Năm 2021, Đại học mặt hàng hải vn tuyển sinh 47 chuyên ngành huấn luyện và giảng dạy hệ Đại học thiết yếu quy với tổng tiêu chí là 3.600 sinh viên. Nút điểm thừa nhận hồ sơ xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2021 vào những chuyên ngành của trường dao động từ 14 mang lại 22 điểm.

Điểm chuẩn Đại học hàng Hải Việt Nam năm 2021 đã có công bố. Xem cụ thể điểm chuẩn phía dưới.


Bạn đang xem: Tra cứu điểm đại học hàng hải

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học sản phẩm Hải nước ta năm 2021

Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học sản phẩm Hải việt nam năm 2021 đúng mực nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học sản phẩm Hải nước ta năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại Học hàng Hải việt nam - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7840106D101 1. Điều khiển tàu biển A00; A01; C01; D01 21.5
2 7840106D102 2. Khai quật máy tàu biển A00; A01; C01; D01 18
3 7840106D129 3. Làm chủ hàng hải A00; A01; C01; D01 24
4 7520207D104 4. Điện tử viễn thông A00; A01; C01; D01 23
5 7520216D103 5. Điện tự động giao thông vận tải A00; A01; C01; D01 18
6 7520216D105 6. Điện tự động hóa công nghiệp A00; A01; C01; D01 23.75
7 7520216D121 7. Tự động hóa khối hệ thống điện A00; A01; C01; D01 22.4
8 7520122D106 8. đồ vật tàu thủy A00; A01; C01; D01 18
9 7520122D107 9. Kiến tạo tàu & công trình xây dựng ngoài khơi A00; A01; C01; D01 14
10 7520122D108 10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 14
11 7520103D109 11. Vật dụng & tự động hóa hóa xếp dỡ A00; A01; C01; D01 18
12 7520103D116 12. Nghệ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 23
13 7520103D117 13. Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 23.85
14 7520103D122 14. Chuyên môn ô tô A00; A01; C01; D01 24.75
15 7520103D123 15. Chuyên môn nhiệt lạnh A00; A01; C01; D01 22.25
16 7520103D128 16. Thứ & tự động công nghiệp A00; A01; C01; D01 21.35
17 7580203D110 17. Xây dựng công trình thủy A00; A01; C01; D01 14
18 7580203D111 18. Kỹ thuật bình yên hàng hải A00; A01; C01; D01 17
19 7580201D112 19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp A00; A01; C01; D01 16
20 7580205D113 20. Công trình xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng A00; A01; C01; D01 14
21 7580201D127 21. Phong cách xây dựng & nội thất A00; A01; C01; D01 14
22 7580201D130 22. Cai quản công trình xây dựng A00; A01; C01; D01 19.5
23 7480201D114 23. Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 25.15
24 7480201D118 24. Công nghệ phần mềm A00; A01; C01; D01 24.5
25 7480201D119 25. Kỹ thuật media & mạng thiết bị tính A00; A01; C01; D01 23.75
26 7520103D131 26. Thống trị kỹ thuật công nghiệp A00; A01; C01; D01 18
27 7520320D115 27. Nghệ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 20
28 7520320D126 28. Kỹ thuật công nghệ hóa học A00; A01; D01; D07 14
29 7220201D124 29. Giờ đồng hồ Anh thương mại dịch vụ (TA hệ số 2) D01; A01; D10; D14 34.75
30 7220201D125 30. Ngữ điệu Anh (TA thông số 2) D01; A01; D10; D14 34.25
31 7840104D401 31. Kinh tế tài chính vận tải biển A00; A01; C01; D01 25.35
32 7840104D410 32. Kinh tế vận download thủy A00; A01; C01; D01 24.25
33 7840104D407 33. Logistics & chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 26.25
34 7340120D402 34. Kinh tế ngoại thương A00; A01; C01; D01 25.75
35 7340101D403 35. Quản ngại trị tởm doanh A00; A01; C01; D01 25
36 7340101D404 36. Quản ngại trị tài bao gồm kế toán A00; A01; C01; D01 24.5
37 7340101D411 37. Cai quản trị tài bao gồm ngân hàng A00; A01; C01; D01 24.4
38 7380101D120 38. điều khoản hàng hải A00; A01; C01; D01 23.65
39 7840104H401 39. Kinh tế tài chính vận tải đại dương (CLC) A00; A01; C01; D01 23.35
40 7340120H402 40. Kinh tế ngoại yêu mến (CLC) A00; A01; C01; D01 24.35
41 7520216H105 41. Điện tự động công nghiệp (CLC) A00; A01; C01; D01 19.5
42 7480201H114 42. Technology thông tin (CLC) A00; A01; C01; D01 22.75
43 7340101A403 43. Cai quản kinh doanh & marketing (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 24
44 7840104A408 44. Tài chính Hàng hải (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 22.15
45 7340120A409 45. Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 24.85
46 7840106S101 46. Điều khiển tàu biển (Chọn) A00; A01; C01; D01 14
47 7840106S102 47. Khai quật máy tàu đại dương (Chọn) A00; A01; C01; D01 14
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại phía trên

