Ngoài tộc hệ, đội hình DTCL và tướng mới DTCL Mùa 5, Ngày Phán Quyết còn mang đến 1 bề ngoài hoàn toàn mới, ấy chính là Trang Bị Hắc Ám. Tham khảo bài viết sau đây để mày mò chi tiết hơn về bộ Trang Bị Hắc Ám DTCL sắp được ra mắt trong mùa giải mới nhé!

Nội dung

I. Giáp Bóng Tối II. Hắc Huyết Kiếm III. Bùa Xanh Đen Đậm IV. Giáp Gai Lởm Chởm V. Chén Tà Thuật VI. Ác Kiếm Tử Thần VII. Vuốt Ác Long VIII. Ấn Ác Quỷ IX. Ấn Tà Thần X. Tim Băng Hắc Hóa XI. Thú Tượng Giáp Bất Hoại XII. Diệt Khổng Lồ Tà Ác XIII. Giáp Thiên Thần Sa Té ngã XIV. Huyết Cuồng Đao Guinsoo XV. Bàn Tay Phục Hận XVI. Kiếm Súng Chợ Đen XVII. Hắc Cực Kiếm XVIII. Nỏ Sét Bóng Tối XIX. Găng Liều Mạng XX. Cung Xanh Đậm

Trang Bị Hắc Ám DTCL Mùa 5

I. Giáp Bóng Tối

Công Thức

Xẻng Hắc Ám

Xẻng Hắc Ám =

Giáp Bóng Tối

Công Dụng

Đội của chủ chiếm hữu có thêm 2 giới hạn thành viên tối đa ngoài ra Linh Thú sẽ nhận thêm 100% sát thương.

Đang xem: Trang bị hắc ám dtcl mùa 5

II. Hắc Huyết Kiếm

Công Thức

Kiếm Hắc Ám

Áo Choàng Hắc Ám =

Hắc Huyết Kiếm

Chỉ Số 10 Sát thương Đòn tấn công 20 Kháng PhépCông Dụng

Sát Thương Vật Lý hồi cho chủ chiếm hữu 40% sát thương gây ra. Mỗi lần chủ chiếm hữu được hồi đến 90% Máu, nhận 30% Tốc độ Tấn công trong 3 giây (ko cộng dồn). Chủ chiếm hữu nhận 33% Máu tối đa thành sát thương chuẩn ở đầu cuộc chiến.

III. Bùa Xanh Đen Đậm

Công Thức

Nước Mắt Hắc Ám

Nước Mắt Hắc Ám =

Bùa Xanh Đen Đậm

Chỉ Số 30 Năng lượngCông Dụng

Sau lúc dùng tài năng, chủ chiếm hữu nhận 15 Năng Lượng. Nếu chủ chiếm hữu có ít hơn 60% Máu, lượng năng lượng nâng cao 50.

IV. Giáp Gai Lởm Chởm

Công Thức

Giáp Lưới Hắc Ám

Giáp Lưới Hắc Ám =

Giáp Gai Lởm Chởm

Chỉ Số 40 GiápCông Dụng

Cho 200 Giáp cộng thêm (bao gồm thành phần)

V. Chén Tà Thuật

Công Thức

Áo Choàng Hắc Ám

Nước Mắt Hắc Ám =

Chén Tà Thuật

Chỉ Số 20 Kháng Phép 15 Năng lượngCông Dụng

Khi cuộc chiến bắt đầu, tất cả bè bạn của chủ chiếm hữu trong khoảng ô cùng hàng nhận 45 Sức Mạnh Phép Thuật trong suốt cuộc chiến. Chủ chiếm hữu mất 20 Sức Mạnh Phép Thuật thay vì nhận thêm.

VI. Ác Kiếm Tử Thần

Công Thức

Kiếm Hắc Ám

Kiếm Hắc Ám =

Ác Kiếm Tử Thần

Chỉ Số 10 Sát thương Đòn tấn côngCông Dụng

Nhập cuộc hạ gục cho chủ chiếm hữu 15 Sức Mạnh Công Kích trong phần còn lại của giao đấu. Hiệu ứng này có thể cộng dồn vô biên (bắt đầu từ 3). Chủ sỡ hữu bị giảm 20% Máu tối đa.

