Bản dịch của Wikipedia trong từ điển giờ Anh - tiếng thamsannhapkhau.comệt: Wikipedia, wikipedia. Phép tịnh tiến theo ngữ cảnh Wikipedia tất cả ben tìm kiếm thấy tối thiểu 201 lần.

*

*

Starting in January 2002 (Phase II), Wikipedia began running on a PHP wiki engine with a MySQL database; this software was custom-made for Wikipedia by Magnus Manske.

Bạn đang xem: Từ điển wikipedia tiếng việt


Bắt đầu từ thời điểm tháng 1 năm 2002 (Phase II), Wikipedia bắt đầu sử dụng công tác PHP wiki với cơ sở tài liệu MySQL; phần mềm này được thamsannhapkhau.comết đặc biệt cho Wikipedia bởi vì Magnus Manske.
Around this same time that companies like Google và Facebook were formulating their không tính phí idea, a lot of cyber culture also believed that in the future, telethamsannhapkhau.comsions & mothamsannhapkhau.comes would be created in the same way, kind of lượt thích the Wikipedia.
Vào thuộc thời điểm này những tập đoàn như Google cùng Facebook đã xây dựng ý tưởng miễn giá thành của họ, tương đối nhiều nền văn hoá mạng cũng cho rằng trong tương lai, truyền hình cùng phim hình ảnh cũng được tạo nên theo bí quyết tương tự, khá tương đương với Wikipedia.
After Knol"s beta launch, Google sản phẩm manager Cedric Dupont responded to the idea that Google intended Knol to lớn be a "Wikipedia killer" by saying, "Google is very happy with Wikipedia being so successful.
Sau lúc phiên phiên bản beta của Knol bước vào hoạt động, giám đốc thành phầm phụ trách Knol của Google Cedric Dupont đã vấn đáp trước những chủ ý cho rằng Google gồm ý định biến đổi Knol thành một "sát thủ Wikipedia", "Google rất phấn kích trước những thành công xuất sắc to bự của Wikipedia.
That creates a problem for standard metrics, because we"re getting more & more stuff for free, like Wikipedia, Google, Skype, & if they post it on the web, even this TED Talk.
Điều đó nẩy sinh vấn đề cho những số liệu chuẩn, vì chúng ta đang ngày càng có không ít công nắm miễn mức giá như Wikipedia, Google, Skype, cùng nếu những trang này đăng lên mạng, thậm chí TED Talk.
Nó được ban đầu lại bên phía ngoài Nupedia, sau khi các nhà chuyên môn của Ủy ban hỗ trợ tư vấn Nupedia bội phản đối kiểu trở nên tân tiến của nó.
They can upload và translate Microsoft Word documents, OpenDocument, RTF, HTML, text, and Wikipedia articles.
Họ hoàn toàn có thể tải lên với dịch những loại tài liệu khác nhau như Microsoft Word, OpenOffice.org, RTF, HTML cùng các nội dung bài thamsannhapkhau.comết Wikipedia.
Along with the development of the internet, which has changed all of our lives in so many ways, Wikipedia has changed our lives in many many ways.
The 2005 Nature study also gave two brief examples of challenges that Wikipedian science writers purportedly faced on Wikipedia.
Nghiên cứu thiên nhiên 2005 cũng đã đưa ra hai ví dụ ngắn về những thách thức mà những nhà công nghệ Wikipedia cho rằng phải đương đầu trên Wikipedia.
I use Wikipedia all the time khổng lồ look up facts, and as all of you appreciate, Wikipedia is not created by 12 brilliant people locked in a room writing articles.
Tôi luôn dùng Wikipedia để tra cứu thông tin về sự kiện, tương tự như tất cả các bạn đánh giá Wikipedia không được tạo nên bởi 12 người có tài bị nhốt trong một căn phòng thamsannhapkhau.comết báo cáo.
Kate Winsletat Wikipedia"s sister projects truyền thông from Wikimedia Commons Quotations from Wikiquote Data from Wikidata Kate Winslet at AllMothamsannhapkhau.come Kate Winslet on IMDb Kate Winslet at the TCM Mothamsannhapkhau.come Database
Kate Winslet tại mạng internet Mothamsannhapkhau.come Database Kate Winslet bên trên Màn ảnh trực tuyến của thamsannhapkhau.comện phim Anh Kate Winslet bên trên trang TV.com Kate Winslet tại AllMothamsannhapkhau.come
It was also the third edition, after the English Wikipedia và German Wikipedia, to exceed 1 million encyclopedia articles: this occurred on 23 September 2010.
Hiện tại phiên bạn dạng Wikipedia giờ Pháp bao gồm số nội dung bài thamsannhapkhau.comết nhiều thứ ba, sau wikipedia giờ Anh cùng Wikipedia giờ Đức, cũng là một trong trong bố phiên bạn dạng có số bài thamsannhapkhau.comết trên một triệu bài.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mua Trả Góp Tại Điện Máy Xanh, Thủ Tục Đơn Giản, Nhanh Chóng


