Chi phí bh sản phẩm là một trong những khoản chi phí được doanh nghiệp bỏ ra trả mang lại hoạt động bh sản phẩm tại doanh nghiệp. Bài viết này, kế toán tài chính Lê Ánh hướng dẫn bản xử lý chi phí bh sản phẩm theo thông tư mới nhất.

Bạn đang xem: Xuất hóa đơn bảo hành sản phẩm

(Bảo hành sản phẩm là một khâu hậu mãi mà tại đó fan bán cam đoan khắc phục các lỗi sản phẩm của chính bản thân mình trong một số trường hợp, trong 1 thời hạn nhất mực được ghi trong quy chế bán hàng và hợp đồng sở hữu bán. Trong thực tiễn hiện nay, phần nhiều các hoạt động bán sản phẩm luôn kèm theo những cam kết bảo hành sản phẩm. Thông tin trên phiếu bh sản phẩm phải có một cách đầy đủ các chỉ tiêu cơ bạn dạng bao gồm: tên, showroom người nhấn bảo hành, bảo hành cho sản phẩm & hàng hóa tại hóa đối chọi số, ký kết hiệu, ngày xuất hóa đơn để sở hữu căn cứ bảo hành và ghi thừa nhận các ngân sách phát sinh).


*

1. Bí quyết hạch toán chi phí bh sản phẩm theo thông tứ 200/2014/TT-BTC

a) phương pháp hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa

Kế toán mong tính giá thành bảo hành trên cơ sở số lượng sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đã xác định là tiêu thụ trong kỳ: Nợ TK 641 - đưa ra phí bán sản phẩm Có TK 352 - dự phòng phải trả (3521)

TH1: doanh nghiệp lớn không có thành phần độc lập về bảo hành sản phẩm

Ghi nhận đưa ra phí bh thực tế: Nợ các TK 621, 622, 627,... Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)  Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,...

Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bảo hành sản phẩm, sản phẩm hoá thực tế phát sinh trong kỳ: Nợ TK 154 - ngân sách chi tiêu SXKD dở dang Có những TK 621, 622, 627, ...

Khi sửa chữa bh sản phẩm, mặt hàng hoá xong xuôi bàn giao mang lại khách hàng, ghi: Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3521) Nợ TK 641 - bỏ ra phí bán hàng (phần dự trữ phải trả về bảo hành sản phẩm còn thiếu). Tất cả TK 154 - ngân sách sản xuất, marketing dở dang.

TH2: doanh nghiệp có phần tử độc lập về bảo hành sản phẩm, hàng hoá

Số tiền đề nghị trả cho bộ phận bảo hành về chi tiêu bảo hành sản phẩm, sản phẩm hoá, công trình xây dựng xây lắp hoàn thành bàn giao đến khách hàng, ghi: Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3521) Nợ TK 641 - chi phí bán sản phẩm (chênh lệch nhỏ hơn giữa dự trữ phải trả bh sản phẩm, sản phẩm hoá so với chi tiêu thực tế về bảo hành). Có TK 336 - nên trả nội bộ.

Khi lập report tài chính, doanh nghiệp lớn phải khẳng định số dự phòng bh sản phẩm, hàng hóa cần trích lập: + Trường đúng theo số dự phòng cần lập sinh hoạt kỳ kế toán tài chính này lớn hơn số dự phòng phải trả đang lập ngơi nghỉ kỳ kế toán trước tuy thế chưa thực hiện hết thì số chênh lệch hạch toán vào bỏ ra phí, ghi: Nợ TK 641 - chi phí bán sản phẩm Có TK 352 - dự phòng phải trả (3521).

Trường đúng theo số dự phòng phải trả buộc phải lập sống kỳ kế toán tài chính này nhỏ tuổi hơn số dự trữ phải trả đang lập nghỉ ngơi kỳ kế toán tài chính trước tuy nhiên chưa thực hiện hết thì số chênh lệch hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi: Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (3521) bao gồm TK 641 - ngân sách chi tiêu bán hàng.

b) cách thức kế toán dự phòng bh công trình xây dựng

 Việc trích lập dự phòng bh công trình chế tạo được triển khai cho từng công trình, hạng mục công trình hoàn thành, chuyển giao trong kỳ. Khi xác định số dự trữ phải trả về chi phí bh công trình xây dựng, ghi: Nợ TK 627 - giá thành sản xuất chung  bao gồm TK 352 - dự phòng phải trả (3522).

