Nghe được cha chữ Đông Hoàng phổ biến thì Tề Nhạc chấn cồn toàn thân, trầm giọng nói: - Đông Hoàng Chung? đó là siêu cấp thần khí áp đảo Hiên Viên kiếm cùng Bàn Cổ lấp sao? Nó xếp hàng thứ nhất trong thập đại thần khí, cũng là kiện thần túng bấn nhất. Tôi phải làm sao mới kiếm được nó đây?Ấn Linh nói: - ko sai, đó là Đông Hoàng Chung, hy vọng tới được Thần Giới phương đông bọn họ thì anh một mực phải tìm kiếm được nó, chính vì chỉ có trải qua Đông Hoàng tầm thường anh bắt đầu tiến vào thông đạo của Thần Giới. Cửu Tinh Liên Châu đó là lực cản to nhất khiến cho thông đạo đi thông vị diện chủ yếu nghĩa vững chắc hơn. Nhưng lại mà không có cái gì là tốt đối. Ít duy nhất Cửu Tinh Liên Châu ko sinh ra ảnh hưởng quá béo với Thần Giới phương đông.Tề Nhạc kỳ quỷ quái hỏi: - Đây là lý do chứ? có lẽ nào Thần Giới phương đông của họ và châu âu chênh lệch bởi vậy sao?Ấn Linh khinh hay hừ một tiếng, nói: - Thần Giới phương tây tính là mẫu gì. Thời điểm Thần Giới vừa xuất hiện căn phiên bản không gồm khái niệm đông tây. Thần Giới phương đông của chúng ta mới thiệt sự là Thần Giới. Anh cũng nhìn thấy Tát Đán, Minh vương Hades còn tồn tại Vũ Mâu kế thừa thần giải pháp Athena, ở phương tây được xưng là thần tuy nhiên nếu bọn họ đi tới phương đông, chỉ sợ hãi thần quan cấp thấp nhất cũng không được tính. Thần Giới phương đông bao gồm thông đạo đi tới địa cầu vững chắc và kiên cố nhất, phong ấn cũng là bạo gan nhất.- mà lại mà tương tác của Thần Giới phương đông và địa mong vô thuộc chặt chẽ. Cho dù sao lúc đầu sinh đồ gia dụng trên địa cầu sáng tạo ra chính Thần Giới phương đông giao ra không hề ít thứ, còn nếu như không phải sau đó xảy ra vấn đề lớn khiến cho hai vị đại thần thủy hỏa buộc phải tru sát bọn họ để tránh phá hư ảnh hưởng của nỗ lực giới, chỉ sợ bây giờ Thần Giới phương đông chính là tồn trên cường đại thông trị trái đất rồi, đó mới là vị diện cường đại duy nhất của nhân loại a.