And by the way, a reporter called me the other day and he said he looked on Wikipedia và he said he saw my birthday was August 22nd 1949, và for some odd reason in Wikipedia, they had my death date too.
Nhân tiện, một phóng thamsannhapkhau.comên đã gọi cho tôi ngày hôm kia và anh ta nói anh đã thấy trên Wikipeida rằng ngày sinh nhật của tôi là 22 tháng 8, 1949, và do một số nguyên nhân vặt vãnh nào kia trên Wikipedia, họ có luôn một ngày dài mất của tôi.
And I always embarrass her because I say, "Well, Angela, for example, could get away with doing absolutely anything within Wikipedia, because she"s so admired và so powerful."
Tôi luôn trêu chọc cô ấy do vì, rước ví dụ Angela, cô ấy hoàn toàn rất có thể làm hầu hết điều sai mà vẫn thoát được vào phạm thamsannhapkhau.com Wikipedia, bởi vì cô ấy rất quyền lực và được ngưỡng mộ.
Now, hathamsannhapkhau.comng selected government, I can now see that the Wikipedia categories that most frequently correspond lớn that are Time magazine People of the Year.
Sau khi chọn chủ đề này, hiện giờ tôi có thể thấy các bảng xếp một số loại Wiki trao đổi liên tiếp với nó độc nhất vô nhị là mục fan Của Năm của tập san Time.
And so one of the things that I think we"re learning -- if you think about, like, Wikipedia, it"s something that was simply impossible.
Alexa can manage voice-controlled alarms, timers, and shopping và to-do lists, và can access Wikipedia articles.
Alexa có thể điều khiển báo thức, hứa hẹn giờ, danh sách sắm sửa và vấn đề cần làm bằng giọng nói, và có thể truy cập các nội dung bài thamsannhapkhau.comết trên Wikipedia.
And linked khổng lồ this crowd mania were examples all around the world -- from the election of a president lớn the infamous Wikipedia, & everything in between -- on what the power nguồn of numbers could achieve.
Và liên kết với đám đông điên cuồng này là số đông ví dụ trên toàn quả đât -- từ sự thai cử tổng thống cho đến Wikipedia nổi tiếng, và đa số thứ trung tâm -- về hầu hết gì nhưng sức mạnh của các con số rất có thể đạt được.
We"re funded by donations from the public, and one of the more interesting things about that is how little money it actually takes to run Wikipedia.
Chúng tôi tạo quỹ phụ thuộc sự quyên góp tự công chúng, và một trong những điều thú vui về nó là làm cách nào Wikipedia gồm thể hoạt động chỉ bởi một ít tiền.
Wikia also allows wikis lớn have a point of thamsannhapkhau.comew, rather than the neutral POV that is required by Wikipedia (although NPOV is a local policy on many Wikia communities).
Wikia cũng có thể chấp nhận được các trang wiki gồm một ý kiến riêng, hơn là quan điểm trung lập được yêu cầu vì chưng Wikipedia (mặc dù ý kiến trung lập là một chính sách trên nhiều xã hội Wikia).
The thamsannhapkhau.comsion statement of Wikipedia is very simple: a world in which every human being can freely giới thiệu in the sum of all knowledge.
Tầm chú ý về bài bác phát biểu của Wikepedia rất đối kháng giản: một quả đât mà mỗi nhỏ người hoàn toàn có thể tự do share tất cả những kiến thức.
Part of this rating is the tool WikiTrust which shows the trustworthiness of single text parts of Wikipedia articles by white (trustworthy) or orange (not trustworthy) markings.
Một phần của rethamsannhapkhau.comew này là cách thức WikiTrust cho biết sự an toàn và đáng tin cậy của những phần văn bạn dạng duy độc nhất vô nhị của các bài thamsannhapkhau.comết trên Wikipedia bằng những dấu white (đáng tin cậy) hoặc cam (không xứng đáng tin cậy).
Danh sách truy vấn vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M