Đăng cam kết tài khoản Đăng ký kết một tài khoản thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com bằng tên thông tin tài khoản Đăng ký một thông tin tài khoản thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com bằng e-mail Đăng cam kết một tài khoản thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com bằng tài khoản Facebook, Google hoặc Yahoo

Thông tin tài khoản Bổ sung thư điện tử đăng nhập Thay đổi email đăng nhập chủ yếu Xóa e-mail đăng nhập Bổ sung số điện thoại cảm ứng thông minh đăng nhập Thay thay đổi số điện thoại cảm ứng thông minh đăng nhập chính Xóa số điện thoại thông minh đăng nhập Kết nối tài khoản Xóa liên kết tài khoản Đổi mật khẩu đăng nhập Cập nhật tin tức tài khoản Bổ sung, thay đổi số smartphone nạp thamsannhapkhau.comXu bởi SMS

Bảo vệ tài khoản Bổ sung CMND Thay thay đổi CMND Bổ sung email bảo vệ Thay đổi email đảm bảo an toàn Bổ sung số điện thoại bảo đảm Thay đổi số điện thoại bảo đảm Bổ sung mã game (mật khẩu cung cấp 2) Thay thay đổi mã game (mật khẩu cấp 2) Bổ sung, thay đổi câu hỏi và câu trả lời bảo mật Hướng dẫn giải pháp đặt mật khẩu bình an Sử dụng keyboard ảo Cập nhật các thông tin đặc trưng để bảo đảm tài khoản Khóa thông tin tài khoản bằng số điện thoại bảo đảm an toàn

Lấy lại tin tức tài khoản Lấy lại password dùng thắc mắc và câu vấn đáp bảo mật Lấy lại mật khẩu sử dụng email đảm bảo an toàn Lấy lại mật khẩu sử dụng số năng lượng điện thoại bảo đảm Lấy lại mã game (mật khẩu cấp 2)

cung ứng khách hàng: http: //hotro.thamsannhapkhau.com.vn

Các câu hỏi thường gặp

Tôi tất cả phải bắt buộc điền tất cả các thông tin trên trang đk thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com không?

Bạn không tuyệt nhất thiết bắt buộc điền toàn bộ các thông tin khi đăng ký thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com. Tuy nhiên, để thông tin tài khoản của bạn có thể được cung cấp khi chúng ta quên mật khẩu hoặc khi có tranh chấp về tài khoản, chúng ta phải điền tương đối đầy đủ thông tin như:

Địa chỉ thư điện tử bảo vệ: chúng tôi sẽ dùng tin tức này để liên lạc với các bạn và giúp bạn lấy lại được mật khẩu, mã game khi chúng ta quên. Thông tin CMND: thông tin này dùng làm xác thực bạn là chủ cài đặt của tài khoản, lúc có xảy ra tranh chấp.

Về đầu trang

lúc quên mật khẩu đăng nhập tôi phải làm gì?

Bạn hoàn toàn có thể lấy lại được mật khẩu bằng cách sau:

truy cập website sau: https://thamsannhapkhau.com/forgotinfo/index.html Nhập vào tên, thư điện tử hoặc số điện thoại cảm ứng thông minh đăng nhập. Lựa chọn "Quên mật khẩu", nhập mã kiểm soát và thừa nhận "Tiếp tục".

Về đầu trang

Mã game (Mật khẩu cấp 2) là gì?

Mã trò chơi là khái niệm new của mật khẩu cấp 2 trước đây, mã này chỉ cần sử dụng như mật khẩu cấp 2 cho những game tất cả yêu ước cần chứng thực mã game (mật khẩu cấp 2) lúc thực hiện một vài tác vụ vào game. Đồng thời mã trò chơi (mật khẩu cấp 2) cũng dùng để đưa lại được mật khẩu cấp cho 1 lúc cần.Bạn đã xem: Tên hay trên zing me

Về đầu trang

khi quên mã game (mật khẩu cấp cho 2) tôi yêu cầu làm gì?

Bạn rất có thể lấy lại được mã trò chơi (mật khẩu cấp cho 2) bởi cách:

truy vấn website https://thamsannhapkhau.com/forgotinfo/index.38.html Nhập vào tên, email hoặc số điện thoại cảm ứng thông minh đăng nhập. Chọn "Quên mã trò chơi (mật khẩu cấp cho 2)", nhập mã bình chọn và nhấn "Tiếp tục".

Về đầu trang

Làm cầm cố nào để đảm bảo an toàn tài khoản của mình được tốt nhất?

Để tất cả thể đảm bảo tài khoản của người tiêu dùng tốt nhất, bạn phải cập nhật không hề thiếu thông tin cho thông tin tài khoản như: email bảo vệ, Số điện thoại cảm ứng bảo vệ, minh chứng nhân dân, thắc mắc và vấn đáp bảo mật.

Chú ý: thắc mắc và trả lời bảo mật bắt buộc dễ nhớ với các bạn nhưng rất khó đoán so với ngưới khác.