Bạn đang xem: Truyện Tranh Sinh Tiêu Thủ Hộ Thần

eTp7xHPhFF+1ehOhcDhtEpCTkU3ndNJkXX2UorolwmxKPcyd/W4GBwZaSPFWemmtLDxj68wHU7nG0xhh3v5ZqeFCAGMzE8BnE/7lLfTQyjxyZXeUHUIDJEENv1akOvK+tajVYfWqRC8+6dHEFwH2VgwU5UbaFNxsOgVmcQVpM05NQOUoAHGKtTe6lbGsflzGtn6wXNjPHH3LDBfYZV45RINAVIzWuWCoE7uEB4xJeMkmoU8/oSG8hTqvgPm9Cht0kBIbSntP9S+14iV2LxE2yKHYJk02fPfjoPYZ5AHpz1FdhnXn3ZnP4xpNEsTIUMiNZtx+DVG6rAZnCKmxS2Xj7A9VM1aQTDFCXJ0IVpOHt6D1ZGQZ3MM6no2W8axnzxwgOXmGJXG7BMR9wS2vJnfv0XzOYnGEguzS8OZaAckyN0RwsST4xyJFj53smmE/k35+3w2sRdDa8GJci5iXEoSCHjKEBM7RUEVMj8mp2I0oEWjWcNAMEfkpwhzAfBfWuUfsIB9RtQA/GxumC0+UOyDTFfO7Om+wPpfDRfLjvqIm8rssBBMwtVr3ZnqOisYcootlwpaiU6Ks8MD0FXx28a2lOcrgBaltDaJUlQMsZu8MwC+679YpffzlVCT/B6SzFjkQ3/CPkRU5nniN5gBWn/je18cE72vPqBucvn45fY0/MF3X9sizHx/N9Ww2Yd2HpSTzQhK+deXvXrEsLgX5aQ3vaA/KKiKVYznGS2tzDmvQWwa4kjXlpSwKCd46b1ggdPlGzf0I33T+Z17zl2JV/Z8dmMyD80Z730QfWlmOcl+vg4hcAktwgGRHzTO57x73J1JSyT78sb+YAMTpD7BToImbh/oX46nluRk+oXeeGyiXHQJelGedALiMUaJyhk1Qyk+5aTdvWuSp8Ucc7c0VIDjDGNH17kVWSiOyS/MB9FMVosWRn/r1QZqO8oRmt6W1/XbvOMj8VzXJ1kuT1Ia0n9Yah79FRhBIc6o6FCwaewNRvOvw/wGGvn7z6ciZ+4iKcyzxCJL9UQcQRAL76gMiCzaaxeUkyivRkb77U5godO+lsVlz3b9YHIotord+yOgASHEnIejevGfTrkuBR4zs21sq3+3gkWHSGQ5cecSydyr5NTzd3upMooVhxvZNQ99AohlUht06B7Cm1IAPeOSUvlwSwzJx0ribwoWHsVXjrLtisv/z92RNGGzQmqiB8s5am61YVrCbjeYoPXWX5icAkmzyOCsFgYFG3TQT5r6z/Lji5gJuGIS06awCVrOLeI/GEukvy0q/n6k2Dy9YeZKAKd1A4FabxdnEufW24G3Y3iK3oxV4eQmR6w4OkF2ZyH0ddpbXEMTXJdcJxFKuIDmOQGGNJDjWHrYPElBOKBxscEC5vomsnC47h6KF5eFpUcdsA8Eyw5eVx5Jqlk+bXet6MlF/kLxb0niPkj2Oo8gyAzR49eVy4+BC0pUcjWdtHF15Bf1DgJRWfQRLsBaab07yAmfF8Yy4sKPGzrbnMoZITCYhdxL6NdjYZYefj4382ggtsN3vAyhpWHjkFRYCez5w4jrPLN1OHHGryUqazsHeL8BvTIdwHcuIMocWVnX86lwp3wJgUhDN84+StOYcpSAYHdVf6grDZBT/5KmW/CWauuvZaUZn33UCYpDZQascJ/el/KLiPEjaAk6yOF3elp1Lvfg38NIxDqD9FIlzGC1VPPDqps+NTwZQWkD+9Rxir5kLrbIEC3rWU1BDmbpHxEd3ArqKvQD2U8hbN1RapDm33liCuQGMCkq8pNsjKuGiu2VtbnJzjKrcrMzo/aqIDrEWzS7uRgWuR5O41VJVmbkA4IV5HtLb0Q1lkraNkGN69YyAf+z+N1gf1vov/Aq8Ig7si62JZkjAXpmLNkT1yPCRQctkGmWJIO0R/E9FrfRr/ZHq+fjt5oEmyeJ6vPMG6gw8XQ0qfc9vf+yLaatXxU10W7KtjLS+J/v33zDc4lNqYUcG0uj+qjp0Vxu9Cwnfc6JzmCLUxuSZSXpgXKWfzsOBp2A0vovMSuxuelgt1Io4WFQXpUqMGp5DNUXsUZvY3iQ4w5EPKxgItTI+xwd2mgrasIEa9DH3aqZH3nDkrRFsoZhrIdg46C6ZUXoENiKgdSBdhv7sRGVd/gCWZ9DqE+hV96AXSN5hg5pQFYdRPwypGx1MF1v8lQOHYrreEKvtYxX1fpKgV5jm8JVYUqOLSh42/kGw5oasfhVM3571TdiwfkEHSG/URlqSR9SvoGmlWo89vEPvTp8uPyzwoWRFiupJKW/p4gI6Ai3eFH4FQTOdvheOEUCGfCSrAnSAcG4aApcRCl47

Xem thêm: Phần Mềm Tiếng Anh Giao Tiếp, Học Tiếng Anh Giao Tiếp Tflat 4+

ESpmhSqVmwWPwzTp5UFuHJCgkUzLILxrXX2YtbqVO2xKPdSRr3WrlByB024YKChQozcr5M5IAcKQLNYzg6FU5WOMSDc1McmxHbJibG8vzNq2eDK2XKHowpIqpZ+iOuCxsreda0QpWnufN5CS1tU6/px4SLhxgNXqoOB9kmGWtdSpXbAopOKObqwdnuPvg8CEpzlN3ZmkH9a80RHY0q45SNdL//sVsCj8nsO/TsT8qofyKAFbJfEzWYGyyGhufciSXZ3H29z+VXpgIntqJYKjWfOaPKSp820pL2367E/iLIkVjd9E3ZkONH+U0xiKhALZDdP+3tya5Ks1Q302/cSg6uwiyo0XpSJNAUDRg92Z2EORmofgUx+PyDxEvW7sw/jeG3dXN3GdA8FtjyJu37D0n3gtsjkzR2MBU6rtYkUrf2Fb0Po5F+nlAnkemmE/k35+3w0GvNDb3iu4dJlW3Ek1hnyNTHyAhbkFwV5yGVznvPz/fhHU4nGyP1RgE4SVskf1brvcquPxu8CmE0i3dnDWEPET/Cb+KR6ZTnXgf2z1WFBhSYLiy9X3Wt1Bw5YAvwS5bxl/1rVtju7oFWJz8KyraWsyClPBrGQVzHcWZkLLjiZ7Fyc1M+8GlYpsczFgdqLdl3zUi+k5idPNMs8b3G0NEcgIm2hG0Qic+Rk++15g8FGDepKT6R9YJwvsL/bOD90ylFJr9PguIYvPS/pw8uHni80L8+SPY7Mw5Pt3W0eRLzifmFQq6wxDhg1ntlZ0X3CTUr/rBXI/sz4ul+4o9T370Y+m2SeqHh4GnRfa/Zuvg4hGIFDLnSzOli54oVXpJ19S5J+K4HElI8LpnecC3ImcwLQTwbNgrl3dadpWUmQSx+tV3CQfWqRcEuzd1NaoYcj3WmXiI+PkucjBjwEfIDtKQvIkuge1pT9Y2/OlZ1fsItmAjKDrFpCV/c454mR8mrm7VML6+aUtM8LIz0j63MdcYU7tj15BkN3C9+wc/ZmIoAg/tzrOKwfg7si8+4iLVzH9Szm1hd9FFCTzQtR3SZpBWpOWEogf0/m2+FHpC/gIJUP1R1Ze/+7SoPod0/JOWbDqWzplti9h2NvVTK73H10qw0aGAdMbltPb03Uaq4czOX94rbjXS4PnXbH8ZvQAcZhOzkhhGV/vMGctYE/WK5VaTmJ+fnrD3gZPOwXx7p2OOHdpMGKM74yekOEOi8JHgeOnh+LZUg==