VII. Vuốt Ác Long

Công Thức

Áo Choàng Hắc Ám

Áo Choàng Hắc Ám =

Vuốt Ác Long

Chỉ Số 40 Kháng PhépCông Dụng

Giảm sát thương phép nhận vào đi 15%. Miễn nhiễm sát thương thêm từ các đòn chí mạng.

VIII. Ấn Ác Quỷ

Công Thức

Xẻng Hắc Ám

Cung Gỗ Hắc Ám =

 Ấn Ác Quỷ

Chỉ Số 10% Tốc Độ Tấn côngCông Dụng

Tướng đeo vũ trang được tính là tướng Ác Quỷ.

IX. Ấn Tà Thần

Công Thức

Xẻng Hắc Ám

Áo Choàng Hắc Ám =

 Ấn Tà Thần

Chỉ Số 20 Kháng PhépCông Dụng

Tướng đeo vũ trang được tính là tướng Tà Thần.

X. Tim Băng Hắc Hóa

Công Thức

Giáp Lưới Hắc Ám

Nước Mắt Hắc Ám =

Tim Băng Hắc Hóa

Chỉ Số 20 Giáp 15 Năng lượngCông Dụng

Giảm Tốc Độ Tấn công của tất cả kẻ thù trong khoảng 2 ô đi 50%. Giảm Tốc Độ Tấn công của tất cả bè bạn (trừ bản thân) trong khoảng 1 ô đi 50%.

XI. Thú Tượng Giáp Bất Hoại

Công Thức

Giáp Lưới Hắc Ám

Áo Choàng Hắc Ám =

Thú Tượng Giáp Bất Hoại

Chỉ Số 20 Giáp 20 Kháng PhépCông Dụng

Chủ chiếm hữu được hồi 45 Máu mỗi 2 giây với mỗi đơn vị nhắm đến bản thân.

XII. Diệt Khổng Lồ Tà Ác

Công Thức

Kiếm Hắc Ám

Cung Gỗ Hắc Ám =

Diệt Khổng Lồ Tà Ác

Chỉ Số 10 Sát thương Đòn tấn công 10% Tốc Độ Tấn côngCông Dụng

Kỹ năng và đòn tấn công của chủ sỡ hữu gây 50% sát thương thêm. Nếu tiêu chí có ít hơn 1100 Máu tối đa, Kỹ năng và Đòn tấn công của chủ chiếm hữu gây ít hơn 15% sát thương thay vì được cộng.

XIII. Giáp Thiên Thần Sa Té ngã

Công Thức

Kiếm Hắc Ám

Giáp Lưới Hắc Ám =

Giáp Thiên Thần Sa Té ngã

Chỉ Số 10 Sát thương Đòn tấn công 20 GiápCông Dụng

Khi chủ chiếm hữu bị hạ gục lần đầu, đặt bản thân vào hiện trạng ngưng đọng. Sau 2 giây, hồi sinh khách hàng với 80% Máu và giải mọi hiệu ứng bất lợi. Sau lúc hiệu ứng này được kích hoạt, Tốc độ Tấn công của chủ chiếm hữu bị giảm đi 50% trong phần còn lại của giao đấu.

XIV. Huyết Cuồng Đao Guinsoo

Công Thức

Hắc Gậy Quá Khổ 

Cung Gỗ Hắc Ám =

Huyết Cuồng Đao Guinsoo

Chỉ Số 10 Sát thương Đòn tấn công 10% Tốc Độ Tấn côngCông Dụng

Đòn tấn công cho 9% Tốc độ Tấn công trong suốt phần còn lại của giao đấu. Tốc độ Tấn công có thể cộng dồn vô biên. Chủ chiếm hữu phải nhận 2.5% Máu tối đa của bản thân thành sát thương chuẩn mỗi đòn tấn công.

