lượng trong hàng sim điện thoại thông minh đều sở hữu những tích điện riêng, phụ thuộc vào trật trường đoản cú của dãy số nhưng mà Sim điện thoại cảm ứng thông minh có thể ảnh hưởng tới chúng ta theo hướng xuất sắc (Cát) giỏi xấu (hung)
*
Dùng khiếp dịch lựa chọn sim phong thủy xuất sắc cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những lưu ý quẻ dịch sim xuất sắc cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa hy vọng muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay giải hòa vận hạn
*
Xem tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 cô bé mạng năm 2022 chi tiết
*
Tìm gọi về Sao Thủy vào 12 cung hoàng đạo
*
Tìm đọc về Sao Kim trong 12 cung hoàng đạo
*
Các một số loại cung là gì? sự thật về 4 Nguyên tố với 3 nhóm tính chất
*
Đặc điểm 12 cung hoàng đạo khi yêu với ma thuật từ sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để tìm hiểu mình thuộc cung hoàng đạo như thế nào và dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình cảm 12 cung hoàng đạo để tìm một nửa phù hợp của bạn
*
Đặc điểm tính bí quyết 12 cung hoàng đạo nam nữ giới thu hút nhất
*
Thiên Bình và tuy vậy Tử bao gồm phải hai bạn tâm đầu ý hợp dành cho nhau?
*
Giải mã bản đồ sao cá nhân và gợi ý đọc phiên bản đồ sao miễn phí

Xem ngày tốt xấu