eTp7xHOY1bD39zOhsfajshGaUJSru1cjyK/YbRnBJ+UzNpnatcNx2ghAHKXVs8Wzfp2xq94KHYVooNomjFzUsQKQQTc4Mcn4SbZAd8xBwHTnt6GVWqF6lcNXj5+tOvsxZyfPKVXF12eJLV4XtE/q4l2PvvZtyHGrdCUp0c3B5E56QHH8wD/HJOTnTFdh05vGEYewRNeIV3bLDFaMyS7r1ZQI+9kDbyP8hnJqAMs91Ll9vJJxgWZ9+jEFE6myLRA/WFwQqR/+8go6P7sjbRdxFycdOkwo06z9caN1+QdgVItWw3cmCE9NeNrFiQRIyg0Y/BTxl5SnbXlxhzNxV6h4H+yFmd+MWofuDMZKSH8T9KBFnGQPktf7UtEMPxb4z7Z0eaOPYj0S0La+jzrnpr66y3QtoHBnR0QK8OHxYl0oOInqfqtiAySmQX48fKW2yViTmFmrbUhAkrZci5cXxwGSRzKcqaFBSlCNWq802KuDcvzUeBHV2HGyJfgg0cPWtmXj/xtRsAAyAVPyFelbOyR4Yij1md4Y6ZfDV7GuPXFmJmx4SYbiy9j3Wl2USMYcuKxurkNmHbxtKZ46oDTEsXgePCknTIxGUzZZmsLfgAzPbfu6zl/ngvXlWYCKlzFgauuzOwyPkCtt3c/NM/Mf0jkrsxVNm2Dts9+avlI4X5fHeQWfepK54x/VfBQzbJrEgA61mZOfMle+kDpBi7ROFDZI6QJMsEFxgF53Raq43GTQeY/is/ur54rYeQuBcJe7vLHtfHJx1HP+ffWhDaj9cnPImYkoQvSj30QVGQ0bCkPhiEmLZopwlu0d+vr3p5Qkad8eaVhsGOW+4cLpv0lToI+ch9cXwakj7XFrrdMQUlybndeRzSQo0/5X1qKRdoyIloiwLlTALSrutYbFjxocZ3bdGNDL80sYY43EGib7vR60415vkK+9y0lq8oPXY+uhHqN6ogr7sekqAgM8j5p1n+kTYWxAXhBIcyxod/ZUX8KeQQZ84zeccPpo5ZrxrCdWgCDxiu3wUUB8XQT8pArB2r4ADq2TDm7qXCUXsHZgUcXHZhd8PlpD/1mAZ+IdzXzVtiVxqJXkvGuHABobiyFt2/aj3Ulg03xbQguPN4gavIZ0Wzjd3n7XXC22B4lBzALBD6jbVJ3pgrBnq4ql+6kX5E76wy/aEbiUwg9V14jtSH5AvQe6tGfEYESen+1AJhnoC638xfuer+nZeieYoSwHmiLu+fN/UwxpmqbLciRZ87jzSVMTIoPzp6glXHyFeI/GE9dh0QvrCnpM3LAV9uqJJd3wGXSMfJLCueGhq23O/Cwo4gluY0PA943GGw3tZa/yPvjRMs0fZoMPbzoNOmsBkwkAOnDS/Xu1kh5Iy9ttq9s0v9vvQ6nolq1/WSCQMwEiV0NK697XzZJrtFGb6RJYKLh/kBc9DXiSG0SCucR6DKziIfiRPObmWds1xeI2Apg44Rphm3AYdueasddHD4vyA2fF8StAkqw5x/GPMaRSgyghWLksNJ+2cSBAxY18iHLhrsKjrPSw//Gop0dYW/Q+QYtvbx/JHpRhz+4Aw2VeNcZvUIZSDCHGeYm8HaBBDq4L16l6UtEHBdYFyOmJPvevn8kKT7vBLIMja3QR9Wy8vSqmY0ZnylcZqtGNfYkTyLDLUNK5J4qbAia4q8hHxN9++yfEigG+COFljkt1+3iB8qHqhEBfzB8C3JKedBgrqLK9PSd8HHDWU9mcCO9byF2ejKaFDIOm2lKSLJWtXDn/iuhpNt0zRu3VapJvprq+TDEj+6A9VzXGoyNksxlThjGVmGxY+F7/BZX/CsTEufEZeN9z+pyPe02rjLaNkGk0vocrCC/3N1q0lS+MtAu8Ig/i3wbaJ5xJC/eXmTd/0DFIhHH+IGpI7itft2Dv+CGXtNPzcITiVAA+T3k1DUTAR8Y8RaZJ6cLO/ghyaapvw015W7O7gLQ3fd540nYduH7uYaTq1Ki23j50Vj+kCwtWrWYy2yR4Vel6s7u4mRMF9M3PuyFYtSGHnnNZMulMFIo90IH0pUyf+dLZ9co/1pI+AAYwfIsAyN9AEkXpzkA6D9mgZRANNeaNuDdwlvK/sdgtxpDk8mMzC/yIt62rdvdadYcJ7CTlAzgI5InNYy3qG2Es5KBQBWmlDEnzViohvxfv2vAJh86EmhqH1155gDo+rxiyLhvcQjBn/TTIw3DVhQk2ThTSMkDlMriOUAQkURl/sfuLAPodCpHcEdOcL/JC2hTvPtVoU3nsOe0lyf+JKHkKpTXLFRE6ESx8nnvEitST8B1t3aNGfcdpqPjSMnDUhxoQWB3GOsXFzzUA+FYzf4vwqrpsUnYjZgKH4sBcAgQMC9YkzouIvziFFMKBR2ATB6g0wN3dZ4cTlsvmDD0RfMnjEd/vis8BBwtbGZPzC27gP1xMVWbWuJ1wBf+0kvw6mp80y15YWjxWwjfqRNS8z5Eo1Y7e9Si9rMAQhYtkDHagbB64opd44q3AutFbDS1h62LPyz/KaLZH3hI9XUR2ulkODN6pRjosruna6U9n2XCGOsBPGa9NqQSQY2433D7YnYSxSVSieV7Rap7uqBmRVOo+2/jCidJq2dxpANAaIoNXS3xYvVtPlHAipl4Cep5880PRs/+Stzc/kc5GkFiJoJpkCUeW3k2JYxVnDDcrGSGc30bf2TdA/e9oF4oEgAMzGQEV3eNwuaLGc7MBPUM5XU0hxM53KbZZheJSxcEJGjiegatiLWg1ML9B/r114eAPRylDtQwgeB9YJ6sTL8PN0Ccdm9erAuCzikIMRo8E8dfRMd0CrMmlEiBAe9uC5utkKpnAzRzaOWDZPv59sg/12AK93FOJ/yzy3x7JVNq0n/VQu49cAV7tboYO1rQ/f7b1HLQAm4rl+af3aMIxs0sP4woASe8cnQrD1H3L73SgYuFMEVxSr+yEk4yP/luL4H//kYy2CBnvgH/C+Rb3BgnX/jS1FogyqUhblQkKXzStIcUgoQzCiiJ6EOIsHv3WPMe2oyVoIvIEHHj+7XdpAfy3lkOy+IW8CgB1Gj9D63Miox1FqHpTMmgnFXjF5acpvuIZr3IoxmDkmExJXZd1XSDathnFEf8OUHkJEeHtnLBCzu0OFfd1/aRtNk4li8904FvlwIzyJBgxcNRf4TCa2+QjUc2P0H8Bk8g7dORNliW9F/e6LWCOtLQYZ6J1aro2HnQzgtSZSMEJ7hXH+ZWMOQMfFeV5dOxG1UzNMa8I2W3/uoCoFlQojLOMTPNiSlRf8gntxf55pTpLQu5CioIQhMRFQeC40aB24ubD1WcVguXDdULR8g0XTaSELYlzTdCfOn1a9BRRWjA9sxY3jTyHcHRyl2nfOIExclmAfZuJyAxPbktRR/tcqFLZg8Ed4PW3iz9sFlxVmim1ShtJDN6m5Ih+ZKLX1TB28vS+jPfXUO73xzXkS4