XV. Bàn Tay Phục Hận

Công Thức

Nước Mắt Hắc Ám

Găng Hắc Ám =

Bàn Tay Phục Hận

Chỉ Số 15 Sát thương Đòn tấn công 25 GiápCông Dụng

Khi bắt đầu cuộc chiến, chủ chiếm hữu nhận cả nhì bùa lợi:

40 Sức Mạnh Công Kích and 40 Sức Mạnh Phép ThuậtĐòn tấn công và Kỹ năng hồi 40% lượng sát thương gây ra

Những bùa lợi này mất đi lúc nhập cục hạ gục, và nhận lại trong lần nhập cục hạ gục tiếp theo.

XVI. Kiếm Súng Chợ Đen

Công Thức

Kiếm Hắc Ám

Hắc Gậy Quá Khổ =

Kiếm Súng Chợ Đen

Chỉ Số 10 Sát thương Đòn tấn công 10 Sát thương Kỹ năngCông Dụng

Sát thương phép và sát thương chuẩn từ Kỹ năng của chủ chiếm hữu hồi máu cho bè bạn gần nhất mất máu bằng 60% lượng sát thương gây ra. Không có ảnh hưởng đến chủ chiếm hữu.

XVII. Hắc Cực Kiếm

Công Thức

Kiếm Hắc Ám

Găng Hắc Ám =

Hắc Cực Kiếm

Chỉ Số 10 Sát thương Đòn tấn công 5% Tỷ lệ Chí mạngCông Dụng

Cho 75% Tỉ Lệ Chí Mạng (bao gồm vũ trang thành phần). Mỗi Tỷ lệ Chí mạng trên 100% sẽ biến thành 1% Sát thương Chí mạng. Chủ chiếm hữu nhận thêm 38% Sát Thương Chí Mạng Mỗi lúc chủ chiếm hữu chí mạng, nhận sát thương chuẩn bằng 3% Máu tối đa.

XVIII. Nỏ Sét Bóng Tối

Công Thức

Hắc Gậy Quá Khổ

Áo Choàng Hắc Ám =

Nỏ Sét Bóng Tối

Chỉ Số 10 Sát thương Kỹ năng 20 Kháng PhépCông Dụng

Đối thủ và bè bạn (trừ chủ chiếm hữu) trong khoảng 2 ô bị giật sét lúc dùng tài năng, nhận sát thương phép tỷ lệ với Năng Lượng tối đa. Đối thủ nhận sát thương bằng 200% Năng Lượng tối đa, và bè bạn nhận sát thương bằng 100% Năng Lượng tối đa. Khi 1 bè bạn hoặc kẻ thù bị giật sét, chủ chiếm hữu nhận 5 Sức Mạnh Phép Thuật trong phần còn lại của giao đấu.

XIX. Găng Liều Mạng

Công Thức

Hắc Gậy Quá Khổ

Găng Hắc Ám =

Găng Liều Mạng

Chỉ Số 20% Tỷ lệ Chí mạnh 10 Sát thương Kỹ năngCông Dụng

Sát thương phép thuật và sát thương chuẩn từ tài năng của chủ chiếm hữu có thể chí mạng. Chủ chiếm hữu nhận thêm 40% Sát Thương Chí Mạng và 20% Tỉ Lệ Chí Mạng. Mỗi lúc dùng 1 tài năng, mất 15% Máu tối đa.

XX. Cung Xanh Đậm

Công Thức

Cung Gỗ Hắc Ám

Găng Hắc Ám =

Cung Xanh Đậm

Chỉ Số 10% Tốc Độ Tấn công 20% Tỷ lệ Chí mạnhCông Dụng

Khi chủ chiếm hữu tiến công chí mạng, Giáp và Kháng Phép của kẻ thù bị giảm đi 50% trong 5 giây. Giáp và Kháng Phép của chủ chiếm hữu cũng vĩnh viễn bị giảm đi 25%.

21. Dây Chuyền Silver Lunari

Công Thức

Giáp Lưới Hắc Ám

Hắc Gậy Quá Khổ =

Dây Chuyền Silver Lunari

Chỉ Số 20 Giáp 10 Sát thương Kỹ năngCông Dụng

Chủ chiếm hữu và bè bạn trong khoảng 2 ô cùng hàng nhận 60 Kháng Phép và Giáp, ngoài ra nhận ít hơn 5 Năng lượng mỗi đòn tấn công.