- lúc phát sinh các khoản ngân sách liên quan cho khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình desgin đã lập ban đầu, như ngân sách chi tiêu nguyên đồ liệu, giá thành nhân công trực tiếp, giá thành khấu hao TSCĐ, giá thành dịch vụ mua xung quanh ...,:

Trường hợp doanh nghiệp tự thực hiện việc bảo hành công trình xây dựng: khi phát sinh những khoản giá thành liên quan tới sự việc bảo hành, ghi: Nợ những TK 621, 622, 627,...  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)  Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,...

Cuối kỳ, kết chuyển đưa ra phí bảo hành thực tế gây ra trong kỳ, ghi: Nợ TK 154 - chi phí SXKD dở dang  Có những TK 621, 622, 627,...

Khi sửa chữa bh công trình chấm dứt bàn giao cho khách hàng, ghi: Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3522)  Nợ TK 632 - giá chỉ vốn hàng bán (chênh lệch thân số dự trữ đã trích lập nhỏ hơn túi tiền thực tế về bảo hành). Gồm TK 154 - giá thành sản xuất, sale dở dang.

Xem thêm: 99+ Stt Mạnh Mẽ Trong Cuộc Sống Mạnh Mẽ Và Hạnh Phúc Hơn Trong Cuộc Sống

Trường đúng theo giao cho đơn vị trực thuộc hoặc mướn ngoài thực hiện việc bảo hành, ghi:  Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3522).  Nợ TK 632 - giá bán vốn hàng cung cấp (chênh lệch thân số dự phòng đã trích lập nhỏ dại hơn ngân sách thực tế về bảo hành). Có những TK 331, 336...

Hết thời hạn bảo hành công trình xây dựng, nếu công trình xây dựng không phải bảo hành hoặc số dự trữ phải trả về bảo hành công trình xây dựng khủng hơn túi tiền thực tế tạo ra thì số chênh lệch phải hoàn nhập, ghi: Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (3522)  có TK 711 - thu nhập khác.

2. đưa ra phí bh có bắt buộc xuất hóa đơn? 

Theo Điều 3 Thông tứ 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tứ 39/2014/TT-BTC quy định các trường vừa lòng được xuất hóa đơn như sau: "Người bán phải tạo lập hóa đối chọi khi bán sản phẩm hóa, dịch vụ, bao hàm cả những trường đúng theo hàng hoá, dịch vụ dùng làm khuyến mại, quảng cáo, mặt hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng làm cho, biếu, tặng, trao đổi, trả vắt lương cho tất cả những người lao cồn (trừ sản phẩm hoá giao vận nội bộ, chi tiêu và sử dụng nội bộ để liên tiếp quá trình sản xuất)"

Như vậy, trường hòa hợp xuất hàng, linh kiện bảo hành sản phẩm hàng hóa không thuộc các trường phù hợp nêu trên, do thế doanh nghiệp không phải xuất hóa solo khi thực hiện bảo hành sản phẩm; bởi bảo hành mang tính hoàn thành sản phẩm, chỉ xảy ra khi sản phẩm bị lỗi trong thời hạn còn bảo hành. Nên phân biệt bh thay mới thành phầm bị lỗi và bh xuất linh kiện, phụ tùng sửa chữa:

- Hình thức bh xuất linh phụ kiện thay thế, sửa chữa:

Trường hợp bảo hành sản phẩm bị lỗi là sửa chữa, thay thế sửa chữa các bộ phận (xuất linh kiện, phụ tùng) vào sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa thì bên bán để đưa chi phí bh vào ngân sách hợp lý thì sử dụng các chứng từ sau để hạch toán: - Phiếu xuất kho linh kiện, phụ tùng thay thế kèm theo đúng theo đồng cài đặt bán, - Phiếu bh và Biên bạn dạng giao thừa nhận thiết bị, hàng hóa bảo hành có cam kết nhận của hai bên mua và bán sản phẩm hóa (Phiếu bảo hành phải gồm đủ các chỉ tiêu: tên, add người được bảo hành, bảo hành cho sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tại hóa đối chọi số, cam kết hiệu, ngày xuất hóa đơn).

- Hình thức bh sản phẩm theo mô hình đổi hàng:

Tại điểm 2.4, phụ lục 4 phát hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC bao gồm quy định: "Tổ chức, cá nhân mua sản phẩm hóa, người phân phối đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận được hàng, nhưng sau đó người tải phát hiện sản phẩm & hàng hóa không đúng quy cách, unique phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, lúc xuất hàng trả lại cho tất cả những người bán, cơ sở phải khởi tạo hóa đơn, trên hóa đối chọi ghi rõ sản phẩm & hàng hóa trả lại người bán do không nên quy cách, hóa học lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người tiêu dùng là đối tượng người tiêu dùng không tất cả hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải tạo biên bạn dạng ghi rõ các loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, chi phí thuế GTGT theo hóa đơn bán sản phẩm (số cam kết hiệu, ngày, mon của hóa đơn), nguyên nhân trả sản phẩm và mặt bán thu hồi hóa solo đã lập.” Đây là trường đúng theo hàng bán trả lại và bên phân phối xuất sản phẩm khác rứa thế. Nếu phù hợp đồng gồm qui định về bảo hành, khi hàng hóa bị hư hỏng không sửa chữa được, bắt buộc xuất đổi lại mặt hàng thì download xuất hóa 1-1 trả sản phẩm (nếu là cá nhân không có hóa solo thì mặt bán tịch thu hóa đơn); đôi khi bên chào bán khi xuất sản phẩm mới sửa chữa thay thế thì cần xuất kèm hóa 1-1 (tương ứng với thành phầm mới) theo đúng quy định.

Hai bên căn cứ hóa đơn trả hàng, hóa đối kháng mới để kê khai, điều chỉnh số thuế GTGT trong cam kết kê khai thuế kế tiếp và điều chỉnh số tiền thanh toán (nếu giá trị mặt hàng mới không tương đồng).

KẾT LUẬN

- Nếu bh hàng bị lỗi là đổi hàng bắt đầu tương ứng: bên mua xuất hóa đối kháng trả mặt hàng bị lỗi (hoặc bên bán tịch thu hóa solo nếu bên mua là cá nhân không có hóa đơn), bên chào bán xuất hóa đối kháng mới tương ứng hàng hóa, mặt hàng mới thay thế. Hai bên căn cứ các hóa 1-1 để điều chỉnh, kê khai thuế với ghi nhận chi phí.

- nếu như bảo sản phẩm hàng bị lỗi là xuất linh kiện, phụ tùng thay thế thì mặt bán chưa phải xuất hóa đơn. Mặt bán địa thế căn cứ để ghi nhận chi phí bh là thích hợp đồng thiết lập bán, Phiếu xuất kho linh kiện, Biên phiên bản giao nhận thiết bị, Phiếu bảo hành sản phẩm (các bệnh từ có không thiếu chữ ký xác thực của hai bên mua-bán). Lưu giữ ý: Trường phù hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sửa chữa, bh sản phẩm, hàng hóa có thu tiền của khách hàng thì phải lập hóa đơn, tính, kê khai với nộp thuế theo quy định.

3. Bệnh từ bảo hành sản phẩm

Theo công văn số 9671/CT-TTHT của cục thuế tp. Hcm về hóa đơn, triệu chứng từ bảo hành sản phẩm.

Các trường hợp bh miễn mức giá sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa cho quý khách hàng theo khẳng định của doanh nghiệp về thời hạn và điều kiện bh đã ghi trong Phiếu bảo hành giao cho khách hàng kèm theo hóa đơn bán sản phẩm hoặc được mô tả ghi trên hóa đơn bán hàng phù hợp với quy định của luật pháp thì được xử trí như sau:

- trường hợp sửa chữa các phần tử (linh kiện, phụ tùng) vào một sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa thì công ty sử dụng Phiếu xuất kho hẳn nhiên Hợp đồng mua bán, Phiếu bh và Biên bản giao nhận thiết bị, hàng hóa bảo hành có ký nhận của phía 2 bên mua và bán hàng hóa làm triệu chứng từ hạch toán chi phí, trên Phiếu bh phải gồm đủ những chỉ tiêu: tên, địa chỉ người được bảo hành, bh cho sản phẩm, hàng hóa tại hóa đối kháng số, cam kết hiệu, ngày xuất hóa đơn.

- Trường phù hợp Công ty cung ứng dịch vụ sửa chữa, bảo hành sản phẩm, hàng hóa có thu tiền của người sử dụng thì phải tạo hóa đơn, tính, kê khai với nộp thuế theo quy định.

Trên đấy là cách xử lý bỏ ra phí bh sản phẩm theo thông tư mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết

Có thể chúng ta quan tâm: Hạch toán tài khoản 515, thông tin tài khoản doanh thu chuyển động tài chính như thế nào

Cần sự trợ giúp, bạn để lại bình luận tại trên đây để những kế toán trưởng hiện nay đang thao tác tại các doanh nghiệp mập trực tiếp đào tạo và giảng dạy khóa học kế toán thực hành tại Lê Ánh hỗ trợ và câu trả lời cho bạn.