Bạn đang xem: Tên hay trên zing me

Về đầu trang

Mã số thông tin tài khoản là gì?

Đây là mã số tương ứng với mỗi tài khoản thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com. Mã số này dùng để giúp bạn đảm bảo an toàn không bị lộ tin tức đăng nhập khi thực hiện các giao dịch mua thamsannhapkhau.comXu. Khi thanh toán giao dịch mua thamsannhapkhau.comXu bạn có thể cung cung cấp mã số thông tin tài khoản thay vì thực hiện tên đăng nhập.

Về đầu trang

lý do tôi có thông tin "Tài khoản của bạn chưa đầy đủ thông tin" khi tôi vẫn đăng nhập vào thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com?

Tài khoản của người tiêu dùng được cảnh báo gần đầy đủ thông tin là vì bạn thiếu thốn một trong số thông tin như: thư điện tử bảo vệ, chứng minh nhân dân. Những thông tin này là đặc trưng cho tài khoản, nên các bạn được yêu thương cầu update đầy đủ để khi cần chúng ta có thể nhận hỗ trợ từ VNG.

Về đầu trang

các thông tin bảo mật trên trang “đăng ký” hoặc “cập nhật thông tin” thông tin tài khoản dùng để gia công gì?

Các thông tin bảo mật là những thông tin quan tiền trọng, giúp bạn bảo mật cho thông tin tài khoản hoặc khiến cho bạn lấy lại được mật khẩu và bảo đảm an toàn tài khoản.

Về đầu trang

Đăng ký kết một thông tin tài khoản thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com bằng tên tài khoản

Bước 1: truy cập website thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com. Màn hình Đăng nhập hiển thị, dấn nút Đăng ký kết tài khoản

Bước 2: Tại màn hình hiển thị Đăng ký, nhấn link “Bằng Tài khoản” với nhập tin tức đăng ký.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Battlefield 4 Online ), Battlefield 4 Multiplayer (Đấu Online)

Để đk nhanh, bạn chỉ việc điền thông tin bắt buộc: tên đăng nhập, password và xác nhận mật khẩu.


*

Bước 3: Sau lúc nhập các thông tin trên, dìm nút “Đăng ký”, màn hình sau sẽ hiển thị:

Bước 4: Vậy là bạn đã có 1 thông tin tài khoản thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com nhằm sử dụng tất cả các thành phầm của VNG. Tuy nhiên, để thông tin tài khoản được bảo đảm an toàn tốt hơn và được cung ứng nhiều hơn từ VNG, bạn phải nhấn nút "Cập nhật" để thực hiện bổ sung thêm những tin tức sau:

Về đầu trang

Đăng ký một thông tin tài khoản thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com bởi email

Bước 1: truy cập website thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com. Màn hình hiển thị Đăng nhập hiển thị, nhấn nút Đăng cam kết tài khoản

Bước 2: Nhập không hề thiếu các thông tin và nhận nút “Đăng ký”.


*

*

*

Bước 5: Sau khi dìm link xác thực đăng ký tài khoản, hệ thống thông báo:

Bước 6: Vậy là bạn đã có 1 tài khoản thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com nhằm sử dụng toàn bộ các thành phầm của VNG. Tuy nhiên, để tài khoản được đảm bảo an toàn tốt hơn và được hỗ trợ nhiều hơn từ VNG, bạn cần nhấn nút "Cập nhật" nhằm thực hiện bổ sung thêm những thông tin sau:

Lưu ý: Khi đk thành công thông tin tài khoản thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com bằng email, hệ thống sẽ tự động thêm email đk vào trường email bảo đảm an toàn tài khoản.

Về đầu trang

Đăng ký kết một tài khoản thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com bằng tài khoản Facebook, Google hoặc Yahoo

Bước 1: truy vấn website thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com. Screen Đăng nhập hiển thị, nhận nút Đăng ký tài khoản


*

Bước 6: Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký tài khoản thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com thành công.

Bước 7: Vậy là bạn đã có 1 thông tin tài khoản thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com để sử dụng tất cả các sản phẩm của VNG. Tuy nhiên, để thông tin tài khoản được bảo đảm tốt hơn và được cung cấp nhiều hơn từ VNG, bạn cần nhấn nút "Cập nhật" để thực hiện bổ sung thêm những thông tin sau:

Lưu ý: Khi đăng ký thành công tài khoản thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com bằng thông tin tài khoản Facebook/ Google/ Yahoo, khối hệ thống sẽ:

gởi tên tài khoản và mật khẩu thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com đến showroom email Facebook/ Google/ Yahoo. Auto thêm thư điện tử Facebook/ Google/ Yahoo vào trường email bảo vệ tài khoản.

Về đầu trang

Bổ sung email đăng nhập

Bước 1: truy vấn website thamsannhapkhau.com thamsannhapkhau.com. Trên trang “Thông tin đăng nhập”, phần tin tức “Email đăng nhập”, nhấn link “Cập nhật”.