Tuyển lựa chọn những bài giảng Các thao tác với cơ sở tài liệu quan hệ để quý thầy cô tất cả thêm tư liệu hay, có thể cung cấp được nhiều kiến thức cho các em học tập sinh.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 12 bài 11

Những bài xích giảng trong tủ đựng đồ thiết kế với nội dung bám đít chương trình học, vẻ ngoài trình bày đã mắt giúp học sinh có thêm tài liệu để tìm hiểu trước bài học kinh nghiệm và dễ dàng nắm được các kiến thức trọng tâm của các bài. Quý thầy cô cũng đều có thêm các sự chọn lựa trong quy trình tham khảo tài liệu để thi công bài giảng.


*

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIN HỌC 12BÀI 11: CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU quan tiền HỆ2. Tạo ra Mẫu Hỏi KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1. Tạo nên lập cơ sở dữ liệu gồm bao gồm những làm việc nào? Khi tạo thành bảng cần xác minh và khai báo cấu trúc như cầm cố nào? Câu 2. Cập nhật CSDL gồm gồm những thao tác làm việc nào? lúc nào thì ta2. Chế tạo ra Mẫu Hỏi cần xóa một bảng ghi trong cơ sở dữ liệu quan hệ? BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU quan tiền HỆNỘI DUNG CỎC THAO CỎC THAO TỎC VớII TỎC Vớ cơ sở dữ liệu QUAN cơ sở dữ liệu QUAN Hệ Hệ BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU quan HỆ NỘI DUNG3. Khai quật CSDL thao tác làm việc khai thác nào dễ dãi cho việc tổ bố trí các phiên bản ghib). Truy vấn database chức hoặc truy vấn c). Xem tài liệu các bạn dạng ghi theo một d). Kết xuất report 2. Chế tạo Mẫu Hỏi trình tự? BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU quan lại HỆ a) bố trí các bản ghi NỘI DUNG Một hệ csdl phải tổ chức triển khai hoặc cung cấp phương tiện truy cập các bản ghi theo một trình tự làm sao đó. Ví dụ:3. Khai thác CSDL bố trí các bản ghib). Truy vấn vấn cơ sở dữ liệu c). Xem tài liệu d). Kết xuất report 2. Sinh sản Mẫu Hỏi dữ liệu được sắp xếp tên theo bảng chữ cái BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU quan lại HỆ NỘI DUNG làm việc khai thác nào3. Khai thác CSDL thu thập thông tin từ sắp xếp các bản ghi những bảng trong CSDLb). Truy nã vấn csdl quan hệ thỏa mãn nhu cầu nhu c). Xem dữ liệu cầu của bạn dùng? d). Kết xuất report 2. Chế tạo ra Mẫu Hỏi BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU quan liêu HỆ b) tầm nã vấn dữ liệu: là bài toán khai thác, thu thập thông tin NỘI DUNG từ khá nhiều bảng trong csdl quan hệ thỏa mãn nhu cầu yêu mong của fan dùng. Ví dụ:3. Khai thác CSDL thu xếp các bạn dạng ghib). Truy tìm vấn cơ sở dữ liệu c). Xem dữ liệu d).

Xem thêm: How To Change The Allowed File Types In The Upload Field, How To Check If A File Is A Valid Image File

Kết xuất báo cáo 2. Chế tạo Mẫu Hỏi Tính tổng điểm, xét kết quả và xếp loại cho những thí sinh BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU quan HỆ c) Xem dữ liệu NỘI DUNG tất cả bao nhiêu cách để xem3. Khai quật CSDL dữ diệu trên hệ quản lí trị database quan hệ? bố trí các bạn dạng ghib). Tầm nã vấn cơ sở dữ liệu c). Xem dữ liệu d). Kết xuất báo cáo 2. Tạo thành Mẫu Hỏi BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU quan lại HỆ c) Xem tài liệu Có 3 bí quyết xem dữ liệu: NỘI DUNG Xem toàn thể bảng Dùng công cụ lọc để xem một số trong những Xem các bản ghi bạn dạng ghi3. Khai quật CSDL bởi biểu mẫu sắp xếp các phiên bản ghib). Truy nã vấn csdl c). Xem tài liệu d). Kết xuất report 2. Chế tạo ra Mẫu Hỏi BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU quan tiền HỆ NỘI DUNG ao ước tập hợp tài liệu và in3. Khai quật CSDL bọn chúng ra bên ngoài? Ta thực hiện làm việc khai thác nào? sắp xếp các bản ghib). Tầm nã vấn cơ sở dữ liệu c). Xem tài liệu d). Kết xuất report 2. Tạo Mẫu Hỏi Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Dung BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU quan liêu HỆ d) Kết xuất báo cáo: các thông tin được thu thập bằng cách NỘI DUNG tập hợp tài liệu theo các tiêu chí do người dùng đ ặt ra, thường được in ấn ra xuất xắc hiển thị trên màn hình hiển thị theo khuôn mẫu định sẵn.3. Khai quật CSDL Ví dụ: bố trí các bản ghib). Tầm nã vấn cơ sở dữ liệu c). Xem dữ liệu d). Kết xuất report 2. Sản xuất Mẫu Hỏi Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Dung Bảng thống kê vừa phải điểm thi theo tổ1. Sinh sản lập CSDL2. Cập nhật dữ liệu:nhập, chỉnh sửa, thêm, sút dữ liệu.3. Khai thác CSDL:  sắp xếp dữ liệu  truy hỏi vấn dữ liệu  Xem tài liệu  Kết xuất report CỦNG CỐ BÀINhóm 1. Trong hệ quản trị database quan hệ có thể chấp nhận được tathực hiên bao nhiêu thao tác làm việc cơ bản? nói ra?Nhóm 2. Nhắc tên những thao tác trong quá trình khai thácCSDL?Nhóm 3. Trong các thao tác khai thác database thì thao tácnào đặc biệt nhất? tại sao?