Quá trình chế tạo một tài liệu PDF những trang với một vài hình ảnh khá đơn giản. Đây là cách bạn cũng có thể làm điều đó.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hợp độc nhất hình hình ảnh vào PDF để chia sẻ dễ dàng

Tạo PDF từ một tủ đựng đồ hình hình ảnh là một cách tuyệt vời để chia sẻ chúng.Ngoài ra, những người quét chú thích thường sắp xếp các hình ảnh theo trang bị tự phải chăng trong một tài liệu PDF.Bạn rất có thể sử dụng một số ứng dụng để thay đổi hình hình ảnh thành PDF, bao hàm Microsoft Office cùng CamScanner.

Bằng cách biến đổi hình ảnh theo giải pháp này, chất lượng được bảo trì và kích thước tài liệu được đưa đổi bé dại hơn.Ngoài ra, bằng cách này, bạn cũng có thể dễ dàng share nó qua gmail và những cách khác, vị trí có giới hạn về kích thước để gửi file.