22. Quyền Trượng Đại Ác Ma

Công Thức

Hắc Gậy Quá Khổ

Nước Mắt Hắc Ám =

Quyền Trượng Đại Ác Ma

Chỉ Số 10 Sát thương Kỹ năng 15 Năng lượngCông Dụng

Mỗi lúc chủ chiếm hữu dùng tài năng, nhận Máu tối đa (ko tăng máu ngày nay) tương đương 300% Năng Lượng tối đa. Chủ chiếm hữu hồi lại máu tương đương với lượng Máu thu được từ lần dùng tài năng ấy.

23. Ấn Tiên Hắc Ám

Công Thức

Xẻng Hắc Ám

Nước Mắt Hắc Ám =

 Ấn Tiên Hắc Ám

Chỉ Số 15 Năng lượngCông Dụng

Tướng đeo vũ trang được tính là tướng Tiên Hắc Ám.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Màn Hình Iphone Bị Nháy Màn Hình Điện Thoại Bị Nhấp Nháy Iphone

24. Ấn Đồ Long

Công Thức

Xẻng Hắc Ám

Hắc Gậy Quá Khổ =

 Ấn Đồ Long

Chỉ Số 10 Sát thương Kỹ năngCông Dụng

Tướng đeo vũ trang được tính là tướng Đồ Long.

25. Hắc Quỷ Thư Morello

Công Thức

Đai Khổng Lồ Hắc Ám 

Hắc Gậy Quá Khổ =

Hắc Quỷ Thư Morello

Chỉ Số 150 Máu 10 Sát thương Kỹ năngCông Dụng

Khi chủ chiếm hữu gây sát thương phép với tài năng, thiêu cháy tiêu chí, gây 100% Máu tối đa của tiêu chí thành sát thương chuẩn trong 25 giây, và giảm hồi máu đi 50% trong thời gian thiêu cháy. Kỹ năng của chủ chiếm hữu gây ít hơn 50% sát thương.

26. Khăn Kháng Thuật Tà Ác

Công Thức

Áo Choàng Hắc Ám

Găng Hắc Ám =

Khăn Kháng Thuật Tà Ác

Chỉ Số 20 Kháng Phép 20% Tỷ lệ NéCông Dụng

Chủ chiếm hữu được miễn dịch hiệu ứng khống chế trong suốt trận chiến ngoài ra bị -20% Máu tối đa.

27. Mũ Nguyền Rủa Rabadon

Công Thức

Hắc Gậy Quá Khổ

Hắc Gậy Quá Khổ =

Mũ Nguyền Rủa Rabadon

Chỉ Số 20 Sát thương Kỹ năngCông Dụng

Cho 100 SMPT (bao gồm thành phần) và bị -20% Máu tối đa.

28. Đại Bác Liên Thanh Tử Thần

Công Thức

Cung Gỗ Hắc Ám

Cung Gỗ Hắc Ám =

Đại Bác Liên Thanh Tử Thần

Chỉ Số 20% Tốc Độ Tấn côngCông Dụng

Tăng Tầm Tấn công chủ chiếm hữu thêm 1 ô. Chủ chiếm hữu nhận 40% Tốc độ Tấn công lúc ko có kẻ thù trong khoảng 2 ô. Đòn tấn công của chủ chiếm hữu chẳng thể hụt.

29. Dây Chuyền Tội Lỗi

Công Thức

Đai Khổng Lồ Hắc Ám

Nước Mắt Hắc Ám =

Dây Chuyền Tội Lỗi

Chỉ Số 150 Máu 15 Năng lượngCông Dụng

Chủ chiếm hữu phát ra hào quang cho tất cả bè bạn trên sàn đấu trừ bản thân, hồi cho họ 20% Máu đã mất mỗi 5 giây. Mỗi lúc hiệu ứng này diễn ra, chủ chiếm hữu nhận sát thương chuẩn bằng 10% Máu ngày nay.