Xem thêm: Tải Máy Đo Huyết Áp Bằng Điện Thoại Di Động, Máy Đo Huyết Áp

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7840106D101 1. Điều khiển tàu biển A00; A01; C01; D01 22
2 7840106D102 2. Khai quật máy tàu biển A00; A01; C01; D01 18
3 7840106D129 3. Thống trị hàng hải A00; A01; C01; D01 25
4 7520207D104 4. Điện tử viễn thông A00; A01; C01; D01 23
5 7520216D103 5. Điện tự động giao thông vận tải A00; A01; C01; D01 18
6 7520216D105 6. Điện tự động hóa công nghiệp A00; A01; C01; D01 25
7 7520216D121 7. Auto hóa khối hệ thống điện A00; A01; C01; D01 23
8 7520122D106 8. đồ vật tàu thủy A00; A01; C01; D01 18
9 7520122D107 9. Kiến tạo tàu & dự án công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 18
10 7520122D108 10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 18
11 7520103D109 11. Thứ & tự động hóa hóa xếp dỡ A00; A01; C01; D01 18
12 7520103D116 12. Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 23
13 7520103D117 13. Chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 24
14 7520103D122 14. Nghệ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 26
15 7520103D123 15. Chuyên môn nhiệt lạnh A00; A01; C01; D01 22
16 7520103D128 16. đồ vật & tự động công nghiệp A00; A01; C01; D01 21
17 7580203D110 17. Xây dựng công trình thủy A00; A01; C01; D01 18
18 7580203D111 18. Kỹ thuật an toàn hàng hải A00; A01; C01; D01 20
19 7580201D112 19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp A00; A01; C01; D01 18
20 7580205D113 20. Công trình xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng A00; A01; C01; D01 18
21 7580201D127 21. Phong cách xây dựng & nội thất A00; A01; C01; D01 18
22 7580201D130 22. Thống trị công trình xây dựng A00; A01; C01; D01 21.5
23 7480201D114 23. Technology thông tin A00; A01; C01; D01 26.5
24 7480201D118 24. Công nghệ phần mềm A00; A01; C01; D01 25.2
25 7480201D119 25. Kỹ thuật truyền thông media & mạng đồ vật tính A00; A01; C01; D01 24.5
26 7520103D131 26. Quản lý kỹ thuật công nghiệp A00; A01; C01; D01 18
27 7520320D115 27. Nghệ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 21
28 7520320D126 28. Kỹ thuật công nghệ hóa học A00; A01; D01; D07 18
29 7520216H105 41. Điện tự động hóa công nghiệp (CLC) A00; A01; C01; D01 19
30 7480201H114 42. Công nghệ thông tin (CLC) A00; A01; C01; D01 22.5
31 7840106S101 46. Điều khiển tàu đại dương (Chọn) A00; A01; C01; D01 19
32 7840106S102 47. Khai thác máy tàu hải dương (Chọn) A00; A01; C01; D01 18
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng chuẩn thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 tại trên đây
Xét điểm thi thpt Xét điểm học bạ

Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn tổn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học sản phẩm Hải vn năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Hang hai Viet nam 2021 đúng chuẩn nhất bên trên thamsannhapkhau.com