q4rG52wwi1MkiX2tWqPcvpkLZvPgKz+uAXTA8/snSgrJkIxZsjd/Sqczljsi1KYEAnIAGQKj11/TtOt1KnbOhB5QlRgmmMrL7EkDRrRUNMQKsqjlHOTfKNOgg5SZRZxJr/fFeSINT5T+T42l49WHfvJzdAfvb3NouYanw2HeiLWB/oWKNnG7CYe5V8KKjSWud8J8kUjJUdXZtRXRjmnPBfqJoJvhesfYwgGjuaJ2uO6syL4jwNebcwny+APsszIKprp+EX8K7NVQiH+nyBpN9F2xN+EisLUo23IiCWYEJQETCMwIu+JjcpWeQHguoHKoItQfboYJpY74Dudcq8w3MAdtSzngrwtvghD8vCKprXxGNAGdXv7xd3xMU5ct+oG1CyxbClQkElYFQQ5RxPr2X50/WdOcEF/byZoMoEwYHan/Cpg6n2filMSRV/FuL3YDMNI5SPnkXNTK3kFtME+znkXNBpgKx9H+gT6Z2cph4UAqY9Ew1J5syOHqPJQNg2NbAu5cwQOAoWrviiC+9d53VgwGG6eTwc/4OO99UEV0CjQLZXNU6vPJ/x3aQ1LKSaQzAJ8HIYvYcS/hxqvfI90rGKKOSrMYjjRQMAS0Mo5tvhDY/aJfAJHnw8IJO1LHZ5LUck8FXOCIn00Ookxd5KaTIWOKL/k7+7HAib6x1TGgO8C1XtTnzcm5U8Dg12XkzTS5IqLbJF8ymBlp6qfeMWsNGRL63sZqFvC5cOxSlvB179SPb/UpO0lfl4QWCDtCkWvXJhCmkt6060p+Wkyb0FNTXM595YNIDRR6IqoOgdmryLW5VDiAxO+M81pbAxU+bi1VsAqHH/bpoFcR+R3/2Q7gJinZ00kIkbCUeXfhxIxyvn9Qa1e7WJmxxeOYhn+RVzsvox/RTDbqGN8Oq22dTjCLkEfMQoANx5nK8TnSex2ii/V7oX8/r8ntnet8c2DwqpNRYL2/3h6pvBh01ifaUd9y2k63wFPE7B/gKHTFBKifInxP+MAfhFwew0MpCQFadU/sxXs5UWbAH7LCgnNCkKR8102WEPXCcCSDUv0jW8xmMQ9HhUFAzVnJIS4aqHwYBuAm9nNLRnctZ3O/Bv+l9/AcsAcz7ssi/KSNlwtz9r2sZHk7y6LbZCzK5ElFZLqMNhvcSeu28wh4C74K7JN8UwPqLNINO+ULt+om+8W9gqeRlO+lnzRi4g1sLr/w9I2zxv1yt8Di0i/7CxLhLg5vaAOKQ5L8bG+tpnKnt4g3R+Z8V/14/orUnl0eoAfHiriNY+JAVZ9IhowZjm2sjY2N2jaN3wPAWUGMlfEizyTxYoPAkOxsVMq1+64qhQosLx25Pv+t6X97cewVKUQ7apBa4MzCC1WQEDJm1jT/9kEFYACbPBsvnjVutduAffUgP2MpaitXWhkI4AIyNI3wRmwDUyYDwvUw/ekAYbZld0OltRI+f8NIAG2lEOvkNmsPoMkgPCS09zXjgQhyo8YxhlTsSshehyHn/CMApST7mj0SoHlLQ6QUOr0H7P4Qxu9evW+aZVgvQGBDtw9Rg7RBxagd63ug9NmvT4i0VsRS9M4VbkLwCBqx92+B/puNy3vniaU4IoORu/z4RgxJmL7ocHO3a1M8JXn1qeHPlvg2B/ZpeWSncmNoODoPHTh6UMQhFTh1iIAPO3cVgTenT2kxQrwoMC7OEWp/CxVLuSbNng3iImAQqVhHpBJsRVK3DA8sSNVfDSb1R+giFp7T05CTGFOaGrNJ8KHQRlDSk9Smjjv6EHesbFJ8qbvLJuVNfHuwtivVu3xpAK0ViRgxtYKg==