30. Hắc Cuồng Cung Runaan

Công Thức

Áo Choàng Hắc Ám

Cung Gỗ Hắc Ám =

Hắc Cuồng Cung Runaan

Chỉ Số 20 Kháng Phép 10% Tốc Độ Tấn côngCông Dụng

Đòn tấn công của chủ chiếm hữu bắn ra 2 đường đạn phụ lên kẻ thù xung quanh, gây 50% Sức Mạnh Công Kích của chủ chiếm hữu. Những tia sét này có thể chí mạng ngoài ra ko tiến hành hiệu ứng đòn tấn công.

31. Áo Choàng Hắc Ám Tĩnh Lặng

Công Thức

Giáp Lưới Hắc Ám

Găng Hắc Ám =

Áo Choàng Hắc Ám Tĩnh Lặng

Chỉ Số 20 Giáp 10% Tốc Độ Tấn côngCông Dụng

Khi cuộc chiến bắt đầu, chủ chiếm hữu bắn 1 tia năng lượng ra trước mặt và phía sau, gây trì hoãn tài năng tiếp theo của kẻ thù và bè bạn bằng cách tăng Năng Lượng tiêu thụ của chúng thêm 65% cho đến lúc họ thi triển chiêu thức.

32. Ác Thương Shojin

Công Thức

Kiếm Hắc Ám

Nước Mắt Hắc Ám =

Ác Thương Shojin

Chỉ Số 10 Sát thương Đòn tấn công 15 Năng lượngCông Dụng

Chủ chiếm hữu hồi 14 Năng Lượng mỗi đòn. Chủ chiếm hữu gây ít hơn 20% sát thương.

33. Dao Điện Tà Ác Statikk

Công Thức

Cung Gỗ Hắc Ám

Nước Mắt Hắc Ám =

Dao Điện Tà Ác Statikk

Chỉ Số 10% Tốc Độ Tấn công 15 Năng lượngCông Dụng

Mỗi đòn tấn công thứ nhì từ chủ chiếm hữu phóng điện lên 4 kẻ thù, gây 70 sát thương phép và giảm Kháng Phép của chúng đi 70% trong 5 giây. Chủ chiếm hữu bị -33% Sức Mạnh Công Kích.

34. Áo Choàng Thiên Thực

Công Thức

Giáp Lưới Hắc Ám

 Đai Khổng Lồ =

 Áo Choàng Thiên Thực

Chỉ Số 20 Giáp 150 MáuCông Dụng

Mỗi 1.5 giây, 1 kẻ thù trong khoảng 3 ô bị thiêu cháy mất 25% Máu tối đa trong khoảng 10 giây. Hồi máu thu được của tiêu chí bị giảm đi 50%. Chủ chiếm hữu cũng bị thiêu cháy đi 4% Máu tối đa mỗi giây trong suốt trận chiến.

35. Ấn Suy Vong

Công Thức

Xẻng Hắc Ám

Kiếm Hắc Ám =

 Ấn Suy Vong

Chỉ Số 10 Sát thương Đòn tấn côngCông Dụng

Tướng đeo vũ trang được tính là tướng Suy Vong.

36. Găng Lừa Lọc

Công Thức

Găng Hắc Ám 

Găng Hắc Ám =

Găng Lừa Lọc

Chỉ Số 20% Tỷ lệ Chí mạng 20% Tỷ lệ NéCông Dụng

Khi trận chiến bắt đầu, chủ chiếm hữu có thêm 2 vũ trang tình cờ tạm bợ. Chúng luôn là vũ trang bóng tối hoàn chỉnh.

37. Quyền Năng Phục Hận

Công Thức

Giáp Lưới Hắc Ám

Cung Gỗ Hắc Ám =

Quyền Năng Phục Hận

Chỉ Số 20 Giáp 10% Tốc Độ Tấn côngCông Dụng

Mỗi 3 giây, đòn tấn công tiếp theo của chủ chiếm hữu gây 25% tổng sát thương bản thân thu được diễn ra từ đòn tấn công cường hóa trước ấy thành sát thương chuẩn.

