Hàm tìm ô trống trong excel

Các ô trống là một trong vấn đề cực kỳ nan giải với các file excel kích cỡ lớn. Rất hoàn toàn có thể là mình nhập liệu sót, hoặc quên đồ vật gi đó. Hàm tìm kiếm ô trống vào excel sẽ khá hữu ích trong bài toán này.

Bạn đang xem: Tìm ô trống trong excel

Có thể rất nhiều bạn không biết đến việc tồn trên của hàm tra cứu ô trống. Nhưng mà một khi vẫn biết rồi thì vận tốc giải quyết công việc sẽ rất nhanh đấy.

Sử dụng hàm IF cùng một chuỗi trống (“”) trong Excel để kiểm tra xem một ô tất cả trống không . Bạn cũng rất có thể sử dụng công dụng IF và chức năng ISBLANK.

Nếu trống

Hãy lưu giữ rằng, hàm IF trong Excel sẽ bình chọn xem một đk có được đáp ứng hay không và trả về một giá chỉ trị nếu đúng và một quý giá khác giả dụ sai.

1. Hàm IF dưới trả về bao gồm nếu giá trị đầu vào bằng một chuỗi trống rỗng (“”), trường hợp không, nó sẽ trả về No.

Gõ hàm: fx= IF(A2=””,”Yes”,”No”)

*

Lưu ý: nếu như ô nhập liệu chứa một khoảng trắng, nó trông trống. Tuy nhiên, nếu đấy là trường hợp, giá trị nguồn vào không bằng một chuỗi trống cùng hàm IF sinh hoạt trên đã trả về Không.


2. Hàm IF với hàm ISBLANK bên dưới tạo ra kết quả đúng đắn như nhau.

Gõ hàm: fx= IF(ISBLANK(A2),”Yes”,”No”)

*

Lưu ý: hàm ISBLANK trả về TRUE giả dụ một ô trống và FALSE ví như không. Nếu ô nhập liệu cất một khoảng trắng hoặc bí quyết trả về một chuỗi trống, nó vẫn trông trống. Tuy nhiên, nếu đây là trường hợp, ô đầu vào không trống và cách làm trên sẽ trả về Không.

Nếu không trống

Trong Excel, có nghĩa là không bằng.

Xem thêm: Đơn Xin Việc Có Cần Công Chứng Không ? Đơn Xin Việc Có Cần Công Chứng Không

1. Hàm IF dưới nhân giá bán trị nguồn vào lên 2 trường hợp giá trị nguồn vào không bằng một chuỗi rỗng, nếu như không, nó đang trả về một chuỗi rỗng (“”).

Gõ hàm: fx= IF(A2””,A2*2,””)

*

2. Hàm IF, KHÔNG với hàm ISBLANK bên dưới tạo ra kết quả chính xác như nhau.

Gõ hàm: fx= IF(NOT(ISBLANK(A2)),A2*2,””)

*

Làm nổi bật các ô trống

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng định dạng có đk trong Excel để tô sáng những ô trống.

1. Ví dụ: chọn phạm vi A1: H8.

*

2. Bên trên tab Trang chủ, trong nhóm Kiểu, bấm Định dạng có điều kiện.

*

3. Nhấp vào Làm nổi bật quy tắc ô, thêm quy tắc.

*

4. Chọn khoảng không từ list thả xuống, chọn kiểu định dạng và bấm OK.

*

Kết quả.

*

Lưu ý: truy cập trang của cửa hàng chúng tôi về định dạng bao gồm điều kiện để đọc thêm về tuấn kiệt Excel thú vị này.