38. Vuốt Bẫy Thù Hận

Công Thức

Đai Khổng Lồ Hắc Ám

Găng Hắc Ám =

Vuốt Bẫy Thù Hận

Chỉ Số 150 Máu 20% Tỷ lệ NéCông Dụng

Chặn tài năng trước nhất ảnh hưởng lên chủ chiếm hữu, sau ấy chuyển dịch bản thân đến vị trí của kẻ thù dùng và khiến nhì đơn vị tiến công nhau. Họ gây 25% sát thương thêm lên nhau.

39. Ấn Kỵ Sĩ

Công Thức

Xẻng Hắc Ám

Giáp Lưới Hắc Ám =

 Ấn Kỵ Sĩ

Chỉ Số 20 GiápCông Dụng

Tướng đeo vũ trang được tính là tướng Kỵ Sĩ.

40. Ấn Ma Sứ

Công Thức

Xẻng Hắc Ám

Đai Khổng Lồ Hắc Ám =

 Ấn Ma Sứ

Chỉ Số 150 MáuCông Dụng

Tướng đeo vũ trang được tính là tướng Ma Sứ.

41. Giáp Tử Chiến Warmog

Công Thức

Đai Khổng Lồ Hắc Ám

Đai Khổng Lồ Hắc Ám =

Giáp Tử Chiến Warmog

Chỉ Số 300 MáuCông Dụng

Cho 1800 Máu (bao gồm thành phần). Chủ chiếm hữu nhận 100 sát thương chuẩn mỗi giây.

42. Ấn Thây Ma

Công Thức

Xẻng Hắc Ám

Găng Hắc Ám =

 Ấn Thây Ma

Chỉ Số 10% Tỷ lệ Chí mạng 10% Tỷ lệ NéCông Dụng

Tướng đeo vũ trang được tính là tướng Thây Ma.

43. Cờ Lệnh Zeke U Ám

Công Thức

Kiếm Hắc Ám

Đai Khổng Lồ Hắc Ám =

Cờ Lệnh Zeke U Ám

Chỉ Số 10 Sát thương Đòn tấn công 150 MáuCông Dụng

Khi giao đấu bắt đầu, chủ chiếm hữu giảm Tốc độ Tấn công của tất cả bè bạn trong khoảng 1 ô cùng hàng đi 25%. Chủ chiếm hữu sau ấy tăng 40% Tốc độ Tấn công với mỗi bè bạn chịu ảnh hưởng.

44. Hắc Phong Kiếm

Công Thức

Đai Khổng Lồ Hắc Ám

Áo Choàng Hắc Ám =

Hắc Phong Kiếm

Chỉ Số 150 Máu 20 Kháng PhépCông Dụng

Khi cuộc chiến bắt đầu, chủ chiếm hữu triệu hồi 1 luồng gió mạnh ở phía đối diện của sân đấu, loại kẻ thù gần ấy nhất ra khỏi đấu tranh trong 8 giây. 1 lúc kẻ thù quay trở lại cuộc chiến, họ nhận 30 Sức Mạnh Công Kích và 30 Sức Mạnh Phép Thuật trong phần còn lại của giao đấu. Bỏ lỡ miễn dịch hiệu ứng.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Tai Nghe Bluetooth Iphone, Tai Nghe Dây Iphone Kết Nối Bluetooth

45. Thông Đạo Cảm Tử Zz’Rot

Công Thức

Đai Khổng Lồ Hắc Ám

Cung Gỗ Hắc Ám =

Thông Đạo Cảm Tử Zz’Rot

Chỉ Số 150 Máu 20 Kháng PhépCông Dụng

Khi chủ chiếm hữu bị hạ gục, 1 Bọ Hư Không được triệu hồi để tiếp diễn đấu tranh. Khi nó bị hạ, nó gây 600 sát thương chuẩn lên kẻ thù trong khoảng 1 ô.

Trên đây là tài liệu vũ trang Hắc Ám trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 với những chức năng và hiệu quả biệt lập. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho anh chị em. Nếu thấy hay, nhớ san sớt bài viết đến đồng minh để biết thêm nhiều tài liệu hơn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *